De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is de islam een deel van Vlaanderen?
Islam, Vlaanderen -

Is de islam een deel van Vlaanderen?

woensdag 3 augustus 2011 13:24
Spread the love

In een opiniestuk (Vreemde jongens die moslims. Of toch niet?) dat vandaag in MO* Magazine verschijnt pleit SP-a’er Ludo Sannen voor een totaal andere houding tegenover de islam in Vlaanderen. Sannen wil de ontwikkeling van de moslimgemeenschap stimuleren en de islam in het midden van de maatschappij laten aankomen. ‘Maak de financiering van de religieuze gemeenschappen eerlijk, doorzichtig en creëer een faculteit islamitische godsdienstwetenschappen,’ schrijft het parlementslid.

De islam is niet langer een ‘immigrantengodsdienst’, want al meer dan een halve eeuw is er een groeiende aanwezigheid van moslims in België en Vlaanderen. Daarmom acht hij de tijd rijp voor een volwaardige inbedding van de islam in Vlaanderen, die volgens hem ‘thuis moet zijn in Vlaanderen”.

Volgens Sannen, die godsdienstwetenschapper van opleiding is, verdient de islam een plaats aan de universiteit. Hij pleit voor de oprichting van een faculteit islamitische godsdienstwetenschappen aan een van de Vlaamse universiteiten, waar ook imams en islamleerkrachten zouden kunnen worden opgeleid.

“Er is nood aan moslimkaders ‘opgetrokken uit Vlaamse klei'”, schrijft  Sannen, die de vergelijking maakt met onze buurlanden, waar al langer gelijkaardige opleidingen bestaan.

‘De overheid dient te stellen dat zo’n verankering, een opleiding en faculteit er zal komen, en bevlogen academici de ruimte en de financiële middelen te geven om die visie te verwezenlijken,’ besluit Sannen.

http://www.mo.be/opinie/vreemde-jongens-die-moslims-toch-niet

Bron : MO* Mondiaal Magazine / Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!