De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Islamofobie Trouw columnist Ephimenco/Brief aan Trouw

Islamofobie Trouw columnist Ephimenco/Brief aan Trouw

zaterdag 27 juni 2015 04:43
Spread the love

ISLAMOFOBIE TROUW COLUMNIST EPHIMENCO/BRIEF AAN TROUW

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/islamofobie-trouw-columnist-ephimencobrief-aan-trouw/

VOORAF:

Het loopt de spuigaten uit met de Islamofobie en de Marokkanenhetzevan Trouw columnist Sylvain Ephimenco.Al jaren loopt hij het klimaat in Nederland te verzieken met zijn haatstukken,die hij vrolijk als Trouw columnist kan blijven ventileren.Ooit stelde hij de moslims collectief verantwoordelijk voor deaanslagen van 11 september en maakte hij er in een onzindelijkecolumn ”Open Brief aan de moslims in Nederland” een wij/zij probleemvan zonder ook maar enigszins op serieuze wijze in te gaan op de achtergrondenvan 11 september. [1]Bij de examenfraude op de Ibn Chaldounschool, waar een drukte vangemaakt werd, alsof er nooit eens fraude op niet islamitische scholen plaatsvindt, ging Ephimenco zo ver, dat hij zich afvroeg” “Mag je een islamitische opvoeding associëren met fraude, bedrog, hebzucht en gebrek aan burgerzin?”, waarvan hij vond, dat dat kon. [2]Dat zoiets in een krant, die dan ook nog voor kwaliteitskrant doorgaat,kan worden neergepend, vind ik ongelooflijk, want het is niet alleendiscriminerend, in het huidige Westerse anti Islamklimaat zet dat ookaan tot haat.
En dat is nog niet alles.Ook over Marokkanen in het algemeen laat hij zich generaliserenden negatief uit [3], wat dus racisme is en regelmatig zijn Palestijnen, diedoor hem vaak worden afgeserveerd als ”terroristen” en de PalestinabewegingKop van Jut.Vorig jaar, toen de misdadige Israelische Gaza operatie ”ProtectiveEdge”, die meer dan 2100 Palestijnse doden heeft veroorzaakt [4], in vollegang was, schreef Ephimenco een stuk, dat kopte met de titel”Hoe meer doden, hoe beter, denkt Hamas” [5]Het cynisme en gebrek aan respect voor het leven droop ervan af.Ik heb Trouw toen een brief geschreven, met het verzoek, dergelijkebagger niet meer te plaatsen.[6]
Ook recentelijk sloeg Ephimenco weer toe, met een artikelover de dreigende Stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv”Amsterdam, een onderworpen stad, die haar identiteit verloochent” [7]Hierop heb ik een kritisch commentaar geschreven. [8]
Ik vind het onvoorstelbaar, dat Ephimenco maar door kan gaanmet zijn Islamofobie, racisme en zijn kennelijke minachtingvoor Palestijnse levens.

Daarom heb ik de Trouw redactie opnieuw aangeschreven methet verzoek, geen haatzaaiende stukken van Ephimenco meer te plaatsen.
Want Islamofobie en racisme horen niet thuis in een kwaliteitskrant!
Zie onder de noten mijn brief aan Trouw.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

HET GEBLADERTE/DOORBRAAK.EUCOLUMNIST EPHIMENCO VECHT MET ”HET WARE VOLK”TEGEN DE ISLAMERIC KREBBERSMAART/APRIL 2003
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10899f57.htm

TROUWOPEN BRIEF AAN DE MOSLIMS VAN NEDERLAND29 SEPTEMBER 2001
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2494152/2001/09/29/Open-brief-aan-de-moslims-van-Nederland.dhtml

[2]

JOOP.NLVOOROORDELENSAUSTINEKE BENNEMA23 JUNI 2013
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/21680_vooroordelensaus/

[3]

HET GEBLADERTE/DOORBRAAK.EUCOLUMNIST EPHIMENCO VECHT MET ”HET WARE VOLK”TEGEN DE ISLAMERIC KREBBERSMAART/APRIL 2003
http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10899f57.htm

