De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is er soms geld nodig? Bekijk hier de nettowinsten van het halfjaar 2010 (en updates)
Notionele intrestaftrek, Vennootschapsbelasting, Nettowinst, Arbeidsplaatsen, Beursgenoteerde bedrijven, Overnames, Herstructurering -

Is er soms geld nodig? Bekijk hier de nettowinsten van het halfjaar 2010 (en updates)

dinsdag 28 september 2010 17:11
Spread the love

Laatste update: 23/3/2011

Als je weet dat de productiekosten verwaarloosbaar zijn, is een winstmarge van 90 procent op die half miljard euro omzet mogelijk” (Chris Buysse, financieel directeur van Thrombogenics, aan De Morgen van 2/9).

Mogen we geschokt zijn door dit soort mentaliteit? Op een ogenblik dat sommigen 25 miljard euro “besparingen” willen opleggen aan de mensen – 2500 euro gemiddeld per Belgische inwoner, 10.000 euro voor een gemiddeld gezien met twee kinderen. Nu zijn er al 1op 6 kinderen die onder de armoedegrens leven.

Behalve de geldstromen is er ook de schade die veroorzaakt wordt door de prioriteit van de winst. De olieramp in de golf van Mexico werd veroorzaakt, volgens een expertenverslag, door talrijke fouten die “enkel tot doel hadden sneller en goedkoper te kunnen werken”, niet alleen bij BP maar ook bij Halliburton en Transocean; zie http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_energie/Olieramp_Golf_van_Mexico_was_-systeemfout-.9006656-3094.art?ckc=1   http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12124830

In de eerste helft van 2010 maakten 18 bedrijven uit de beursindex Bel20 samen 10,3 miljard euro nettowinst, tegenover 4,6 een jaar eerder. Niet alle bedrijven pronken met evenveel winst. Hieronder volgen de officiële cijfers zoals we ze verzamelden in de financiële pers. We beperken ons tot beursgenoteerde bedrijven in de rijke landen; de lijst is niet volledig. De eerste cijfers gaan over de NETTO winst, d.w.z. nà alle kosten, investeringen en vennootschapsbelasting, over de eerste helft van 2010; nadien werden quartalen 3 en 4, of heel 2010 toegevoegd, zoals telkens vermeld..

Wat gebeurt met de nettowinst? Dat verschilt per bedrijf, en is niet gemakkelijk uit te zoeken. We hebben vroeger al gesteld dat kapitaalkrachtige aandeelhouders die een dividend ontvangen, dit niet besteden door te consumeren (wat de afzet tengoede komt), en evenmin door nieuwe werkgelegenheid te scheppen. https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/05/16/mensen-moeten-inleveren-terwijl-miljarden-winsten-worden-uitgedeeld . Er is immers nu al overproductie, doordat de productiviteit per werknemer sneller stijgt (1-1,5% per jaar in België) dan de koopkracht van de lagere inkomenklassen. Nobelprijswinnaar Paul Krugman heeft ook al onderlijnd dat de zeer rijken met méér geld waarschijnlijk niets doen dat de economie tengoede komt. Dit naar aanleiding van het debat in de VS over het behoud of afschaffen van de belastingsvermindering voor de superrijken, destijds ingevoerd door president Bush. Wit-hete razernij en zelfbeklag heerst vandaag bij mensen die een klein half miljard dollar inkomsten hebben, omdat Obama dat douceurtje wil afschaffen (N.B. 26/12: na zijn verkiezingsnederlaag heeft Obama de belastings-vermindering gehandhaafd). Het zijn dezelfde mensen en grote media die besparingen eisen in de sociale zekerheid.  Krugmans laatste stuk moet u lezen!

http://www.nytimes.com/2010/09/20/opinion/20krugman.html?_r=1&partner=rssnyt&emc=rss

of in De Morgen: http://www.demorgen.be/onpdm/page.do?pageNr=18&date=20100922&pubCode=DMO#

Van sommige bedrijven/banken zijn grote paketten aandelen in bezit van pensioenfondsen of personeelsfondsen. De dividenden die daar worden uitgekeerd keren dus grotendeels meteen terug in de consumptie. Het schrappen of zwaarder belasten van de winsten zou deze koopkracht ondermijnen. Maar is het een gezonde toestand dat pensioenfondsen beleggen in aandelen, d.w.z. met risico’s op de kap van hun leden? Precies daardoor dat sommige fondsen (Nederland bvb.) nu in de problemen zitten, door de crash van de koersen in 2008. Sommige bedrijven/banen beleggen de pensioenbijdragen van hun personeel in aandelen of complexe effekten van…het bedrijf of bank zelf! (bvb. ING). Aan pensioenfondsen evenals spaarbanken moet verboden worden risicovol te beleggen met het geld van de spaarders.

