De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘We vormen een brug tussen de gemeenschap en de gezondheidszorg’

vrijdag 17 december 2021 09:05
Spread the love

Interview met de Gentse Community Health Worker Nikhat Sereke

Een vijftigtaal ‘Community Health Workers’ zijn actief binnen het intermutualistisch pilootproject. Een project met als doel de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren voor kwetsbare groepen, alsook hun gezondheidsvaardigheden en een gezonde levensstijl te promoten.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!