[4]

ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[5]

TROUWHOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMASSYLVAIN EPHIMENCO22 JULI 2014
http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/3694123/2014/07/22/Hoe-meer-doden-hoe-meer-aandacht-denkt-Hamas.dhtml

[6]

HOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMAS/BRIEF AAN TROUW OVER COLUMN EPHIMENCOASTRID ESSED26 JULI 2014
http://www.astridessed.nl/hoe-meer-doden-hoe-meer-aandacht-denkt-hamasbrief-aan-trouw-over-column-ephimenco/

[7]

TROUWAMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE HAARIDENTITEIT VERLOOCHENTSYLVAIN EPHIMEMCO23 JUNI 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/6849/Sylvain-Ephimenco/article/detail/4086635/2015/06/23/Amsterdam-een-onderworpen-stad-die-haar-identiteit-verloochent.dhtml

[8]
AMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE HAAR IDENTITEITVERLOOCHENT/EPHIMENCO LEIDT AANDACHT AF VANISRAELISCHE MISDADENASTRID ESSED24 JUNI 2015
http://www.astridessed.nl/amsterdam-een-onderworpen-stad-die-zijn-identiteit-verloochentephimenco-leidt-aandacht-af-van-israelische-misdaden/

BRIEF AAN DE REDACTIE VAN TROUW

AAN DE REDACTIE VAN TROUWCOMMENTAAR OP DE COLUMN VAN DE HEER S. EPHIMENCO”AMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE HAAR IDENTITEITVERLOOCHENT”
Geachte Redactie
Hierbij doe ik u als link en tekst toekomen mijn kritische reactie op de columnvan uw columnist de heer Ephimenco ”Amsterdam, eenonderworpen stad, verloochent haar identiteit”
Link naar de column van de heer Ephimenco
http://www.trouw.nl/tr/nl/ 6849/Sylvain-Ephimenco/ article/detail/4086635/2015/ 06/23/Amsterdam-een- onderworpen-stad-die-haar- identiteit-verloochent.dhtml

Link naar mijn kritische reactie
http://www.astridessed.nl/ amsterdam-een-onderworpen- stad-die-zijn-identiteit- verloochentephimenco-leidt- aandacht-af-van-israelische- misdaden/

De tekst staat onder P/S
En hierbij een nadrukkelijke oproep aan u, dergelijke haatstukkenvan Ephimenco niet meer te plaatsen.Deze oproep heb ik u middels brief reeds in 2014 gedaan, naaraanleiding van zijn stuk: ”Hoe meer doden, hoe meer aandacht,denkt Hamas”
Link
http://www.trouw.nl/tr/nl/ 6849/Sylvain-Ephimenco/ article/detail/3694123/2014/ 07/22/Hoe-meer-doden-hoe-meer- aandacht-denkt-Hamas.dhtml

Link naar mijn brief aan u [uit 2014]
http://www.astridessed.nl/hoe- meer-doden-hoe-meer-aandacht- denkt-hamasbrief-aan-trouw- over-column-ephimenco/

De heer Ephimenco is een moslimbasher van het ergste soort,die ooit de moslims collectief verantwoordelijk gesteld heeft voorde aanslagen van 11 september en regelmatig zich in generaliserendeen discriminerende zin uitlaat over Marokkanen in het algemeen.
Toch blijft u dergelijke bagger van hem plaatsen.Zou u dat ook gedaan hebben, als een columnist alleJoden verantwoordelijk hield voor bijvoorbeeld de Israelische Blokkadevan Gaza?
Of als een columnist de vraag zou formuleren, of een je een Joodseopvoeding mag associeren met  onderdrukkingen oorlogsmisdaden
Dit als variant op een zinsnede uit de column van Ephimencoover de examenfraude op de Ibn Chaldoun school
”‘Mag je een islamitische opvoeding associëren met fraude, bedrog, hebzucht en gebrek aan burgerzin?”
Pure haatzaaierij, in zowel het Islamitische als hetJoodse geval

