De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is dit een thema op flessen trekken?

Is dit een thema op flessen trekken?

zaterdag 2 april 2016 17:32
Spread the love

Is dit een thema op flessen trekken?                                                                         (of is de titel te mannelijk omdat flessen ‘open’ trekken altijd aan de man wordt gevraagd en niet aan de vrouw?)

Een reflectie op de nieuwkomersverklaring (deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2616190).

Door Lieven Verlinde, Belgische burger, woonachtig te Leuven en werkzaam in de sector van de kansarmoedebestrijding.

 Als ik vandaag de special in de Morgen in de bus krijg, denk ik: “misschien moeten zij deze verklaring ook ondertekenen in kader van gelijkheid man/vrouw. Wie beslist in godsnaam op zo’n redactie dat dit een special voor mannen moet zijn. Ik ben totaal niet geïnteresseerd als man en ken heel wat vrouwen die dit wel zijn. Daarover gaat het dus ook, hoe ver het ook van elkaar af lijkt te staan. Laat ons verdomme niet hypocriet zijn en mensen, die ons land binnenkomen iets laten ondertekenen, terwijl we er zelf soms de kantjes van af lopen.”

Ik heb een voorstel. En dit is echt niet cynisch bedoeld. Integendeel. Ik stel voor dat iedereen deze nieuwkomersverklaring ondertekent. Oude en nieuwe Belgen. Vlamingen en Walen. Vrouwen en mannen. Beleidsmakers en kiezers. Mensen met een grote mond en stille denkers. Activisten en zetelzitters. Eerst en vooral is het natuurlijk belangrijk dat je deze nieuwkomersverklaring leest. Want ook dit is een probleem van deze maatschappij. Oordeel vellen zonder doordacht nadenken, of zelfs zonder informatie verzamelen.

 Eerst en vooral, ik geloof in ons land. Ik ben er van overtuigd dat er voor de meeste mensen kwaliteitsvol leven mogelijk is. Tegelijk zie ik ook de kloof vergroten tussen o.a. arm en rijk. Deze opinie heeft niks te maken met blind schieten op alles wat er fout loopt.

Ik denk dat dit voorstel de kwaliteit van ons leven en onze maatschappij zou verbeteren. Door het feit dat iedereen dit tekent, doen we tegelijk ook niet aan polarisatie en viseren we niet één groep. Wat de laatste tijd jammer genoeg non-stop gebeurt. Van berbers tot hooligans, vluchtelingen tot  ‘the-sky-is-the-limit-ers’, bakfietsgezinnen en autofanaten. Van carnivoren (‘moordenaars’) tot veganisten (‘konijnenvoer’).

 Laat ons tegelijk ook eerlijk en reflectief zijn. Er zijn momenteel nog heel veel situaties in ons land, die ingaan tegen deze verklaring en die niks te maken hebben met nieuwkomers.

 Enkele voorbeelden:

(1) gelijkheid man/vrouw versus priesterambt enkel voor mannen, loonkloof tussen man en vrouw, de positie van de vrouw bij verschillende geloofsovertuigingen.

(2) Racisme bij zoeken naar werk en huurwoning vanuit een naam hebben van een andere origine (heel wat recente voorbeelden bewijzen dit).

(3) Ontslag van leerkracht binnen onderwijs versus vrijheid beleving sexuele geaardheid. Hetzelfde geldt  voor de taboe en het niet durven outen binnen de sportwereld rond homofilie.

(4) Het systematisch gebruiken van het woord ‘schattig en knap’ bij dames en ‘stoer’ bij heren op Ketnet. Telkens opnieuw tijdens het weekend wordt hieraan gezondigd. Onze kinderen leren dus van jongsaf aan dat meisjes (= verkleinwoord) schattig moeten zijn en jongens (= geen verkleinwoord) stoer.

(5) Het aantal verkrachtingen in ons land die niet worden gemeld en nog veel erger, het grote aantal meldingen dat wordt geseponeerd.

