De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Iran, de volgende oorlog?

Iran, de volgende oorlog?

maandag 17 juni 2019 10:54
Spread the love

Interview van Michel Collon met Mohamed Hassan op dinsdag 11 juni[1] in de uitzending van Michel Midi[2] (Investig’Action) over IranDit interview had plaats twee dagen vóór de aanval op donderdag 13 juni op twee olietankers in de Straat van Hormuz.

Michel. Ik verwelkom Mohamed, gewezen diplomaat en specialist van het Midden-Oosten en Afrika, nu hij in België is. We hebben al in het verleden gesprekken met hem gehad op Michel Midi. Vandaag vraag ik hem: “gaan de VS Iran aanvallen?”. Waarom? Omwille van Israël, Saoedi Arabië, de Europese Unie… Omwille van de spanningen met Rusland en China? Welke rol speelt daarin de wapenindustrie en Bolton, de nationale veiligheidsadviseur onder Trump sinds april 2018?

Wie is vandaag zo gek om een oorlog met Iran te voeren?
1ste Israël. De zionistische staat altijd op de eerste rij om Iran te vernietigen.
2de Saoedi-Arabië en Bahrein. Het zijn traditionele vijanden van Iran, die vechten om de overwicht in de regio.
De politiek van de Verenigde Staten en haar bondgenoten in de regio zijn tot op heden jammerlijk mislukt.
1. In 2006 viel Israël Libanon binnen om de Hezbollah, de grootste bondgenoot van Iran, te vernietigen. De Hezbollah sloeg de aanval af, redde Libanon en werd enorm populair in het land.
2. Saoedi-Arabië wilde Libanon, dat erg verdeeld is, controleren via eerste minister Rafik Hariri. Dit gebeurde in afspraak met Frankrijk onder president Chirac. Het plan mislukte want Hariri werd vermoord in februari 2005. Syrië werd beschuldigd van de moord en diende Libanon te verlaten onder druk van het Westen. Het was nochtans het Westen dat Syrië had gevraagd de burgeroorlog te beëindigen door Libanon te bezetten in 1976.
Ondanks het vertrek van Syrië groeide de invloed van Hezbollah dat een alliantie aanging in februari 2006 met de rechtse vaderlandslievende beweging van generaal Michel Aoun. De greep van Saoedi-Arabië verzwakte nog meer.
3. Het Westen wilde Syrië vernietigen door het verdrijven van het zogenaamde “Alawitisch regime van Assad”. Er kwam een alliantie tegen Syrië geleid door Saoedi-Arabië en de golfstaten met de actieve steun van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de VS. en de EU. Het was ook de bedoeling om Rusland te verdrijven uit Syrië. Via Turkije konden 80.000  “djihadisten” een bloedige “burgeroorlog” in Syrië startten. Zo werden Hezbollah, Iran en Rusland, die Syrië bleven steunen, betrokken in de oorlog.
De vijanden van Syrië dachten dat het bewind van Assad ging smelten als een ijskreem. Maar het leger, dat vooral uit Soennieten bestaat, bleef trouw aan de natie.
4. Tegelijk barstte er een volksopstand los in Yemen onder leiding van de Houthi rebellen. In het Westen worden ze beschouwd als “de knechtjes van Iran” in de regio. Vandaag voert Saoedi-Arabië een wrede agressieoorlog tegen de opstandige provincies met als hoofdstad Sanaa.

Vandaag willen dus Israël, Bahrein en S.A. een oorlog voeren tegen Iran. Trump heeft het nucleair akkoord met Iran verworpen. De EU niet. Misschien wil Trump geen oorlog tegen Iran. Hij is tegen verdere militaire avonturen en wil weg uit Afghanistan en Irak. Maar Bolton en anderen vertegenwoordigen de haviken in de Republikeinse partij en de regering.

De campagne tegen Iran heeft twee doelstellingen.
1. China verzwakken. 20% van de energie voorziening van China komt uit Iran.
2. De samenwerking tussen Iran en Indië ondermijnen. Indië bouwt onder meer een grote gas raffinaderij in Iran.
Iran leed heel erg onder het embargo. Toen het embargo werd opgeheven werden de tegenstellingen tussen de Verenigde Staten en de EU duidelijk. Rohani bezocht direct Italië (het zwakste land van de grote geïndustrialiseerde landen van de EU) om een partnerschap aan te gaan. Een win-win akkoord werd gesloten. Vervolgens bezocht Rohani Frankrijk om Airbussen te kopen (tot dan vloog Iran met Boeing vliegtuigen maar door het embargo mankeerden steeds meer wisselstukken). Duitsland is ook tegen nieuwe sanctie. 60% van de import uit het westen in Iran komt uit Duitsland (wagens, machines, chemie, ..)

Michel Collon: Inderdaad op een conferentie over de veiligheid in de wereld in februari van dit jaar toonde vice president Mike Pence zich bijzonder agressief. Hij kwam in botsing met Mekel, die geen embargo of handelsoorlog wil.