Waarom plaatst u  wel de Ephimenco hatespeechtegen moslims en , hoogstwaarschijnlijk niet, als het om Joden gaat?
Ik vind het schandelijk, dat u zo met twee maten meet en hatespeechesvan Ephimenco blijft plaatsen en hoop, dat u tot inkeer komt.
Van harte beterschap toegewenst
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

AMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE HAAR IDENTITEITVERLOOCHENT/COLUMN EPHIMENCO LEIDT AANDACHT AF VANISRAELISCHE MISDADEN  

 Trouw columnist, Sylvain Ephimenco, berucht om zijnjarenlange, ziekelijke hetze tegen moslims en de Islam en stigmatiseringvan Marokkanen en Palestijnen [1], is weer aan de gang.Kop van Jut zijn deze keer de Palestijnen en de Palestina beweging.Aanleiding:De protesten rond de voorgenomen Stedenband tussen Amsterdam enTel Aviv [met de Palestijnse stad Ramallah als doekje voor het bloeden] In zijn schotschrift, dat ik niet eens een column wilnoemen  ”Amsterdam, een onderworpen stad, die haaridentiteit verloochent’ [2]’, trekt hij weer eens alleregisters open.Demagogie, onzindelijke beschuldigingen, omdraaiing van deslachtofferrol.Allemaal aan Ephimenco toevertrouwd.
Maar de essentie van zijn opzet is de aandacht afleiden van waarhet in werkelijkheid om gaat:De terreur van de Israelische bezetting. COLUMN EPHIMENCO:  In zijn column passeren de gebruikelijke mantra’s van de verdedigersvan de Israelische bezettingsstaat de revue:Joden en Israel worden op een hoop gegooid, dePalestina activisten worden neergezet als een stel overweldigers,die de Gemeenteraad in gijzeling hielden, er wordt geleuterd over”antisemitische” en ”pro Hamas” demonstraties en en passantwordt een sneer uitgedeeld aan de SP, een van de weinige politiekepartijen, die [met alle soms vreemde zwalkingen] [3], nog het meestaandringen op het veroordelen van de Israelische bezetting.  EPHIMENCO’S HOLOCAUST CHANTAGE: Ik citeer Ephimenco ”Als ze Amsterdam zeggen, denken ze al gauw aan de Jodenvriendelijke stad van weleer die de nazi’s lieten leegbloeden. Voor hen is Amsterdam de stad die Anne Frank symboliseert, waar op de Ajax-tribunes met de Israëlische vlag wordt gezwaaid, de stad die na de oorlog verscheidene Joodse burgemeesters heeft gehad.” [4]
Kwalijk is hier vooral het erbij slepen van de Tweede Wereldoorlog,een chantagemiddel, dat Israelverdedigers wel vaker gebruiken.Ik wil Ephimenco eraan herinneren, dat de naziJodenvervolging en de Holocaust een Europese misdaad was, die nietsvan doen had met Arabieren en het Midden Oosten.Bovendien gooit hij [klassiek!] Joden en Israel op een hoop, zosuggererend, dat de terechte kritiek op de Israelische bezettingspolitiekantisemitisme zou zijn.Dat is even grote nonsens als kritiek op de misdaden vande Soedanese president Omar el Bashir, racisme noemen.[5]Het gaat nog dieper:Door de associatie van Joden met Israel bedrijft hij zelf antisemitisme,alsof de Joden verantwoordelijk zouden zijn voor het beleidvan de Israelische Staat.
En dan natuurlijk het demoniseren van de Palestina beweging:Ephimenco schrijft
”Maar intussen is Amsterdam de plek waar de laatste jaren de meest virulente antisemitische demonstraties hebben plaatsgevonden. Soms vermomd als anti-Israël-protest, soms als openlijke steun voor de terroristische Palestijnen van Hamas.” [6]
Op een klein incident na, grote onzin [7] en bedoeld om de aandacht af te leiden van datgene waartegen werd gedemonstreerd: De bloedige neo koloniale strafexpedities tegen Gaza en de genadelozeIsraelische bezettingspolitiek.[8]Dat weet Ephimenco ook wel, maar door dergelijke demagogie neer tepennen is het zaad gezaaid, dat er toch een luchtje hangt om diedemonstraties. [9]