(6) De actie bij accent Job (extra vakantie en smartphone) om mensen tegen te houden om vakbondsafgevaardigde te worden versus vrijheid van mening en vereniging

(7) Het feit dat ons bepaalde scholen nog steeds (verschillende praktijkvoorbeelden) specifieke doelgroepen weigert bij inschrijvingen (op een zachte manier ‘we denken dat deze school niet bij uw dochter/zoon past) of een B-attest geven omwille van sociaal of etnisch-culturele achtergrond versus het feit dat alle jongens en meisjes gelijke kansen moeten krijgen.

(8) …. (= never ending story)

 Ik zou zelf nog één paragraaf toevoegen aan deze verklaring:”Ik begrijp en aanvaard dat, in dit land, burgers en gezinnen, politieke gemandateerden en hun afgevaardigden samen actief engagement nemen om de uitgangspunten van deze verklaring te realiseren. Ik begrijp en aanvaard dat, in ons land, dit wil zeggen dat het niet bij woorden blijft, maar ook over daden gaat, die ik zelf, samen met anderen ga realiseren.”

 En dan nog drie aanvullingen:

 1.De laatste onderdeel van de verklaring zegt: “Ik begrijp en aanvaard dat, in dit land, burgers en gezinnen zélf verantwoordelijk zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Ik zal daartoe de nodige inspanningen leveren. Ik begrijp en aanvaard dat het volgen van de inburgeringstrajecten waarin de deelstaten voorzien, goede kansen biedt om zelfvoorzienend te worden.” Ik zou persoonlijk een stukje toevoegen rond solidariteit en herverdeling i.f.v. alle principes, die reeds zijn benoemd en moet worden gerealiseerd. Iets zoals “Ik begrijp en aanvaard dat, in dit land, burgers en gezinnen, die het goed hebben, bereid zijn om bij te dragen in solidariteit met zij, die niet genoeg hebben. Ik begrijp en aanvaard dat dit gebeurd in verhouding met de inkomsten en de bezittingen, die gezinnen en burgers hebben. Wie meer heeft, draagt meer bij. Ik begrijp en aanvaard dat, in dit land, misbruiken en achterpoortjes hierbij streng zullen worden bestraft.”

2. Bij het onderdeel “Ik begrijp en aanvaard dat integreren in de samenleving, een voorwaarde is om te blijven genieten van een verblijfsrecht in dit land. Ik begrijp en aanvaard dat, om te kunnen genieten van een verlenging van mijn verblijf, de redenen waarom ik mijn verblijf gekregen heb nog steeds moeten gelden. Ik begrijp en aanvaard dat elke betrokkenheid bij een misdrijf de toekenning en het behoud van mijn verblijfstitel ernstig in gevaar kan brengen” moeten we even nadenken over de consequenties voor mensen, die hier geboren zijn en de Belgische nationaliteit hebben. Maar dat kan niet zo moeilijk zijn. Misschien heeft professor Etienne Vermeersch wel een suggestie? Ik acht hem in elk geval meer dan capabel.

3. Er staat terecht ook nog iets over taal: “Ik begrijp en aanvaard dat de kennis van de taal van de regio waar ik mij zal vestigen (Nederlands, Frans of Duits) essentieel is om te komen tot een actieve participatie aan de samenleving. Ik zal daarom voldoende inspanningen leveren om deze landstalen aan te leren en ook om wegwijs te worden in de samenleving. Ik begrijp en aanvaard dat ik daarvoor gebruik kan maken van de inburgeringstrajecten waarin de deelstaten van dit land voorzien.” Hier heb ik de hoop, opnieuw zonder cynisme, dat de makers van deze verklaring dit richten naar iedereen. Dus ook aan de europarlementariërs in en rond Brussel, de Joodse gemeenschap in Antwerpen, de grote groepen buitenlanders, die in België komen werken in internationale bedrijven, …

 Ik ben in elk geval bereid om te tekenen en de gevolgen te dragen.                             Jij ook?

take down
the paywall
steun ons nu!