Wie wil weten hoeveel dividend wordt uitgekeerd, door de 500 bedrijven in de lijst van S&P: http://www.bloomberg.com/news/2010-08-31/indicated-dividend-yield-rankings-of-s-p-500-companies.html

Sigarettenfabrikanten Reynolds en Altria, big farma en telecom At&T geven de hoogste dividenden (in % van de koers van hun aandeel).

Soms worden geen dividenden uitbetaald, zelf meerdere jaren; door kleine high-tech bedrijven bijvoorbeeld. Maar ook door een grote speler als de Zwitserse bank UBS: die had al enorme verliezen door rommelhypotheken, en moet nu een hoger eigen kapitaal opbouwen tengevolge van de nieuwe,strenge Zwitserse regels: minimum 10%, tegenover slechts 7% volgens de nieuwe internationale Basel III afspraken. De verhouding met risicoactiva moet 19% worden, internationaal slechts 10,5%. Dat geen dividenden worden uitbetaald is zelfs geen voorpaginanieuws. Apple en Google betalen nooit dividenden uit.

In plaats van dividenden uit te keren, kopen tegenwoordig veel bedrijven eigen aandelen terug. In principe gaat daardoor de beurskoers naar boven. Washington Post telde op dat hieraan dit jaar 273 miljard dollar door Amerikaanse bedrijven werd besteed. Merk op dat door dergelijke “investering” geen arbeidsplaatsen worden gecreeërd en ook niets wordt geproduceerd. Het is een zuivere cadeau aan de aandeelhouders. Sommige bedrijven lenen zelfs geld terwijl ze aandelen inkopen (PepsiCo). CEO en management profiteren daar zelf van omdat ze meestal grote aandeelpaketten bezitten.  Zie http://blogs.lecho.be/lescracks/2010/10/273-milliards-pour-racheter-des-actions.html?utm_source=picks&utm_medium=direct

Ondanks veel winst, toch sombere berichtgeving: bij meerdere bedrijven worden de resultaten beschreven in de financiële pers als “ontgoochelend”, “bar slecht jaar”, “beneden verwachtingen”. Dat zijn dus de meningen van de zogenaamde analysten, die hun eigen opinie vooropstellen hoeveel elk bedrijf zou moeten opleveren voor de beleggers. Vaak vallen deze negatieve oordelen samen met daling van de beurskoers; het is moeilijk uit te maken of de koers daalt tengevolge van het “ontgoochelende” bericht, of omgekeerd, of de analyst ontgoocheld is doordat de koers gedaald is. Maar het gebeurt ook dat de analyst schrijft ondanks het resultaat beneden verwachting, hield de koers stand; of nog: “de slechte resultaten waren al verrekend in de koers”. Analysten van diverse beurs- en consultancy bedrijven hebben soms zeer uiteenlopende meningen; met wetenschap hebben ze minder te maken dan met natte vingerwerk, of eigenbelang (beleggingen).

Hoeveel belastingen hebben bedrijven betaald op hun winst? Luc Cortebeeck van het ACV geeft in zijn zomerblog daar nog wat cijfers over. Zie onderaan de alfabetische lijst.

Marco Van Hees van de Belgische Partij van de Arbeid heeft de belastingen op een lijst gezet die in België betaald zijn door de 50 grootste bedrijven. Dankzij allerlei toegestane ontwijkingsmechanismen ligt de reële aanslagvoet dicht bij 0%. Het betreft de inkomsten van 2009. De PVDA heeft de cijfers gehaald uit de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank.

Van Hees heeft ook berekend hoeveel de Belgische overheid misloopt, in vergelijking met de normale aanslagvoet voor de vennootschapsbelasting van 33,99%. Naargelang de berekeningen is het verlies 14,3 of 9,9 miljard eur. Hiermee zou een groot stuk van het begrotingstekort kunnen aangezuiverd worden, zonder te moeten besparen op openbare diensten en personeel.

In zijn tabel vooraan staan de winstcijfers VOOR belastingen; die verschillen van de NETTOwinst in mijn (FR) artikel, dat gaat over 2010. In een tweede dossier beschrijft de PVDA de fiscale aftrekposten, dus met welke technieken de bedrijven aan zo weinig belastingen geraken.