HET ”TERRORISME” VAN HAMAS
En dan die andere vals suggestieve  opmerking”soms als openlijke steun voor de terroristische Palestijnen van Hamas”Hiermee hoopt hij  de Palestina beweging in diskrediette brengen en door steeds te blijven hameren op het vermeende ”terrorisme”van Hamas, wat hij al eerder gedaan heeft [10], de aandachtaf te leiden van het staatsterrorisme van de Israelische bezettingsregimes.Hamas is, evenals andere Palestijnse organisaties,niet ”terroristisch”,maar een legitieme verzetsbeweging. [11]Maar verzetsbewegingen plegen weleens daden, die in strijd zijn met het Internationaal HumanitairOorlogsrecht, zoals militaire aanvallen op burgerdoelen [12]Daarin staat Hamas bepaald niet alleen, dat zie je over de helewereld, inclusief Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. [13]Dat keur ik niet goed, maar het is wel een reactie op onderdrukking,vernedering, terreur en ongestrafte misdaden.  Bovendien:Het is Ephimenco helemaal niet te doen omechte of vermeende Hamas mensenrechtenschendingen,maar om de misdaden van Israel te bagatelliseren.

 
PROTEST TEGEN STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
De reden, waarom ondergetekende en vele anderen hebben geprotesteerdtegen de Stedenband Amsterdam – Tel Aviv is het feit,dat een Stedenband met Tel Aviv, stad van de Israelische bezettingsstaat,een grote opsteker voor Israel zou zijn. [14]Het door Ephimenco aangehaalde argument van burgemeester vander Laan, dat Amsterdam ook stedenbanden heeft met steden alsBeijing, Bombay, ”die niet verantwoordelijk worden gehouden voorhet beleid van hun land” [15] en anderen heb ik naar de prullenbak verwezen.Immers, stedenbanden hoor je met geen enkele stad aan te gaan van eenland, dat notoire mensenrechtenschender is, dus ook met steden inChina en Rusland [met Moskou is ook een stedenband] niet. [16]
Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid, weeser tijdens zijn toespraak tot de Commissie Algemene Zaken op18 juni [die de Stedenband besprak] van der Laan nog op,dat je de stad niet kunt loskoppelen van het land.
Ik citeer Hamburger”Er zijn in Israël zelf meer dan vijftig wettelijke regelingen en voorschriften met discriminerende werking ten aanzien van Palestijnen. De belangrijkste daarvan betreffen stedelijke uitbreidingsplannen, het recht op grondbezit, immigratie, mogelijkheden een partner te kiezen onder Palestijnen buiten Israël in samenhang met woon- en vestigingsrechten. Die discriminerende wetten en regelingen houden geen halt voor de stadsgrenzen van Tel Aviv, meneer van der Laan.”[17]

Buiten de Stopera vond een waardige demonstratie tegen dieStedenband plaats en ook binnen liet men van zich horen.Dat mag.Dat heet ”vrijheid van meningsuiting.

ISRAELISCHE BEZETTING EN TERREUR
En nodig was dit protest.Want wat Ephimenco en andere Israelverdedigers graag onderde mat vegen is de terreur van de nu al 48 jaar durende bezettingvan de Palestijnse gebieden.De nederzettingen in bezet Palestijns gebied, in strijd met het Internationaal Recht, met als gevolg land en waterroof.Nederzettingen, die nog steeds vrolijk worden uitgebreid.De landdiefstal door de door bezet Palestijns gebiedlopende illegale Israelische Muur.De niet te tellen oorlogsmisdaden, in de Westbank en debloedige militaire strafexpedities in Gaza, waarvan de laatste,Protective Edge, meer dan 2100 Palestijnse doden veroorzaakt heeft. [18]

