De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is de burger schuldig omdat hij een gezellige houtkachel heeft ?

Is de burger schuldig omdat hij een gezellige houtkachel heeft ?

dinsdag 19 december 2017 19:13
Spread the love

19/12/2017

Is de burger schuldig omdat hij een gezellige houtkachel heeft ?

Op 18/12/2017 verscheen op mijn tabletscherm, als onderdeel van VRTnws een artikel getiteld : “Ook gezellige houtkachel slecht voor de longen” door Loutfi Belghmidi.[1]

Il wil, bij deze, even mijn ergernis luchten aangaande kwestieus artikel.

De journalist, mij niet bekend, gaat wel kort door de bocht, vind ik.

Akkoord, journalistiek is geen wetenschappelijke research, maar een second opinion zou wel geen kwaad kunnen. En ik mis bronvermeldingen.

Probleem is dat de goegemeente dit allemaal slikt – en vooral de titels – en dat ons beleid meestal niet veel verder kijkt dan wat in de pers af en toe wordt opgerakeld.

Het (te beknopte) artikel probeert eens te meer de schuld bij de burger te leggen , terwijl de grootindustrie – en dus onrechtstreeks de multinationals – de ware schuldigen zijn.

Ik citeer uit het artikel : “wie aan fijn stof denkt, denkt vooral aan zwaar (diesel)verkeer. M.a.w. we onderschatten zelf de gevolgen van houtkachels en open haarden.”

En iets verder : “Volgens de Intergewestelijke  Cel voor het leefmilieu (IRCEL) komt 59 % van het fijnstof uit houtkachels, haarden, koken, kaarsen en cosmetica.”

Ik heb altijd grote vragen omtrent de juistheid van soortgelijke cijfers en ik beschik overigens over andere (en wellicht juistere ?) informatie.

Als die cijfers zouden juist zijn, dan zou dus slechts 40 % van de klein-stof-vervuiling veroorzaakt worden door de (zware) industrie, de havens, de hoogovens (van bv. Arcelor Mittal), de vliegtuigen, de vrachtwagens, de autobussen, alle auto/moto/brommer-verkeer, de thuisgeleverde internetbestellingen, de (industriële) landbouw, en nog zoveel meer …

Besef dat bij elke rembeurt van een wagen (bv. bij een verkeersdrempel) klein stof produceerd wordt. En zag je al eens de slijtage van vliegtuigbanden na één enkele rembeurt ? Van klein stof gesproken !

En Greenpeace stapt niet naar de rechter voor enkele procenten luchtvervuiling.  [2]

In het artikel “Roet doet fietsbonus teniet” (DS 21/09/2017) wordt gerefereerd naar een VITO-onderzoek en lees ik : “Roet wordt als één van de meest schadelijke onderdelen van fijn stof beschouwd.” So what ? Gaat het over roet ? Black carbon ?Fijn stof ? Welk fijn stof ?

We moeten weten waarover we praten en duidelijke definities en terminologie formuleren, alvorens hoog van de toren te blazen.

Bedoelt de auteur [3] PM 10  [4],  PM 2,5  [5] of PM UF (Ultra Fine particles) [6]

Op de website van “ademloos”stonden begin 2017 enkele kaartjes van ATMOSYS

Daaruit bleek duidelijk dat op 23/01/2017, gans Vlaanderen, wat PM 10 betreft, in de rode zone zat (d.i. tussen 70 en 100 µg/m³). [7]

Dit zal wel niet alleen veroorzaakt zijn door enkele houtkachels, veronderstel ik.

Begin 2017 schreef De Standaard een soortgelijk artikel getiteld :” De haard van vervuiling staat in het salon”. [8]

De organisatie ADEMLOOS replikeerde met een vlijmscherp artikel met als markante woordspeling : “De haard van vervuiling staat in het auto-salon.” [9]

Ik reageerde toen overigens hardnekkig naar de redactie van De Standaard, die niet reageerde op mijn reactie. Allo, reactie redactie ???

Dat een open haard schadelijk is voor het milieu wil ik, als statement, nog even meenemen.