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/exclusief-dossier-50-vennootschappen-143-miljard-fiscale-korting.html 

http://www.pvda.be/nieuws/artikel/de-cataloog-van-sinterklaas-een-overzicht-van-de-belangrijkste-fiscale-aftrekposten.html

Over de belastingsparadijzen, zie ook:
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/01/17/hoe-belastingparadijzen-soevereine-landen-nekken 
http://treasureislands.org/ 

Oudere nettowinstcijfers staan hier: http://www.sparood.be/sociaal-economisch/43-er-is-geen-geld-zeggen-ze-wij-denken-van-wel                    https://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/05/15/mensen-moeten-inleveren-terwijl-miljarden-winsten-worden-uitgedeeld

Alfabetische lijst van de nettowinsten:

NB: De Nationale Bank publiceert online de officiële en verplichte jaarrekeningen van alle Belgische bedrijven. Daarop zit wel vertraging; deze van 2010 zijn er in febr 2011 nog niet. Het vereist ook wat zoekwerk. Zeer interessant is echter het laatste hoofdstuk: Sociale balans. Daar staan immers de cijfers van de ontslagen/aanwervingen.  http://bcc.nbb.be/BCCIA0101/WEB/actions/CompanySearch 

NB 2: cijfers over de eerste helft van 2010, tenzij anders vermeld. Nadien werden quartalen 3 en 4, of heel 2010 toegevoegd..

ABB (electrische motoren e.d; Zürich): in Q1 464 miljoen dollar netto, in Q2 623 miljoen dollar, in Q3 774 miljoen. Deed reeds 2,3 miljard besparingen. Heeft 5,9 miljard in cash waarvan 3,2 miljard euro klaar om het Amerikaanse Baldor Electric over te kopen. Kocht eerder Ventyx software voor 1 miljard. Heeft zopas contract met C-power om 30 km hoogspanningskabel aan te leggen vanaf windmolenpark.

Abbott: in Q3 891 miljoen doller (637 miljoen eur) nettowinst, dit is 40% minder dan in 2009, wegens de kosten voor de overname van Solvay Pharmaceuticals. Voor deze overname zet Abbott 513 miljoen dollar opzij (367 miljone eur). In het totaal wordt voorzien dat de overname 1,3 miljard dollar zal kosten. Abbott zal vervolgens 3000 jobs schrappen.

AB-InBev: nettowinst in Q2 van 1,15 miljard euro, dit is +7% tegenover 2009. In Q3 1,43 miljard, of 7,2% minder dan vorig jaar. Over 9 maand 2,179 miljard euro. De financiële pers is “ontgoocheld”. Het volume verkocht bier steeg met 4,1%, vooral door “sterke prestaties” in Brazilie (+12,5%), China (+8,1%) en Rusland (+8%). West-Europa daarentegen “deed het slecht”: 5% minder! (let op de “waarden” die onze beleggers hier verdedigen).

ABN-AMRO bank: verlies van 968 miljoen door verkopen zoals verplicht door Europese Commissie; echter na correctie hiervoor: nettowinst 325 miljoen, of +57%. Koopt voor 600,5 miljoen Britse pond eeuwigdurende obligaties met 5% intrest.

Accenture (Amerikaanse consultancy & outsourcing): 510 miljoen dollar quartaalwinst, tgo. 306 vorig jaar.

Ackermans & Van Haaren investeringsmaatschappij: 73,5 miljoen, dit is +46%. Over gans 2010 160,8 miljoen of +37%.

Adidas: in 2010 verdubbeling tot 567 miljoen netto. Verwachte omzet in 2011 12 miljard.

Ageas (ex-Fortis Verzekeringen): 455 miljoen, hfz. door een fiscale manipulatie: 11,6 miljard verliezen worden overgedragen zodat minder belastingen moeten betaald worden (DeMorgen 26/8); In Q3 191 miljoen netto, o.m. dankzij de verkoop van staatsobligaties voor een bedrag van 1,2 miljard. Over 2010 223 miljoen netto, minder tengevolge van voorziening tegen Fortis-erfenis (MCS pakket), en minder belastingsvoordeel.