TEL AVIV ”BOEGBEELD VAN MODERNITEIT EN TOLERANTIE”LAAT ME NIET LACHEN! Een komiek is Ephimenco soms wel.Zijn  opmerking over Tel Aviv als ”boegbeeld van moderniteiten tolerantie” is echt humoristisch.TsjaIk zal Ephimenco eens een voorbeeld geven van die ”tolerantie”in Tel Aviv:Ethiopische Joden worden in Israel op schandalige wijze gediscrimineerd. Om de woorden van een Ethiopische Jodin te citeren””My blood is good enough for army service, but not good enough after,” [19] Het ”moderne” en ”tolerante” Tel Aviv blaast bij die discriminatie eenaardig partijtje mee:Reden voor een massale botsing tussen Ethiopische Joden in Tel Aviven de politie was een filmpje waarop te zien was, dat een Ethiopisch Joodsesoldaat door de politie in elkaar geslagen werd. [20] Uit de woede die daarop volgde bleek wel, dat dit incident niet op zichzelf stond. In 2012 was er een grote demonstratie bij de Knesset, waarbij EthiopischeJoden uitriepen””Black and white are equal,”[21] Dit is het ”tolerante” en ”moderne” Tel Aviv van Ephimenco. Of is het:For whites only?  EPILOOG  Weer heeft haatzaaier Ephimenco toegeslagen, dezekeer in een poging om naar aanleiding van hetterechte protest tegen de Stedenband Amsterdam Tel Avivde Palestina beweging in diskrediet te brengen en de eeuwigemantra’s van Israel verdedigers, het linken van Israel protestmet antisemitisme en het zogenaande ”terrorisme” van Hamas,in stelling te brengen.Met als hoofddoel de aandacht af te leiden van Israel’s misdadigebezettingspolitiek.Jammer voor hem, dat hij te laat is geboren.Zoiets scoorde in 1967, in 2015 worden de mensen met de dagwijzer en trappen er steeds minder in.Met dank aan de TV, Internet en niet te vergetenIsrael zelf, die zijn misdaden praktisch voor de camera bedrijft. Het grappigste is nog, dat hij Tel Aviv als een ”tolerante stad”afschildert, op het moment, dat er hevige protesten zijn vanEthiopische Joden, die daar zwaar worden gediscrimineerd. Voor iedereen, die gerechtigheid hoog in het vaandel heeft,is duidelijk, dat het aangaan van een stedenband met een racistischestad van een bezettingsstaat absoluut uit den boze is!   DOWN WITH THE OCCUPATION!FOR JUSTICE!FREE PALESTINE! Astrid Essed       NOTEN    [1]  TROUWZIJN HET DE BOERKATEGENSTANDERS, DIE TIRANNISERENSYLVAIN EPHIMENCO9 FEBRUARI 2012 http://www.trouw.nl/tr/nl/ 6849/Sylvain-Ephimenco/ article/detail/3168524/2012/ 02/09/Zijn-het-de- boerkategenstanders-die- tiranniseren.dhtml

TROUWHOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMASSYLVAIN EPHIMENCO22 JULI 2014  http://www.trouw.nl/tr/nl/ 6849/Sylvain-Ephimenco/ article/detail/3694123/2014/ 07/22/Hoe-meer-doden-hoe-meer- aandacht-denkt-Hamas.dhtml HOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMAS/BRIEF AAN TROUW OVER COLUMN EPHIMENCOASTRID ESSED26 JULI 2014
http://www.astridessed.nl/hoe- meer-doden-hoe-meer-aandacht- denkt-hamasbrief-aan-trouw- over-column-ephimenco/  HET GEBLADERTE/DOORBRAAK.EUCOLUMNIST EPHIMENCO VECHT MET ”HET WARE VOLK”TEGEN DE ISLAMERIC KREBBERSMAART/APRIL 2003  http://www.doorbraak.eu/ gebladerte/10899f57.htm   AMNESTY DIRECTEUR REAGEERT OP KRITISCHE COLUMNBOERKAVERBOD IN TROUW10 FEBRUARI 2012 http://www.amnesty.nl/ nieuwsportaal/nieuws/amnesty- directeur-reageert-op- kritische-column-boerkaverbod- in-trouw   [2]  TROUWAMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE HAARIDENTITEIT VERLOOCHENTSYLVAIN EPHIMEMCO23 JUNI 2015  http://www.trouw.nl/tr/nl/ 6849/Sylvain-Ephimenco/ article/detail/4086635/2015/ 06/23/Amsterdam-een- onderworpen-stad-die-haar- identiteit-verloochent.dhtml

