De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is de CD&V het probleem?

Is de CD&V het probleem?

zaterdag 3 mei 2014 20:01
Spread the love

Wouter Van Bezien stelt afgelopen week in de media  dat de CD&V het probleem is omdat deze partij de linkse ACW-kiezers claimt. Het is juist dat de gematigd tot extreem linkse kiezers meer is dan GROEN, SP-a en PVDA  samen, in de peilingen goed voor slechts 25 tot 27 %, van het Vlaams electoraat. Hij stelt vast dat de ACW-kiezer daar eigenlijk ook toe behoort maar ingekapseld is binnen de christendemocratie en aldaar gebruikt wordt door de rechterzijde van de partij.

Ik denk dat het probleem veeleer het ACW zelf is. Tot op vandaag heb ik wel scherpe  reacties op het zogenaamde V-plan van Leemans ( ACV-voorzitter) gelezen maar geen enkele vanuit de koepelorganisatie die het ACW toch is. Een oproep van de christelijke werknemerskoepel aan de ACW mandatarissen, die tussen de CD&V-verkozenen een zeer omvangrijke groep uitmaken, zou beter zijn ter ondersteuning van de linkerzijde van het politieke spectrum. Een oproep in de zin van : de ACW-verkozenen zullen onder geen beding het vertrouwen geven aan een regering waarvan de NV-A deel uit maakt, dit omdat deze partij de werknemersorganisaties wil ontmantelen, de werkloosheidsuitkeringen na twee jaar wil afschaffen en schoolverlaters zonder uitkering op straat gooit.

Dergelijke sterke taal zou de kiezer duidelijkheid verschaffen. Ik heb echter de indruk dat men de handen van de CD&V voor een coalitievorming wil vrij houden, wat niet de rol van een sociale beweging is.

take down
the paywall
steun ons nu!