Agfa-Gevaert: 39 miljoen winst in Q2 tegen 9 miljoen verlies in 2009; tevens schuldaflossing. In Q3 16 miljoen netto, bij een gestegen omzet +9% tot 742 miljoen. Analisten noemen de Q3 resultaten teleurstellend omdat ze meer voorspeld hadden, en ze de omzetstijging toeschrijven aan wisselkoers en overnames. De beurskoers zakte 18% op één dag. Over gans 2010 meer dan 100 miljoen netto, eveneens schuldafbouw van 445 naar 161 miljoen.

Ahold (supermarkten Albert Heijn; ook in VS, Zweden, Portugal…): 202 miljoen, gestegen. Omzet: gestegen met 10,8%, tot 7,126 miljard. Betaalde tevens aandelen terug, reeds voor 281,9 miljoen sedert maart 2010

Air France-KLM: Quartaalwinst 736 miljoen o.m. dankzij éénmalige operatie. Krijgt een boete van 340 miljoen van de EC wegens prijsafspraken met andere maatschappijen.

Alcatel-Lucent: maakte weer bescheiden winst in Q3: 25 miljoen eur; zonder de cijfers van Lucent 68 miljoen. In Q4 340 miljoen netto, maar over gans 2010 een verlies van 334, ofschoon de omzet steeg met 5,5% tot 15,9 miljard. In 2009 een netto verlies van 504 miljoen. Betaalt 45 miljoen dollar aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC en aan het ministerie van Justitie 92 miljoen, als minnelijke schikking voor de overtreding van de Foreign Corrupt Practices Act. Het bedrijf heeft nl. in 2006 overheids-ambtenaren omgekocht in Costa-Rica, Honduras, Maleisië, Taiwan.

American Express: 1,1 miljard dollar (quartaalcijfer), omzetstijging van 17%.

Anglo-American (mijnbouw): https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/02/22/mijnreuzen-boeken-reuzewinsten

Apple: over Q4: 4,31 miljard dollar netto. Omzet +67%. Over het hele jaar is was omzet 65,2 miljard dollar. Toch waren analysten teleurgesteld wegens kleinere winst op de iPad. Apple betaalt geen dividenden uit; daardoor heeft het 51 miljard dollar cash.

Arcelor-Mittal: 2,379 miljard dollar. In Q4 verlies van 780 miljoen door de afschrijving van de verzelfstandigde afdeling roestvijr materiaal. Over 2010 2,9 miljard netto, met een omzet van 78 ivm 61 in 2009. Maakt zeer doelmatig gebruik van de notionele intrestaftrek en andere legale ontwijkingsmechanismen: betaalde in 2009 slechts 496 eur belastingen op meer dan een miljard winst, zoals uitgebracht door Solidair (PvdA). Als zeldzame uitzondering nam de commerciële pers deze berichten over, zie: http://demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1163266/2010/09/29/ArcelorMittal-betaalt-maar-496-euro-belastingen.dhtml   http://www.pvda.be/nieuws/artikel/arcelormittal-in-belgie-fiscaal-doorgelicht.html In Q3 1,35 miljard dollar netto.

Argenta-Groep: +30%, 65 miljoen.

Audi: 994 miljoen, tgo. 697 in 2009.

AXA groep: 944 miljoen eur, een daling van 28% door 1,5 miljard minwaarde op levensverzekeringen; zonder dit is de winst 2,4 miljard. over heel 2010 2,75 miljard netto of 24% minder dan in 2009. Plant forse afbouw van personeel.

Bank of America: 3,12 miljard in Q2, tgo 3,22 in 2009. In Q3 7,3 miljard verlies door reserve wegens Basel III regels, en VS regels voor bescherming consumenten met kredietkaarten. Zonder deze eenmalige nieuwe buffers is er 3,2 miljard winst. Loopt nu het risico van claims voor 18 miljard, voor terugbetaling van rommelhypotheken; deze werden verkocht met incorrecte informatie, nl onbewezen hypotheken gevolgd door onwettige huisuitzettingen (foreclosures). In Q3 werd een record van 930 000 uitzettingprocedures gestart, door meerdere banken en hypotheekverschaffers.

Barnes & Noble, grootste boekhandelsketen in de VS: 36,7 miljoen/jaar, tegenover 135,8 drie jaar geleden.

BASF: 1,18 miljard in Q2, tegenover 343 miljoen in 2009; omzet +29,7%.

Bayer: Q2 525 miljoen, dit is een daling. Analysten verwachtten 776. Omzet +14,6%. In Q3 280 netto, bovendien zet Bayer 436 miljoen opzij voor rechtszaken in de VS. Het wordt ervan beschuldigd rijstvelden

take down
the paywall
steun ons nu!