De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is Potjebuur een religieus feest?

Is Potjebuur een religieus feest?

vrijdag 15 juli 2016 15:53
Spread the love
Op het Potjebuurmoment met de Flemish Foodies kwam een aan zijn lip likkende man naar me toe.
Zacht kreunend genoot hij van zijn pizzapunt met spinazie, ricotta, hazelnootjes, mierikswortel en een smaakwaaier van kruiden.
“Wat een buitenkans om iets van de befaamde Flemish Foodies te eten,” zei de man, terwijl we zij aan zij genoten van het zicht op Kobe Desramaults, Jason Blanckaert en Olly Ceulenaere, die gepassioneerd en haast bovenaards gefocust de ene pizza na de andere prepareerden en in hun houtoven schoven. De man greep naar zijn smartphone: “Mijn vrienden weten niet wat ze missen!”
”Ze zullen zich wel moeten haasten als ze nog een stuk willen,” raadde ik hem aan.
“Neenee, ze zullen niet komen hoor, zij zijn ook allemaal vrijzinnig!”
”Wat heeft Potjebuur daarmee te maken?” vroeg ik nietsvermoedend benieuwd.
“Potjebuur is een religieus feest en daar doen wij ècht niet aan mee!  ‘t Is maar dat ik zo nieuwsgierig was naar die rock-‘n-rollchefs…

Tijdens de campagne uit iemand wel eens kritiek op Potjebuur:  “Da ze dienen islam maar algauw verbieden!” of “Webben wij toch onze eigen Kerst en Pasen, moeten wij nu helemaal in het gat van de moslims gaan wonen?” (sic)
Ik kan wel tegen een commentaartje, je leert het gaandeweg als je zelden platgetreden paden bewandelt. Bovendien voel ik mee met mensen:  ze kunnen er vaak ook niets aan doen dat ze de eenvoud, het ongecompliceerde van “met een hapje naar een buur stappen” niet meteen snappen.
Maar dat Potjebuur door vrijzinnigen/atheïsten als een religieuze feestdag wordt gezien, die had ik nog niet gehoord. Plots sloeg er een soort paranoia toe:  waar waren al die foodlovers vrijdag eigenlijk? Al diegenen die anders met gemak hun schoonmoeder zouden omruilen voor zo’n tophapje van de Foodies?

Vandaag, na de 8ste editie van Potjebuur, wil ik iedereen gerust stellen:
Potjebuur ìs een religieus feest!
Net zoals ieder prettig, warm en zinvol feest!  Religieus is immers afgeleid van het Latijnse religare en dat betekent:  verbinden, bijeen brengen. Is de opzet en het doel niet van ieder feest:  mensen samen brengen?
Jammer genoeg hebben kerken en godsdiensten het woord “religieus” voor de kar van elk hun eigen God en bijhorende rites gespannen, zodat we – om het toepasselijk uit te drukken- de draad wat kwijt zijn.
Vandaar: is Potjebuur een religieus feest?  Néén!  Een feestdag voor àlle culturen, religies en levensbeschouwingen die geïnspireerd is op een waardevol gebruik uit de islam, betekent niet dat het een religieuze feestdag is in de zin van godsdienstig.
Trouwens, kan iemand om zijn roots, om zijn eigen historie en achtergrond heen?
Mensen die zich vrijzinnig of atheïst noemen, genieten toch ook van de zogenaamd christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen?  Die feestdagen zitten zo diep verankerd in onze cultuur dat we er nauwelijks nog bij stilstaan. Bovendien doen we erop en ermee wat we willen:  wie aan Kerst of Pasen een godsdienstige dimensie geeft, kan dat.  Wie de gelegenheid te baat neemt om eens goed te schransen, een citytrip te maken, of zijn keuken te herschilderen, kan dat ook. Niemand lijkt bezwaar te hebben dat dit (in oorsprong) religieuze feesten zijn!

Moeten we er dan nog een feestdag bij hebben die door een aspect van een religie geïnspireerd is? Wel, de tijden veranderen.  Als we objectief naar onze officiële feestmomenten kijken, is er geen enkele feestdag meer waar iederéén in dit land in oorsprong bij betrokken is.  Met iedereen bedoel ik oude belgen, nieuwe belgen en iedereen die hier woont.
Hoog tijd dus voor een feestdag die allen verenigt en verbindt.
Wie kan iets beters bedenken dan dit n.a.v. het Suikerfeest te doen? 6 Of 7% van de bevolking – de moslimgemeenschap dus – stapt al naar een buur, ongeacht of die buren moslims, christenen, gelovigen of ongelovigen zijn. Als jaarlijks op die diezelfde dag, de rest van de bevolking – dus die andere 93 of 94% – nu ook nog naar een buur stapt met een hapje, dan hebben we toch allen samen een prachtige zinvolle feestdag gecreëerd?

Wie helpt mee voor volgend jaar?  9de editie dinsdag 27 juni 2017!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!