De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Intimiderende rechtsprocedures tegen Leuvense organisaties
Opinie -

Intimiderende rechtsprocedures tegen Leuvense organisaties

dinsdag 15 december 2020 21:04
Spread the love

 

Op dit ogenblik lopen er twee intimiderende rechtsprocedures van vermogende immobiliëngroepen tegen Leuvense organisaties die kritiek op hen leveren. Resiterra wil via een eis met een zware schadeclaim verhinderen dat het Leuvense Historisch Genootschap (LHG) nog rechtszaken met betrekking tot de Hertogensite tegen haar voert. Extensa, een andere projectontwikkelaar, dreigt met een klacht met burgerlijke partijstelling tegen organisaties zoals Climaxi die ageren tegen de bebouwing van Parkveld in Heverlee. In de internationale literatuur bestempelt men dergelijke procedures als SLAPP (‘Strategic Ligitation Against Public Participation’). Het gaat om intimiderende en vaak nutteloze rechtszaken waarmee machtige instanties zoals vastgoedconcerns, oliegiganten, overheidsfunctionarissen… hun minder vermogende critici het leven zuur willen maken door hun schaarse middelen onder druk te zetten. De Europese Commissie bereidt overigens een richtlijn voor tegen dergelijke SLAPP-praktijken.

Resiterra startte haar rechtszaak tegen het Leuvens Historisch Genootschap nadat deze een jaar geleden eerst bij de deputatie en nadien bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep aantekende tegen de Leuvense sloopvergunning voor de Verpleegstersschool aan de Kapucijnenvoer. De sloop, die inmiddels uitgevoerd werd, is onderdeel van de renovatie van de Hertogensite. De projectontwikkelaar eist voor de Leuvense burgerlijke rechtbank een forse schadevergoeding wegens misbruik van deze beroepsprocedures. Als LGH schuldig wordt bevonden komt het aan de rechter toe om de hoogte van schadevergoeding te bepalen, maar Resiterra zelf raamt de schade als gevolg van de opgelopen vertraging van de werken door deze procedures op meer dan 100.000 euro. De uitspraak door de rechtbank wordt in het voorjaar van 2021 verwacht. Leuvens schepen Carl Devlies (CD&V) tracht al een tijd tevergeefs te bemiddelen tussen beide partijen. De enige bedoeling van deze rechtszaak is LGH ontmoedigen om verder te procederen en er nieuwe op te starten. De Raad van Vergunningsbetwisting moet zich overigens nog uitspreken over de sloopvergunning.

Een tweede verontrustende procedure betreft een ingebrekestelling die Extensa in november verstuurde aan organisaties zoals Climaxi die actief zijn op het Parkveld langs de Geldenaaksebaan in Heverlee. Onder het motto ‘Parkveld Blijft’ verzetten enkele actiegroepen zich tegen de plannen om deze open ruimte te bebouwen. Extensa neemt het niet dat deze op een grotendeels bebost terrein, dat haar eigendom is, activiteiten ontplooien zoals het jaarlijkse Fiesta Partigiani. Extensa eist dat alle constructies, die de actiegroepen opgetrokken hebben op haar gronden, tegen 31 december 2020 verwijderd zijn. Anders neemt de projectontwikkelaar zelf het initiatief en zal het de kosten verhalen op Climaxi en co. In de brief dreigt Extensa bovendien met een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter tegen deze strafrechtelijke inbreuken. De projectontwikkelaars wil op dit terrein, dat overigens op het gewestplan ingekleurd staat als bouwgrond, een verkaveling realiseren. Deze plannen worden bij gebrek aan een ontsluitingsweg al vele jaren verhinderd door de bevoegde administratieve overheden. De deputatie gaf Extensa een tijd terug toch een verkavelingsvergunning, maar een aantal buurtbewoners en actievoerders hebben hiertegen beroep aangetekend bij bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een arrest wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!