De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Anthony Blinken, VS-minister vn buitenlandse zaken. Foto: European Commission/CC BY-SA 3:0

Instemming die verkregen is door middel van propaganda is geen geïnformeerde instemming

vrijdag 12 maart 2021 08:23
Spread the love

(dit is een vertaling van dit artikel van Caitlin Johnstone)

 

Een nieuw Twitter-bericht van minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinken luidt als volgt:

“We zullen nooit aarzelen om geweld te gebruiken wanneer Amerikaanse levens en vitale belangen op het spel staan, maar we zullen dit alleen doen als de doelstellingen duidelijk en haalbaar zijn, in overeenstemming zijn met onze waarden en wetten, en met de geïnformeerde instemming van het Amerikaanse volk – samen met diplomatie.”

Zoals vrijwel alles wat Blinken ooit heeft gezegd, en in feite door elk van zijn voorgangers, is dit een absolute leugen.

Ten eerste wordt het Amerikaanse leger nooit gebruikt om “Amerikaanse levens” in de tegenwoordige tijd te beschermen, tenzij je de levens meetelt van Amerikaanse troepen en huurlingen in vreemde landen die ze om te beginnen al niet horen te bezetten. Het Amerikaanse leger wordt nooit gebruikt om Amerikaanse levens te verdedigen tegen een binnenvallende vijandelijke macht; dat gebeurt gewoon niet in onze huidige wereldorde. Het wordt alleen gebruikt om de agenda van unipolaire planetaire overheersing te beschermen, wat de “vitale belangen” zouden zijn waar Blinken hierboven indirect naar verwijst.

Ten tweede is Blinken’s bewering dat de regering-Biden nooit militair geweld zal gebruiken zonder ‘de geïnformeerde instemming van het Amerikaanse volk’ al schaamteloos ongeldig verklaard door Biden’s luchtaanvallen op Syrië vorige maand. Het Amerikaanse volk heeft op geen enkele wijze ingestemd met die luchtaanvallen, geïnformeerd of niet geïnformeerd. Een land dat de VS was binnengevallen (Syrië) werd gebombardeerd omdat troepen werden aangevallen in een tweede land dat de VS binnenviel (Irak) op grond van de de volstrekt onbewezen claim dat een derde land waartegen de VS momenteel een economische oorlog voert (Iran) die aanvallen zou hebben gesteund. Op geen enkele moment werden de mensen hierbij om hun toestemming gevraagd, en op geen enkele moment werd er een poging gedaan om het volk op de hoogte te brengen van de situatie voordat het gebeurde.

Ten derde wordt er nooit militair geweld van de VS uitgevoerd met de geïnformeerde instemming van het Amerikaanse volk. Letterlijk nooit. Instemming met Amerikaanse oorlogen wordt altijd, honderd procent van de tijd, zonder uitzondering gefabriceerd door leugens en massamedia-propaganda. Hoe groter de militaire operatie, des te flagranter het bedrog dat wordt gebruikt om er toestemming voor te verkrijgen. Zelfs in relatief “vreedzame” tijden, waarin de VS slechts tientallen bommen en raketten per dag op vreemde bodem laten regenen, zijn Amerikanen onderworpen aan een non-stop stortvloed van verwrongen en ronduit valse verhalen over hun leger en de naties die ze willen vernietigen.

Instemming die kunstmatig is geproduceerd door propaganda is geen geïnformeerde instemming, net zo min als seks met iemand die rohypnol heeft gekregen, vrijwillige seks is. Het VS-imperialisme vertrouwt niet op geïnformeerde instemming, maar op niet-geïnformeerde instemming; instemming ermee wordt geproduceerd door desinformatie. Geïnformeerde instemming speelt geen enkele rol bij het gebruik van militair geweld van de VS, noch bij enig ander belangrijk aspect van het gedrag van de VS of zijn bondgenoten.

Dit is het enige wat ons ervan weerhoudt om over te gaan naar een gezond nieuw paradigma waarin we met elkaar samenwerken aan een gezonde wereld gebaseerd op waarheid en schoonheid in plaats van met elkaar te wedijveren over wie de meest winstgevende stukken toekomstige vuilnisbelt kan maken. Er zijn geen harde obstakels die ons tegenhouden; onze kooien bestaan alleen tussen onze oren. Het is alleen omdat machtige mensen onze gedachten in hun voordeel manipuleren dat we de kracht van onze aantallen nog niet hebben gebruikt om een gezonde, harmonieuze en plezierige aarde te creëren.

Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van het feit dat onze instemming voor deze huidige puinhoop is gefabriceerd vanwege het feit dat we daar nooit geïnformeerd mee in hebben kunnen stemmen, waaruit volgt dat de bestaande machtsstructuren geen enkele legitimiteit hebben. Zij hebben macht omdat zij onze macht van ons gestolen hebben, en het is onze heilige plicht die macht terug te nemen. We hoeven niet de politieke wegen te bewandelen die zij in hun eigen exclusieve belang aangelegd hebben, of door het ideologische spectrum van aanvaardbare debatten waartoe zij het mainstream discours hebben beperkt. We kunnen het gewoon nemen.

Dit zal alleen gebeuren nadat we onszelf in voldoende aantallen hebben bevrijd van hun grootschalige psychologische manipulaties, wat alleen zal gebeuren nadat we prioriteit hebben gegeven aan het verzwakken van het publieke vertrouwen in hun propaganda-operaties en aan het wakker schudden van het grote publiek voor de waarheid. Zodra voldoende mensen zijn ontwaakt uit hun door propaganda veroorzaakte sluimering, kunnen we onze wereld terugveroveren op de sociopatische manipulators zonder een schot te hoeven lossen, gewoon door onze ware grootte te tonen en onze reusachtige spieren te laten zien.

Ik geloof oprecht dat dit zal gebeuren, en dat het vrij snel zal gebeuren. Dan zullen we hun verkrachtende vingers uit onze gedachten halen en samen iets werkelijk verbazingwekkends creëren.

 

 

Geen copyrightvermelding

take down
the paywall
steun ons nu!