De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ISLAM 101 of: JIHAD VERSUS JIHAAT

ISLAM 101 of: JIHAD VERSUS JIHAAT

donderdag 31 maart 2016 13:33
Spread the lovehttps://www.youtube.com/watch?v=q9kd5cxUP7s

 

 

 

 

 

 

 

 

De zelfverklaarde “islamitische staat” (IS) heerst genadeloos over een gebied waarin een tiental miljoen mensen woont, verspreid over Irak, Syrië, Libië (waar niet toevallig ook leider Moammar al-Qadhafi weg viel) en Nigeria, waar de top dog van terreurorganisatie Boko Haram (Arabisch voor “mensen die toegewijd zijn aan de verbreiding van het woord van de profeet en de jihad”) zijn veroverd gebied benoemt als “de West-Afrikaanse provincie van IS”.  

Het betreft hier een meerderheid van zogenoemde soennieten, die gelooft dat de profeet Mohammed zijn nalatenschap aan schoonzoon Ali en enkele kaliefen heeft doorgegeven, en daarmee aartsvijand is van de minderheid die de sjiieten vormen, en die de neef van Mohammed aanziet als diens volwaardige opvolger.  De scheiding tussen de twee stromingen dateert van het jaar 680, meer dan duizenddriehonderd jaar geleden dus, maar werkt nog fanatiek door tot op de dag van vandaag…

An offer you cannot refuse

Met alle respect voor religies en geloofsovertuigingen maar zeg eens zelf, en ik richt me nu direct tot alle islamieten, moslims ter wereld: wat…doet…dit…er…vandaag…eigenlijk…nog…toe?! Ok, jullie verschillen van mening – en dit is de typisch westerse down to earth benadering maar echt, zonder enige bedoelde betutteling hoor! Waarom niet gewoon dit als een feit aanvaarden en zeggen, in jullie taal dan, het Arabisch: “so be it”.  Of “let it be”. De Beatles! Hm? Nooit van gehoord, ok, soit. Jullie soennieten als zijnde in de meerderheid, zouden trouwens best het goede voorbeeld geven ja? Dat heet dan respect tonen voor de ander, zeker tegenover een minderheid.  En wanneer je beide aldus de onderlinge verschillen op religieus vlak hebben bijgelegd, waarom dan niet meteen vrede sluiten met ons, volgens jullie de “ongelovigen”? Tja, het is ook maar een méning die jullie hebben he, je kùnt immers misschien ongelijk hebben ja, toch, geef toe? Waarom dan niet ineens ook ons erkennen als “gewoon maar mensen die over bepaalde (geloofs)zaken anders denken”.  Wat zeggen jullie ervan, hm? ‘t Is slechts een voorstel, maar wel een praktisch, goed doordacht, zakelijk en nuttig voorstel hoor! Om gewoon sàmen, met elkaar of desnoods naast elkaar te leven. Geen drang en dwang en kopzorgen meer als “wie moeten we nu nog allemaal vermoorden” en “wie is er allemaal op uit om ons te doden”…  Neen, gewoon: niét meer vermoorden, niet meer doden, niet meer hoeven te ontvoeren of martelen, of zelf gedood worden. ‘t Scheelt veel tijd en moeite, en het brengt gemoedsrust, innerlijke vrede én vrede over de ganse wereld zelfs.  Trouwens, last but not least: jullie zouden daarmee gewoon navolgen wat écht en preciés in de Koran staat hoor! En al die dan vrijgekomen tijd en inspanningen en al dat geld, kunnen we dan allemaal gebruiken om ons eigen leven en dat van onze geliefden, familie en vrienden en ja, zelfs van compleet vreemden, waarom niet, te verbeteren. Wat zeg je d’r van, hm? Doén?! Ik hoop het, mensen, ik hoop het van harte – dat er met jullie überhaupt nog te praten, te redeneren vàlt…  

Succes = aandacht = succes

Laat me tot slot nog dit zeggen: ik wéét wat precies jongeren vanuit alle hoeken van de wereld ertoe aanzet om zich bij jullie, IS, Boko Haram en al die andere sympathieke clubjes aan te sluiten. Enerzijds zijn het onwetenden, slecht opgeleiden die zoals in Afghanistan alleen maar wat techniek en wiskunde onderwezen krijgen, en voor de rest de Koran of eerder een interpretatie van dat “heilige” boek. Noem het zij die zijn opgevoed met oogkleppen, die dom worden gehouden.

