De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Intal-resolutie over de Belgisch-Congolese relaties
Congo 50 -

Intal-resolutie over de Belgisch-Congolese relaties

zaterdag 15 mei 2010 12:15
Spread the love

Intal-resolutie over de Belgisch-Congolese relaties ter gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid Congo

Vijftig jaar na zijn onafhankelijkheid blijft de strijd voor een echte onafhankelijkheid actueel voor het Congolese volk

Vandaag, na jaren van buitenlandse interventies, wil het Congolese volk de eenheid van zijn land behouden en verdedigen. Waarom zou België dit land daarin niet kunnen steunen en, overeenkomstig het internationaal recht, iedere inbreuk op de soevereiniteit en de territoriale integriteit van de Democratische Republiek Congo (DR Congo) veroordelen?

Als Belgische solidariteitsbeweging willen we dat ons land echt bijdraagt tot de ontwikkeling van de DR Congo en het bevorderen van de sociale rechten van de bevolking. Het recht op ontwikkeling, op gezondheid, op onderwijs, moeten voor iedereen gerealiseerd worden. In welke mate kunnen wij hiervoor op de Belgische regering en de Belgische ondernemingen rekenen, dat is de vraag. Maar we weten dat de gewone mensen in België en in de DR Congo – mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, studenten, arbeiders en werklozen – er belang bij hebben om betere, socialere en rechtvaardiger wereldverhoudingen te creëren. Daarom willen wij onze verantwoordelijkheid opnemen en een brede samenwerking ontwikkelen.
Met onze beweging intal willen we de uitdaging aangaan om vele jongeren, syndicalisten en Noord-Zuid-actievoerders de kans te geven om op een creatieve, toegankelijke en solidaire manier samen te werken met de Congolezen. Tezelfdertijd werken we samen met een brede groep van personen en organisaties die samen nadenken over en actie ondernemen voor rechtvaardige vriendschapsrelaties tussen België en de DR Congo.
1. Intal vraagt aan België om bij de internationale instanties de totale en onvoorwaardelijke opheffing van de schuld van Congo te steunen
De Congolese regering spendeert vandaag 20 tot 25% van zijn budget om de schuld te betalen die door de Mobutu-dictatuur werd achtergelaten. Het gaat om een schandalige schuld waarvan het volk en de Congolese staat nooit ook maar enig voordeel hebben gehad. Het Internationaal Monetair Fonds en de westerse regeringen moeten ophouden met het chantagespel waarbij ze de schuld gebruiken om hun dictaten op te leggen. Deze schuld moet onvoorwaardelijk en onmiddellijk opgeheven worden.
2. Intal vraagt de instelling van een gemengde commissie van onafhankelijke experts en personen uit de civiele maatschappij die de schadevergoeding van België aan Congo moeten evalueren
Deze schadevergoeding is verschuldigd door de koloniseringpolitiek en het neokolonialisme van de verschillende Belgische regeringen sinds de onafhankelijkheid.

  • miljoenen Congolezen zijn gestorven door de misdadige politiek van Leopold II.
  • de Congolese rijkdommen werden geplunderd tijdens de kolonisering.
  • de totale uitbuiting en de dwangarbeid hebben hun hoogtepunt gekend tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Congo de Belgische regering in ballingschap in Londen heeft gefinancierd en heeft bijgedragen tot de overwinning op het nazisme.

Een schadevergoedingsfonds kan bijdragen tot het herstel van de Congolese economie en de Congolese staat. Dit fonds moet gefinancierd worden door een taks op de grote fortuinen van de Belgen die zich verrijkt hebben dankzij de kolonisering en de Mobutu-dictatuur.
3. Intal vraagt respect voor de Congolese wetgeving
Omdat de Congolezen geen werktuigen zijn, moeten de ondernemingen, de administraties (de Belgische ambassade en consulaten) en de Belgische organisaties die actief zijn in Congo de Congolese wetten respecteren.
De Belgische ondernemingen die vandaag of morgen in de DR Congo actief zijn, moeten de wet van 16 oktober 2002 met de Congolese Arbeidscode, uitgevaardigd in 2002 door President Joseph Kabila, respecteren.
Het suikerbedrijf Kwilu-Ngongo aanwezig in Bas-Congo wordt beschuldigd van een enorme vervuiling en het niet respecteren van de arbeidsvoorwaarden. De meerderheid ervan is in handen van de groep Finasucre waar men in de beheerraad de families Lippens en Boël terugvindt, die een van de grootste fortuinen van België vertegenwoordigen.
4. Intal vraagt een rechtzetting van de historische waarheid in de schoolboeken in België
Zo wordt de geschiedenis van Congo in België niet als de geschiedenis van de Congolezen beschreven, maar eerder als een Belgische verwezenlijking, verpakt in een verbloemend en paternalistisch discours. Wij eisen van de Belgische regering en zijn instellingen zoals het Museum van Tervuren een echte samenwerking met de Congolese regering en wetenschappers, opdat de scholen in België de historische waarheid zouden weergeven van een gemeenschappelijke geschiedenis tussen België en Congo.

Bron : groep Intal – Congo

take down
the paywall
steun ons nu!