De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Internationaal jaar van de diergeneeskunde
Landbouw, Veeteelt, Dierenartsen Zonder Grenzen, Veehouders, Vee, FAO, Zuid-Soedan, Runderpest, OIE, Diergeneeskunde, Dierenarts, Dierziekte, Zoönose -

Internationaal jaar van de diergeneeskunde

maandag 24 januari 2011 14:25
Spread the love

Op 24 januari luidt de internationale gemeenschap officieel het internationaal jaar van de diergeneeskunde in, 250 jaar nadat in Frankrijk de eerste opleiding voor dierenartsen het levenslicht zag. Vandaag de dag spelen dierenartsen nog altijd een cruciale rol voor de gezondheid van dier én mens. Miljoenen gezinnen in het Zuiden zijn afhankelijk van hun kuddes om te overleven.

In 1761 richtte Claude Bourgelat de eerste veterinaire school op in Lyon. Het beroep van dierenarts was geboren. Dit jaar viert de internationale gemeenschap het 250-jarige bestaan van de diergeneeskunde en haar belangrijke rol op het vlak van gezondheid, voedsel en milieu. De Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen viert mee. Want dierenartsen doen veel meer dan enkel dieren genezen. Ze strijden tegen honger en armoede door bij te dragen tot de voedselzekerheid en kwaliteit van dierlijke producten.

Veeteelt in de strijd tegen honger
Wereldwijd lijden bijna één miljard mensen honger. Paradoxaal genoeg zijn het vooral de boeren die honger lijden: de meerderheid van de mensen die moeten rondkomen met minder dan één dollar per dag woont op het platteland en leeft van de veeteelt. Voor arme veehoudersfamilies staat of valt hun levenskwaliteit met de gezondheid van hun vee. De dieren zijn een belangrijke bron van voedsel en inkomsten. Ze worden gebruikt als trekkracht op het veld, voor vervoer en bemesting van de akkers. Vee speelt bovendien een belangrijke sociale rol, onder andere als bruidschat of voor religieuze vieringen. Toch gaat minder dan 1% van het officiële budget voor ontwikkelingssamenwerking naar veeteelt.

Ziektes van dier op mens
Dierziektes leiden niet alleen tot voedselonzekerheid voor Afrikaanse veeboeren, maar kunnen ook overgedragen worden op de mens: 60% van de menselijke infectieziektes hebben een dierlijke oorsprong. Dergelijke zoönoses zitten nog vers in ons geheugen: vogelgriep, varkensgriep, gekkekoeienziekte…

Wereld bevrijd van runderpest
In de loop van 2011 zal de Wereldvoedselorganisatie FAO en de Werelddierengezondheidsorganisatie OIE de wereld officieel vrijverklaren van runderpest. Na de uitroeiing van de pokken 30 jaar geleden, wordt runderpest hierdoor de tweede virusziekte die de mens heeft uitgeroeid. Vooral in Afrika kunnen veeboeren nu opgelucht adem halen. Tot het einde van de 20ste eeuw roeide deze ziekte nog hele kuddes uit – 80 tot 100% van de besmette dieren stierf binnen de 10 dagen – en veroorzaakte hongersnoden met een hoog dodental in Oost-Afrika, waar 80% van de bevolking van de veeteelt leeft.

Dierenartsen Zonder Grenzen heeft meegeholpen aan deze verwezenlijking van wereldbelang, door in Zuid-Soedan de laatste broeihaarden van runderpest uit te roeien. Soedan was één van de laatste landen waar het virus in 2001 nog circuleerde. Door massale vaccinatie- en bewustmakingscampagnes en de opleiding van veeboeren tot dierenverzorgers, die in het door oorlog geteisterde Soedan moeilijk bereikbare gemeenschappen bezochten, slaagde Dierenartsen Zonder Grenzen erin om het virus te elimineren. Jarenlange controles legden geen nieuwe gevallen van runderpest bloot, zodat de Werelddierengezondheidsorganisatie OIE Soedan in 2005 vrij verklaarde van runderpest.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!