Mohamed Hassan: Na het sluiten van het nucleair akkoord van juli 2005 dachten Obama en de VS de Iraanse markt te kunnen veroveren. Het omgekeerde gebeurde. Rusland, China en de EU namen de markt in. Tot grote ontevredenheid van de Verenigde Staten

Michel Collon: Speelt olie hierbij een rol?

Mohamed Hassan: De VS hebben vandaag voldoende olie. Ze controleren wel de olie wereldmarkt via de petrodollars. Zo houden ze het Midden-Oosten in greep. China hangt voor zijn olie af van het buitenland. Dat maakt haar kwetsbaar. Het verhoogd de spanningen tussen China en de VS.

Michel Collon: De VS lijken hun controle op de EU te verliezen. Drijven zij de EU niet richting Rusland en China?

Mohamed Hassan: De VS blijven de grootste economie in de wereld. Via de NAVO hebben ze ook een vaste voet in de Europa. Duitsland, dat de EU overheerst, heeft wel een zekere macht maar wordt onder controle gehouden. De VS maken zich vooral zorgen over de groeiende invloed van China en Rusland. Er komen nieuwe machtsverhoudingen in de wereld. Daarin zoekt de EU moeizaam zijn weg. Ook wat betreft haar houding ten overstaan van Iran.

Iran is een groot land met 17 miljoen inwoners. Een oude rijke natie met een groot verleden en een fiere bevolking, die het imperialisme haat. De VS hield lelijk thuis in Iran.
De VS overheersten Iran via de Sjah die ze in 1953 via een staatsgreep aan de macht brachten. Israël profiteerde daarvan.

Michel Collon: Wat die staatsgreep betreft is er een interessant boek: All Shah’ men: an american coup and roots of Middle East” van de journalist Stephen Kinzer (uitgegeven in 2003).

Mohamed Hassan: de staatsgreep van 1953 had een geweldige impact op de regio. Israël rekende op een eeuwigdurende alliantie met Iran, Ethiopië en Turkije. Maar grote veranderingen hadden plaats in die landen.
Israël met achter zich de VS werkte tot voor kort samen met die drie landen en de Arabische landen die het wahabisme[3] gebruiken tegen de Arabisch nationalistische (leken) staten: Egypte (onder Nasser), Irak (onder Saddam Hoessein) en Syrië (onder beide Assad’s).
Maar sinds de nederlagen van de VS in Afghanistan en Irak verzwakt de invloed van de VS. Hamid Karzai, aan de macht in Afghanistan sinds 2004, zou zijn macht niet hebben kunnen behouden zonder de hulp van Iran. Iran heeft zeer nauwe banden met Afghanistan. In Irak zijn vandaag pro-Iran krachten aan de macht! Ze kunnen het de VS erg moeilijk maken!
Iran heeft via de Kaspische zee invloed op Centraal Azië en Azerbeidzjan. De economische banden tussen Iran en Turkije zijn ook erg groot.
De VS hebben een grote flater begaan door de poging tot staatsgreep van de Gülen bende te steunen. Het zijn Rusland en Iran die Erdogan hebben gewaarschuwd.
Daardoor zijn de relaties tussen Rusland en Turkije verbeterd. Hun economische samenwerking is al groot. Turkije exporteert groenten en fruit naar Rusland. Rusland bouwt drie nucleaire centrales in Turkije. Rusland koopt nu Russisch oorlogsmateriaal tot afschuw van de VS.
Oorlog voeren onder dergelijke omstandigheden wordt dus bijzonder moeilijk.

Michel Collon: Wat gaat China doen?

Mohamed Hassan: China en Rusland hebben Iran uitgenodigd om samen met Indië deel uit te maken van de Sjanghai-samenwerkingsorganisatie (gesticht in juni 2001).
Een deel van de “zijderoute” zal door Iran lopen.
Deze ontwikkeling maakt de anti-Chinese krachten in het Westen alsook Japan wanhopig.
De VS kunnen eigenlijk geen kant op, tenzij ze verslagen willen worden.

Michel Collon: Bolton is een bijzonder agressieve kerel. (M.C. verwijst naar een citaat in zijn boek “USA, les 100 pires citations”[4]op pagina 73. ) Toen de ambassadeur van de UNO verklaarde dat er geen chemische wapens meer waren in Irak, sprak Bolton de man aan en zei: “Vicepresident Dick Cheney wil u hier weg. Maak u uit de voeten anders zullen we uw vrouw en kinderen wel vinden. Trump zei dat indien Bolton zijn zin zou krijgen de VS vandaag oorlog zouden voeren tegen Iran, Cuba, Venezuela en Korea.

Mohamed Hassan: Bolton is opgedrongen door de Republikeinen om een zeker “evenwicht” te brengen in de regering. (…)

Michel Collon: Bolton was actief lid van de “think tank” Memri, specialiseert in het Midden-Oosten en erg islamofoob.

