De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is change aangekomen in Oostende?
Collins nweke groen sociaal beleid changemaker oostende -

Is change aangekomen in Oostende?

zaterdag 9 juni 2012 20:58
Spread the love

In bedrijfseconomische termen, ‘change’ of met andere woorden verandering is de drijfveer die zich  expliciet bezighoudt met veranderingen in de structuur of de werkwijze van een organisatie. Het is in de jaren ’80 ontstaan.
Willem Mastenbroek (1997) is een van de belangrijkste vertegenwoordigers die ons iets leerde over hoe we het best kunnen omgaan met change. Volgens Mastenbroek moet de richting van veranderingen centraal worden vastgesteld, inclusief wat hierbij van de betrokken mensen en organisatie verwacht wordt. Dit zou mensen helpen om op een gedecentraliseerde manier zelfstandig veranderingen door te zetten. Het startmoment vandaag van Changemakers lijkt me niet anders dan wat Mastenbroek ons meegaf.
Ik onderstreep hier doelbewust ‘mensen’ en ‘organisatie’ want vandaag, gaat het hierover.  “De mensen” verwijzen naar jou en mij. De organisatie of het bedrijf in deze  context is Oostende. Jij en ik zijn de Changemakers die Oostende nodig heeft om voor verandering te zorgen. Changemakers is bedoeld om een tafel te organiseren, om ons een platform te geven en naar empowerment te streven voor een specifieke doelgroep namelijk de etnisch-culturele minderheden (ECM). Hopelijk gaat Changemakers een mentaliteitswijziging bij de lokale overheid  bereiken opdat er meer openheid en minder lippendienst komt inzake diversiteitsbeleid en de uitvoering ervan.
De belangrijkste change die Oostende nodig heeft met betrekking tot diversiteitsmanagement ging  in 1997 van start bij een grootsschalige onderzoek naar de leefomstandigheden en verwachtingen van de etnisch-culturele minderheden in Oostende. Mijn gebrekkig Nederlands belette me niet om  mij te engageren als doelgroepsvertegenwoordiger en als enqueteur in het onderzoek. Ik was amper 3 jaar woonachtig in België, kende zeer weinig over het land, de lokale politieke structuur en meer nog, mijn verblijfstitel was ook zeer onzeker. Voor mijn lotgenoten waren dit  redenen om niet deel te nemen. Voor me was het juist omgekeerd.
Het oprichten van de minderhedenadviesraad Oostende is een rechtstreeks resultaat van dit onderzoek. Om een lang verhaal kort te maken zou ik zeggen dat change in Oostende is aangekomen en langzaam maar zeker aan het ontwikkelen is.  Het project Changemakers kan instaan voor de nodige versnelling op voorwaarde natuurlijk dat je en ik eraan deelnemen.
Er bestaan reeds Changemakers in Oostende. Denk maar aan het eerste politiek debatavond “kleurrijke inspraak” rond de thema diversiteitsbeleid georganiseerd op 11 juni 2004 door The Global Village vzw n.a.v. de Vlaams parlementsverkiezingen van 2004.  De Changemaker in dat project was niemand minder dan Kris Carlier, toen hoofdredacteur bij de Zeewacht en moderator van het debat. Kris is vandaag coördinator bij VormingPlus Oostende. Is het een toeval dat dit jaar, Kris met zijn VormingPlus één van de duwende krachten is in een infoavond rond gemeentelijk stemrecht voor allochtonen? Volgens mij niet, dat is een voorbeeld van een Changemaker aan het werk.
Denk ook aan het eerste themadebat rond diversiteitsbeleid op 29 juni 2012 ingericht door Stad Oostende n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Denk aan het feit dat na jaren klagen en vechten, nu de MARO met een zelfstandig bestuur en een verkozen voorzitter beschikt. Dat zijn voor me aanwijzingen van change. En de Changemaker hier is wat me betreft, niemand minder dan Mieke Jackxssens. Misschien een toeval maar die change gebeurt onder haar leiderschap als verantwoordelijke voor minderhedenbeleid in Oostende.
Denk even aan het ontstaan van het meldpunt discriminatie in Oostende en je denkt direct aan Mireille Vlassenbroeck, die ons naar een betoging trok, handtekeningen verzamelde en een delegatie leidde naar de burgemeester om het meldpunt te eisen. Er zit in Mireille de Changemaker dat Oostende nodig heeft.
De lijst met changes is beperkt, terwijl de lijst met wat moet nog gebeuren “the change we need” is lang. Ik geef je enkele mee; noem het werkpunten voor het project Changemakers.
• Oostende heeft Changemakers nodig om intercultureel bemiddelaars in dienst te stellen binnen Stad en Sociaal Huis
• Oostende heeft Changemakers nodig om het Lokaal Overlegplatform te doen functioneren zoals het hoort want de zelfredzaamheid van de ECM ligt deels in de kwaliteit van het onderwijs van onze kinderen en kleinkinderen
• Oostende heeft Changemakers nodig om ervoor te zorgen dat Stad Oostende als de grootste werkgever in Oostende werk maakt van meer allochtonen echte kans te geven in zijn aanwevingspolitiek.
Changemaker zijn is geschiedenis schrijven. Wil je een Changemaker worden voor Oostende?

Collins NWEKE
info@collinsnweke.be | www.collinsnweke.be

take down
the paywall
steun ons nu!