[3]

”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/BRIEF AANHARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLIDASTRID ESSED28 JULI 2014
http://www.astridessed.nl/van- bommel-wil-sancties-tegen- hamasbrief-aan-harry-van- bommel-sp-tweede-kamerlid/
OF
http://www.stopdebezetting. com/wereldpers/van-bommel-wil- sancties-tegen-hamas-brief- aan-harry-van-bommel-sp- tweede-kamerlid.html

[4]

TROUWAMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE HAARIDENTITEIT VERLOOCHENTSYLVAIN EPHIMEMCO23 JUNI 2015  http://www.trouw.nl/tr/nl/ 6849/Sylvain-Ephimenco/ article/detail/4086635/2015/ 06/23/Amsterdam-een- onderworpen-stad-die-haar- identiteit-verloochent.dhtml    [5]  HUMAN RIGHTS WATCHTHINK AGAIN, PRESIDENT AL BASHIR20 APRIL 2015  http://www.hrw.org/news/2015/ 04/20/dispatches-think-again- president-al-bashir  HUMAN RIGHTS WATCHWORLD REPORT 2015SUDAN  http://www.hrw.org/world- report/2015/country-chapters/ sudan  HUMAN RIGHTS WATCHSUDAN: MASS RAPE BY ARMY IN DARFUR11 FEBRUARY 2015  http://www.hrw.org/news/2015/ 02/11/sudan-mass-rape-army- darfur   [6]   
TROUWAMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE HAARIDENTITEIT VERLOOCHENTSYLVAIN EPHIMEMCO23 JUNI 2015  http://www.trouw.nl/tr/nl/ 6849/Sylvain-Ephimenco/ article/detail/4086635/2015/ 06/23/Amsterdam-een- onderworpen-stad-die-haar- identiteit-verloochent.dhtml    [7]   VALS, GEMEEN EN FOUTPETER STORM29 AUGUSTUS 2014  http://www.ravotr.nl/2014/08/ 29/vals-gemeen-en-fout/
  EEN VALSE BESCHULDIGING EN EEN ECHT PROBLEEMPETER STORM1 AUGUSTUS 2014 http://www.ravotr.nl/2014/08/ 01/een-valse-beschuldiging-en- een-echt-probleem/    GAZA DEMONSTRATIES EN ANTISEMITISME/BLIKSEMAFLEIDERVAN MOORDCAMPAGNE ISRAEL/ENKELE INCIDENTENASTRID ESSED5 AUGUSTUS 2014 http://www.astridessed.nl/ gaza-demonstraties-en- antisemitismebliksemafleider- moordcampagne-israelenkele- incidenten/   [8]  GAZA DEMONSTRATIES EN ANTISEMITISME/BLIKSEMAFLEIDERVAN MOORDCAMPAGNE ISRAEL/ENKELE INCIDENTENASTRID ESSED5 AUGUSTUS 2014 http://www.astridessed.nl/ gaza-demonstraties-en- antisemitismebliksemafleider- moordcampagne-israelenkele- incidenten/     ALAKHBARTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT  http://english.al-akhbar.com/ content/victims-gaza-list- palestinians-killed-israels- ongoing-assault  [9]   VALS, GEMEEN EN FOUTPETER STORM29 AUGUSTUS 2014  http://www.ravotr.nl/2014/08/ 29/vals-gemeen-en-fout/   [10]     [10]  TROUWHOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMASSYLVAIN EPHIMENCO22 JULI 2014  http://www.trouw.nl/tr/nl/ 6849/Sylvain-Ephimenco/ article/detail/3694123/2014/ 07/22/Hoe-meer-doden-hoe-meer- aandacht-denkt-Hamas.dhtml  [11]