Verder zijn er anderen die gewoon het mes op de keel gezet wordt, vaak letterlijk, om méé te vechten voor…ja waarvoor eigenlijk? Voor de wereldheerschappij zeker? Dat is al vele malen geprobeerd en ook faliekant mislukt dus keep on dreaming

En een derde groep jongelui komt vanuit in principe welvarende en moreel vooruitstrevende landen en werelddelen (nou ja, wij noemen onszelf nu eenmaal zo) als West-Europa en Noord-Amerika – maar toch voelen zij zich uitgesloten, niet erkend, zonder veel scholing, niet passend in, niet aangepast ook.  Zonder geld en zonder toekomst.  En dan lonkt daar “een” beweging, een groepje merry men, die wèl in the spotlights staat, wereldwijd zelfs, zij het eerder berucht dan beroemd maar dat doet er au fond weinig toe. Aandacht is aandacht. Waar je à volonté vrouwen en geld en wapens van krijgt en onderdak en erkenning, aandacht dus en zelfs een zeker verwrongen soort succes.  Het enige dat je hoeft te doen is vechten; doden, anderen vermoorden en occasioneel ook martelen, anderen (de vijand!) fysiek doen lijden zeg maar.  Maar hé, hebben die “anderen” ooit iets voor jou gedaan? Heeft er iémand behalve jouw nieuwe vrienden ooit iets voor jou over gehad? Nou dan?

Maar kom, let’s cut the crap, domme jongens en mannen-die-beter-zouden-moeten-weten, gij allen van zéér bedenkelijk pluimage.  Ik vraag me af of jullie de Koran wel ooit gelezen hebben, of jullie kùnnen lezen zelfs! Want zegt uw heilige boek niet – en dit komt van het CIE Gent, het Centrum voor Islam in Europa, experten in de materie :

– dat de rechtschapenen volgens de Koran al diegenen zijn die in God geloven en goede daden stellen

– dat dit zowel voor moslims als voor Joden en christenen geldt en dat deze op oordeelsdag niets zullen te vrezen hebben

– dat er in godsdienst geen dwang is?  

Nou dan?! Zo handelen diegenen die zich moslim of jihadi noemen en zichzelf opblazen om daarbij slachtoffers te maken, of op elke andere manier zogenaamde “niet-gelovigen” geweld aandoen, niét volgens de oorspronkelijke koranische boodschap! Het is dezelfde soort fanatici dat zich christenen noemt maar wel aanslagen pleegt (tegen abortusklinieken bijvoorbeeld) en anderen doodt; ook zij handelen tegen de oorspronkelijke bijbelse boodschap.  Niets meer en niets minder.

(Bronnen : Bogaert Linda, “De Martelaren van de islam – en de fameuze ‘72 maagden’’, Koran Notities, website C.I.E. http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert32.htm

Leemhuis Fred, “De Koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands”, Uitgeverij Unieboek (Houten), 1989 (regelmatig herdrukt),  ISBN 90 269 40785)

Dus Wee u zo gij verder gaat op dit treurige pad van wreedheid en onmenselijkheid, aldus door bloed en tranen wadend, almaar verder naar…waarheen eigenlijk? Zeker niét naar uw paradijs hoor; de rest van de wereld kotst u uit, gij lieden zonder geweten of hart! Gij zult de consequenties van uw wandaden moeten dragen, en dit alles zal niét prettig voor u eindigen, al zeker niet hier op aarde…

(voorpublicatie uit het nog te verschijnen boek “GEEN RESPECT – EEN FILOSOFIE OVER MENS EN MAATSCHAPPIJ” van A. Nonymous. De auteur is node verplicht een pseudoniem te hanteren. Lees meer op http://www.worldofcrowdfunding.com/geen-respect)

take down
the paywall
steun ons nu!