Mohamed Hassan: Vandaag is er veel islamofobe propaganda. Dat belet niet dat het Westen tegelijk islam volkeren gebruikt bijvoorbeeld om China te ondermijnen. Zo is een nu een grote campagne over de” vervolging van de Oeigoeren in China”. De VS willen de Oeigoeren in Sinkiang gebruiken tegen China zoals Japan voor de wereldoorlog de Mantsjoes in Mantsjoerije tegen het centraal gezag gebruikten. Copy-Paste dus…80.000 Oeigoeren namen deel aan de Syrische oorlog onder de vlag van IS!
China is een groot land met tientallen nationaliteiten. De Han Chinezen vertegenwoordigen 85% van de bevolking maar wonen slechts op 45% van het grondgebied. Dus op 55% van het land leven minderheden. Het gevaar van toenemend Han chauvinisme bestaat. Maar de Communistische Partij van China is zich daar zeer goed van bewust en voert daar campagne tegen. Het “Parlement van de Chinese Naties” is versterkt. De Partij kent en bestudeert de plannen van het imperialisme om het land te ondermijnen.

Michel Collon: Laat ons terugkeren naar Iran.

Mohamed Hassan: De campagne tegen Iran is een oud verhaal.
Ook de vorige president (van 2005 tot 2013) Mahmoud Ahmadinejad werd hard aangepakt.
Wat was er mis met hem?
1. Hij stelde de vraag: “Waarom moeten de Palestijnen betalen voor de wreedheden van de nazi’s tegen de Joden in de Tweede Wereldoorlog?”. Correct vraag. Maar het leverde hem het etiket “antisemiet” op.
2. Hij kwam in botsing met de burgerij van de “Bazaar” in Teheran. Zij bracht met de steun van het volk Ayatollah Khomeini aan de macht in 1979. De burgerij had daarna de economische macht in handen en betaalden zo goed als geen belastingen. Hij kreeg de burgerij tegen zich door zijn sociale politiek.
3. Hij wilde dat Iran deel zou uitmaken van de internationale anti-imperialistische beweging waarvan Cuba deel uitmaakte.

Michel Collon: terug over Iran verwijs ik ook naar het boek “La strategie du Chaos”[5].

Mohamed Hassan: Sinds jaren spits zich de anti Iran campagne zich toe op: “het nucleaire vraagstuk”. Het was de Sjah die de eerste nucleaire centrale liet bouwen. Iran heeft die centrales nodig voor haar energie. Israël geeft vermoedelijk 200 atoomkoppen. Iran bedreigt niemand. Saoedi-Arabië is een belangrijke vijand van Iran. Maar het heeft geen leger, slechts huurlingen. Het koopt, op aansporing van het Westen, massaal wapens in de VS, de UK en België. Ook Israël voert een niet aflatende campagne tegen Iran. De invloed van Israël in de VS en de landen van de EU moet niet onderschat worden. De overgelopen Mossad agent Ostrovsky  vertelt in zijn boek “By way of deception” dat alle eerste ministers samenwerkte met de Mossad. Zo ook de beide eerste ministers, vader en zoon Michel. Volgens de auteur zou de Mossad direct 300 miljoen Belgische Frank op tafel hebben gelegd om Vanden Boeynants (VDB), die was ontvoerd in 1989, vrij te krijgen.

Michel Collon: Wat kunnen we doen voor de vrede?

Mohamed Hassan: Vrede komt als de krachtverhoudingen gunstig zijn voor de vrede. Het is altijd het imperialisme dat oorlog wil en oorlog voert. Ze exporteren de oorlog maar krijgen die als een boemerang terug.
Een tegenbeweging is nodig. Maar vandaag is er geen echte anti-imperialistische voorhoede meer die dergelijke beweging kan leiden. Jongeren moet hard studeren. Maar er is niemand die hen zegt welk boeken ze moeten studeren. Internet is erg nuttig maar men moet het kritisch gebruiken en niet bij de eerste en oppervlakkige informatie blijven staan.
Gelukkig is er bv Investig’Action[6] en Michel Midi[7] dat er ruimte is voor discussie en engagement.

Michel Collon: dank ook Mohamed voor deze aanmoediging.

 

Notes:

[1] Dit interview had plaats twee dagen vóór de aanval op donderdag 13 juni op twee olietankers in de Straat van Hormuz

[2] https://www.investigaction.net/fr/michel-midi-special-iran-avec-mohamed-hassan/

[3] https://nl.wikipedia.org/wiki/Wahabisme

[4] https://boutique.investigaction.net/fr/home/83-usa-les-cent-pires-citations.html?search_query=Citations&results=1

[5] https://boutique.investigaction.net/fr/home/10-la-strategie-du-chaos.html

[6] https://www.investigaction.net/fr/

[7] https://www.investigaction.net/fr/michel-midi-special-iran-avec-mohamed-hassan/

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!