UITPERS.BEHAMAS, VAN ISLAMITISCHE REVEILBEWEGING TOTPALESTIJNSE REGERINGASTRID ESSEDJULI/AUGUSTUS 2006
http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=1384    RECHT OP VERZET TEGEN EEN  BEZETTENDE MACHT  ”Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”  UN GA RESOLUTION 3246 http://unispal.un.org/UNISPAL. NSF/0/ C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F 0C   [12]    ´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order tospare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be theobject of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´Article 7,BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMEDCONFLICTS http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/misc/ basic-rules-ihl-311288.htm   [13]  ROTTERDAMS GEWAPEND VERZET GING BOEKJE TE BUITENALBERT OOSTHOEK  http://www.eur.nl/nieuws/ nieuwsoverzicht/detail/ article/72731-nieuw-licht-op- liquidaties-knokploegen-in- rotterdam-1944-1945/  TROUWLEDEN ROTTERDAMS VERZET GINGEN DE FOUT IN22 APRIL 2015  http://www.trouw.nl/tr/nl/ 4492/Nederland/article/detail/ 3974017/2015/04/22/Leden- Rotterdams-verzet-gingen-de- fout-in.dhtml  GO2WAR.NLKORTE METTEN/DE ZAANSE LIQUIDATIES (1940-1945) http://www.go2war2.nl/artikel/ 3275/Korte-metten—De-Zaanse- liquidaties-1940-1945.htm   [14]      STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN D’66 FRACTIEVOORZITER PATERNOTTE OVER ZIJN REACTIEOP PROTEST TEGEN STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIVASTRID ESSED23 JUNI 2015  http://www.astridessed.nl/ boycot-israelstedenband- amsterdam-tel-avivbrief-aan- d66-fractievoorzitter- paternotte-over-zijn-reactie- op-het-protest-tegen- stedenband-amsterdam-tel-aviv/ STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN SPGEMEENTERAADSLEDENASTRID ESSED18 JUNI 2015   http://www.astridessed.nl/ boycot-israelstedenband- amsterdam-tel-avivbrief-aan- sp-gemeenteraadsleden/  STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/ANTWOORDEN OP REACTIESASTRID ESSED17 JUNI 2015  http://www.astridessed.nl/ boycot-israelstedenband- amsterdam-tel-avivbrieven-aan- gemeenteraadsledenantwoorden- op-reacties/   STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN B & W GEMEENTERAADAMSTERDAMASTRID ESSED16 JUNI 2015   http://www.astridessed.nl/ boycot-israelstedenband- amsterdam-tel-avivbrief-aan-b- w-gemeente-amsterdam/   STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAADSLEDENGROEN LINKSASTRID ESSED15 JUNI 2015  http://www.astridessed.nl/ boycot-israelstedenband- amsterdam-tel-avivbrief-aan- gemeenteraadsleden-groen- links/   [15]  ”Beroepsactivisten die zich tegen de stedenband uitspreken vanwege het beleid van de staat Israël in Gaza en de bezette gebieden, antwoordde hij: “Wij houden doorgaans de inwoners en bestuurders van bevriende steden als Peking, Bombay en San Francisco niet verantwoordelijk voor het beleid van China, India en Amerika en dat geldt hier evenmin.”

TROUWAMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE HAARIDENTITEIT VERLOOCHENTSYLVAIN EPHIMEMCO23 JUNI 2015  http://www.trouw.nl/tr/nl/ 6849/Sylvain-Ephimenco/ article/detail/4086635/2015/ 06/23/Amsterdam-een- onderworpen-stad-die-haar- identiteit-verloochent.dhtml    [16]   ”U schrijft:”Amsterdam heeft een grote hoeveelheid stedenbanden, met gemeenten variërend van Bejing en Moskou tot het eiland Sint Maarten en de Groningse gemeente Delfzijl. Deze stedenbanden zijn allerminst een adhesiebetuiging aan China, Rusland, Sint Maarten of Groningen. Het gaat om samenwerking tussen steden, als economische motoren, maar ook als broedplaatsen van culturele en maatschappelijke vernieuwing, en leren van elkaars uitdagingen.”In die zin laat burgemeester van der Laan zich ook uit”Ten slotte: we houden doorgaans de inwoners en bestuurders van bevriende steden als Beijing, Mumbai en San Francisco niet verantwoordelijk voor het beleid van China, India en Amerika, en dat geldt hier evenmin. ”Hier raakt u de essentie:Want het is zeer de vraag of Amsterdam uberhaupt een stedenband had moetenaangaan met steden als Beijing en Moskou.Ik denk van nietWant ook in dat verband geldt:Het is een opsteker voor mensenrechtenschendende regimes alsRusland en China en natuurlijk zijn die steden niet verantwoordelijkvoor het landelijk beleid, maar maken er wel deel van uit.Dat argument ”we gaan ook met andere steden een samenwerkingsverbandaan”, gaat hier dus ook niet op.In het algemeen zou moeten gelden:Geen vriendschapsbanden met steden van landen, die notoir demensenrechten schenden.” STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN D’66 FRACTIEVOORZITER PATERNOTTE OVER ZIJN REACTIEOP PROTEST TEGEN STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIVASTRID ESSED23 JUNI 2015  http://www.astridessed.nl/ boycot-israelstedenband- amsterdam-tel-avivbrief-aan- d66-fractievoorzitter- paternotte-over-zijn-reactie- op-het-protest-tegen- stedenband-amsterdam-tel-aviv/   [17]  EEN ANDER JOODS GELUIDSTEDENBAND AMSTERDAM – TEL AVIV – RAMALLAH http://www.eajg.nl/node/832   [18]  TRIGGER HAPPY OPTREDEN ISRAELISCHE LEGER  AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014         http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf GAZA OPERATIE PROTECTIVE EDGE ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT       http://english.al-akhbar.com/ content/victims-gaza-list- palestinians-killed-israels- ongoing-assault       OPERATIE PROTECTIVE EDGE RIGHTS FORUM 50 DAGEN GAZA OORLOGFEITEN EN CIJFERS    http://www.rightsforum.org/ achtergronden/escalatie-gaza   WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNENTHE RIGHTS FORUM  http://www.rightsforum.org/ achtergronden/water  DE GAZASTROOKTHE RIGHTS FORUM  http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza  GAZA OPERATIE CAST LEAD  OPERATIE CAST LEAD  BTSELEM.ORG OPERATION CAST LEAD, 27 DEC ’08  TO 18 JAN ’09    http://www.btselem.org/gaza_ strip/castlead_operation    FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD    http://www.btselem.org/ statistics/fatalities/after- cast-lead/by-date-of-event    ISRAELI ATTACKS ON GAZA/DIRTY WAR AGAINST THEPALESTINIAN CIVILIAN POPULATIONASTRID ESSED2009   http://www.indymedia.org.uk/ en/regions/liverpool/2009/01/ 417434.html  CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013            http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024 BLOKKADE GAZA BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA   http://www.btselem.org/gaza_ strip/siege    AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013      http://www.amnesty.org/en/ news/israelopt-gaza-power- crisis-has-compounded- blockade-s-assault-human- dignity-2013-11-29     BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008   http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stm UITPERS.BEBLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008 http://archief.uitpers.be/ artikel_view.php?id=19   ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNSGEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT  THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN     http://www.rightsforum.org/ achtergronden/nederzettingen       BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW             http://www.btselem.org/ settlements/international_law    ”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”            INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY             http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca  ILLEGALE ISRAELISCHE MUUR  INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY             http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca GAZA OPERATIE CAST LEAD     BTSELEM.ORG OPERATION CAST LEAD, 27 DEC ’08  TO 18 JAN ’09    http://www.btselem.org/gaza_ strip/castlead_operation    FATALITIES AFTER OPERATION CAST LEAD    http://www.btselem.org/ statistics/fatalities/after- cast-lead/by-date-of-event     ISRAELI ATTACKS ON GAZA/DIRTY WAR AGAINST THEPALESTINIAN CIVILIAN POPULATIONASTRID ESSED2009  http://www.indymedia.org.uk/ en/regions/liverpool/2009/01/ 417434.html  [19]  ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015 http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html

[20]
ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015 http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html

[21]

ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015 http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!