De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Internationale dag van de Verpleegkunde
Non-profit, Zorgsector, Verpleegkunde, Internationale dag van de Verpleegkunde -

Internationale dag van de Verpleegkunde

woensdag 12 mei 2010 10:45
Spread the love

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Verpleegkunde uit de ACLVB haar bezorgdheid over de politieke crisis… en over de gevolgen ervan voor werknemers van de zorgsector.

Enkele jaren geleden werd 12 mei uitgeroepen tot de Internationale dag van de verpleegkunde. Deze dag is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de pionier van de verpleegkunde.
Op 12 mei wordt overal ter wereld de aandacht gevestigd op het feit dat de verpleegkundige een essentieel onderdeel is van een kwalitatieve gezondheidszorg.

Naar aanleiding van deze gebeurtenis organiseert de ACLVB overal in het land sensibiliseringsacties om de nood aan betere werkomstandigheden voor de non-profitwerknemers aan te kaarten.

De kwaliteit van onze gezondheidszorg wordt overal in de wereld erkend. Om deze kwaliteit te handhaven is het hoog tijd om “een helpende hand” te bieden aan de werknemers van de non-profitsectoren.

Wij ijveren voor de creatie van bijkomende én kwaliteitsvolle jobs.

Deze jobs moeten er o.a. voor zorgen dat de stijgende werkdruk omlaag kan en dat nieuwe maatschappelijke noden kunnen worden opgevangen.

De jobs moeten echter ook – voor zij die ze invullen – voldoende aantrekkelijk zijn. Een eerlijke verloning en werkbare werkomstandigheden die een sociaal en familiaal leven buiten de zorginstelling mogelijk maken, zijn onontbeerlijk.

De ACLVB heeft op 2 februari 2010, samen met de andere vakorganisaties, een eisenbundel overhandigd aan de regering met de bedoeling nog in 2010 een nieuw meerjarenakkoord te onderhandelen. Hierdoor moet de koopkracht en de werkomstandigheden van de werknemers verbeteren. Het akkoord zal de aantrekkelijkheid van de sector moeten waarborgen voor bestaande en nieuwe werknemers.

Vandaag bedreigt de politieke crisis de vooruitgang in de onderhandelingen. Ze kan zware consequenties hebben op het afsluiten van een akkoord… daar waar de werknemers van de sector recht hebben op “een helpende hand” om de dienstverlening aan de bevolking te kunnen verder zetten.

Op 8 juni 2010 zal de ACLVB, samen met de andere vakorganisaties, de politieke partijen en hun kandidaten duidelijk maken dat voor ons de werknemers van de non-profit een prioriteit blijven, ook na de verkiezingen !

De afgevaardigden van de ACLVB verdelen op 12 mei in diverse instellingen in het land een BADGE en een postkaart met het opschrift  “EEN HELPENDE HAND VOOR DE NON-PROFIT” en houden zich ter beschikking omop al uw vragen te antwoorden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!