Wat houtkachels betreft schreef ik dit jaar een “paper” [10] met de volgende conclusies :

 1. Bomen consumeren CO2 en produceren zuurstof (O2) tijdens hun leven.         Wanneer bomen verrotten in het bos of bij een bosbrand geven ze evenveel CO2 terug aan de atmosfeer dan ze ooit hebben opgenomen tijdens de groei.              Het geheel is dus een nul-operatie.
 1. De CO2 van een solitaire rottende boom in een bos wordt geassimileerd door de bomen en planten rondom.
 1. “Oerbossen” hebben, omwille van de dikke compostlaag, een betere zuurstofproductie dan de zogenaamde “productiebossen”, die in hun geheel worden gerooid.
 1. Hout kan dus best opgestookt worden in een performante houtkachel in plaats van te verrotten in een bos.
 1. Hout kan dus ook best gebruikt worden als constructiemateriaal voor gebouwen (i.p.v. beton, aluminium, plastics, enz.). Daarna kan het gerecycleerd worden in nieuwe producten (plaatmateriaal, parketplaten, papier en karton, brandhout, enz.).
 1. In de totale productieketen, d.w.z. vanaf ontginning tot verbranding en warmteafgifte heeft hout in een houtkachel, van alle fossiele brandstoffen het grootste rendement.
 1. In de totale productieketen, d.w.z. vanaf ontginning tot verbranding en warmteafgifte geeft hout in een houtkachel, wanneer gekapt in de nabijheid van de eindgebruiker, van alle fossiele brandstoffen, de minste vervuiling.
 1. Een open haard is te vermijden, zeker in urbane gebieden, omdat alle kleine stofdeeltjes en schadelijke gassen, rechtstreeks in de lucht worden gestuurd.
 1. Pelletkachels en pelletketels hebben een goed rendement. Helaas worden de pellets, (is het niet nù, dan is het later, wegens gegarandeerde schaarste) ingevoerd vanuit andere continenten. De korte keten is dus geenszins gerespecteerd. Anderzijds werkt een pelletkachel/ketel met een electrische sturing zodat, in geval van elektriciteits-panne, er niet kan verwarmd worden. Dus pelletkachels zijn niet de beste keuze.
 1. Biomassacentrales zijn (evenals de “bio-fuel”) geenszins “groen”. Integendeel, het is, ingevolge de gulle subsidiëring door de overheid, pure oplichting van de burger waar dringend paal en perk moet aan gesteld worden.
 1. Het is een sprookje om te zeggen dat nucleaire energie CO2 neutraal zou zijn.       Los van het mega-probleem van de nucleaire afval is een nucleaire centrale een CO2-bom.[11]  Ook de delving van de grondstoffen (uranium, enz.) is helemaal niet milieu-vriendelijk. , laat staan sociaal verrechtvaardigd.

Alle onderdelen van hogervermelde conclusies werden uitgebreid onderbouwd in mijn voormelde studie.

Ik nodig de journalist van VRTnws uit mijn “paper” eens te lezen alvorens verder te freewheelen over een materie die hem blijkbaar niet voldoende bekend is.

Door Arch.Guido Peeters, °1949, gepensioneerd architect (HSLB)

GP heeft ook een 6-tal post-graduaten : Human Ecology (VUB), Licentie Bouwtechniek (VUB), Business of Administration ( EHSAL), Master in Real Estate (Antwerp Management School / voorheen IPO / UAMS), Energietechnieken in gebouwen (RUG+WTCB+KVIV), Energiebewust architect (NAV+BVA+VEA) en vele tientallen seminaries.

GP is redelijk gespecialiseerd in ecologisch verwarmen en isoleren, bio-tuinieren en permacultuur.

GP leest (bijna) alles over de geschiedenis van geld, belastingparadijzen en fiscale fraude.

GP speelt in zijn ‘vrije tijd’ accordeon.

GP woont deels in Mechelen (BE) en deels in de Alpen (FR).

No Facebook, no twitter, no smartphone. I try to be smart myself. Blog very soon.

guidoDOTpeeters6ATgmailDOTcom

[1] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/18/ook-gezellige-open-haard-zorgt-voor-meer-fijn-stof-/

[2]   http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws/klimaat-energie/blog/naar-de-rechter-voor-gezondere-lucht/blog/60199/

[3]   Ter info : 1 micrometer (µ) = 0,001 mm

[4]   PM10 zijn deeltjes met een max. diameter van 10 micrometers (µm)=0,01mm 

[5]   PM2,5 zijn deeltjes met een max. diameter van 2,5 micrometers (µm)=0,0025mm

[6]   PM UF zijn deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer = 0,0001 mm

[7]   http://www.ademloos.be/nieuws/wetenschap/haard-van-vervuiling-staat-salon

[8]   http://www.standaard.be/cnt/dmf20170123_02691364

[9]   http://www.ademloos.be/nieuws/wetenschap/haard-van-vervuiling-staat-salon

[10]   “Zijn houtkachels ecologisch verantwoord ?” 06_05_2017  vs. 03  (44 blz.) verkrijgbaar per mail bij mezelf : guidoDOTpeeters6ATgmailDOTcom

[11]  Momenteel werk ik aan een “paper” omtrent de CO2 vervuiling van een kerncentrale tijdens de opbouw, de exploitatie en de afbraak is in opmaak.

take down
the paywall
steun ons nu!