De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is vrijwilligerswerk  voor geitenwollensokken-types?

Is vrijwilligerswerk voor geitenwollensokken-types?

maandag 14 november 2016 18:47
Spread the love

Om met de deur in huis te vallen… moeten we ons met zijn allen meer inzetten voor onze medebewoners op deze planiet (mens of dier…)? Als we dit vanuit ons hart of overtuiging doen, krijgen we dan een garantie dat wat we doen ook effectief bijdraagt en niet averechts gaat werken? Liggen mensen daar soms wakker van?

 Je hoort vaak als boutade “dat de jeugd niet meer geëngageerd is”… Is dit effectief zo of wordt dit door de eeuwen heen steeds door alle oudere generaties gezegd over jong geweld? Vrijwilligerswerk is tegenwoordig “hot”. Je inzetten voor de medemens, mededogen, begrip…tot voor enkele jaren waren dit begrippen die vooral in de eindejaarsperiode opdoken. Maar door de realiteit van alledag met bijvoorbeeld aanslagen van Syrië tot in het o zo nabije Zaventem lijkt hier een kentering te komen. Ander voorbeeld, maar even schokkend, leiden berichten over tanend dierenwelzijn ook tot een nieuwe bewustwording. Engagement en het daarmee samenhangende vrijwilligerswerk zijn duidelijk aan een opmars bezig.

 Als “jeugd” zijnde (Wat is de definitie van jeugd eigenlijk? Als je dertig bent, ben je dan nog als jeugd te beschouwen? Is jeugdig zijn iets dat vooral tussen de oren zit?) viel mijn mond bijvoorbeeld open van verbazing over het nieuws over de zogenaamde “Bloodlions”. Onschuldige vrijwilligers uit heel Europa vertekken gemotiveerd naar Zuid-Afrika in de waan daar bij te dragen aan het welzijn van leeuwen, terwijl ze in praktijk bijdragen aan het in stand houden van de leeuwenjacht. Een beetje research online leert al snel dat er tig vrijwilligersorganisaties zijn en evenveel onderwerpen om je zeldzame vrije tijd aan te wijden. Dit stelt mij voor de harde realiteit: ik kan onmogelijk inschatten welk vrijwilligerswerk oprecht is en welke een dekmantel zijn voor duistere, schimmige en oneerlijke bedoelingen.

 Misschien is het wel een goed idee om een onafhankelijk kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk op te richten? Welke politieke partij is bereid dit op de agenda te zetten voor de volgende verkiezingen? Ik ben benieuwd….

take down
the paywall
steun ons nu!