De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Inzet NCTV bij onderzoek liquidatie advocaat aanslag op rechtsstaat/Ingezonden Stuk

Inzet NCTV bij onderzoek liquidatie advocaat aanslag op rechtsstaat/Ingezonden Stuk

maandag 23 september 2019 06:46
Spread the love
INZET NCTV BIJ ONDERZOEK LIQUIDATIE ADVOCAAT AANSLAG OP RECHTSSTAAT/INGEZONDEN STUK
ZIE OOK
VOORAF
Trouwe lezers van mijn website herinneren zich waarschijnlijk nog mijn
artikel over de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B verdedigde in de Marengo rechtszaak van een tak van de georganiseerde misdaad, de ”mocro-mafia” [misleidende term: naast Marokkanen zijn er ook
andere mensen van niet-westerse achtergrond in deze organisatie actief en ook autochtone Nederlanders]
ZIE
Naar aanleiding van deze trieste gebeurtenis met een verontrustend
bijverschijnsel, waarvoor ik heb gewaarschuwd [inzet NCTV ”Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid], heb ik, naast bovenstaand
artikel, onderstaand Ingezonden Stuk naar een aantal Nederlandse en Belgische kranten gestuurd.
Ik weet natuurlijk niet, of het wordt geplaatst, maar voor de trouwe lezer hier op mijn website geplaatst!
VEEL LEESPLEZIER!
Astrid Essed
INGEZONDEN STUK:
INGEZONDEN STUK
Geachte Redactie,
Natuurlijk staat buiten kijf, dat de vermoedelijke liquidatie van advocaat Derk Wiersum, die een jong gezin achterlaat, vanuit persoonlijk opzicht zeer schokkend is en daarnaast een aanslag op de rechtstaat en vooral het recht op een eerlijk proces.
Wiersum verdedigde als advocaat kroongetuige Nabil B in de Marengo rechtszaak tegen Ridouan T, Said R en andere leden van een tak van de verharde georganiseerde misdaad, de mocro-mafia, een niet geheel terechte terminologie overigens [behalve Marokkanen zitten er ook anderen van niet westerse achtergrond in, alsmede autochtone Nederlanders].
Maar de beslissing van minister van Justitie en Veiligheid, mr Grapperhaus, om de NCTV [Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid] bij het onderzoek naar de moord op Wiersum te betrekken, is een groot gevaar voor de democratische rechtsorde.
Want terrorisme hangt weliswaar samen met ernstige misdrijven [zoals doodslag], maar is in de eerste plaats tegen de Staat gericht, met een politiek doel, met als neveneffect angst aanjagen van de bevolking [artikel 83a, Wetboek van Strafrecht].
Georganiseerde misdaad is echter puur winstbejag, die noch politiek, noch tegen de Staat gericht is.
Daarom hoort de NCTV met dit misdaadonderzoek niets te maken te hebben.
Bovendien is er niet alleen het gevaar, dat het begrip ”terrorisme” zo steeds meer wordt opgerekt, maar dat allerlei [vaak geheime] middelen worden ingezet, die op gespannen voet met de democratische rechtstaat staan.
Daarom zeg ik:
Weg met de inzet van de NCTV in dit misdaadonderzoek.
Astrid Essed
Amsterdam

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!