De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Instellen avondklok ondergraaft rechtsstaat/Ingezonden Stuk

Instellen avondklok ondergraaft rechtsstaat/Ingezonden Stuk

maandag 18 januari 2021 02:53
Spread the love
INSTELLEN AVONDKLOK ONDERGRAAFT RECHTSSTAAT
ZIE OOK
VOORAF:
Zoals de oplettende lezer heeft gezien heb ik recentelijk
een artikel geschreven om te waarschuwen tegen het gevaar van
een avondklok in de strijd tegen het Coronavirus. [1]
Om het nog meer te laten doordringen, heb ik een Ingezonden stuk
toegestuurd aan een aantal Nederlandse en Belgische kranten
onder de titel: ”Instellen avondklok ondergraaft rechtsstaat”
Omdat ik natuurlijk niet weet, of het ook wordt gepubliceerd,
hierbij het ingezonden stuk, met u gedeeld.
Veel leesplezier
Zie direct hieronder, voor noot 1
Astrid Essed
INGEZONDEN STUK
”INSTELLEN AVONDKLOK ONDERGRAAFT RECHTSSTAAT”
Ingezonden Stuk
Geachte Redactie,
Het invoeren van de avondklok ter bestrijding van het Coronavirus is
een gevaarlijke ontwikkeling, die knaagt aan de poten van de democratische
rechtsstaat.
Waarom?
Ten eerste omdat het op ingrijpende wijze de vrijheid van beweging van
vrije burgers aan banden legt en controleert.
Ten tweede:
Vanwege het controlerende en burgervrijheden-onderdrukkende
middel worden avondklokken meestal ingezet door dictaturen, autoritaire
regimes of landen waar een militaire staatsgreep gepleegd is, zoals Suriname
na de militaire coup in 1980,die heeft geleid tot dictatuur en Decembermoorden
[1982]
Ook in de Tweede Wereldoorlog was er in bezet Nederland een door de Duitse bezetter ingestelde avondklok [Spertijd].
Daarom al is een avondklok een gevaarlijk middel en heeft een bittere bijsmaak,
Terechte reden, waarom er bij veel burgers en bestuurders grote bezwaren
tegen zijn.
Bovendien is niet aangetoond, dat de avondklok in enig opzicht helpt bij
de Coronabestrijding, want samenscholingen van groepjes jongeren,
die nu in de avonduren worden voorkomen, vinden dan gewoon eerder
plaats.
Maar het gevaarlijkste is nog, dat het instellen van die avondklok, als
buiten-gewoon middel, juist door het gebruik. door het publiek
op zeker moment als ”gewoon” beschouwd kan worden en dan, met
minder tegenstand, vaker kan worden ingezet.
Een avondklok is een buiten-gewoon middel, dat net als een noodtoestand
alleen hoort bij oorlogssituaties.
Gebruik het dan ook alleen daarvoor.
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN, BEHORENDE BIJ ”VOORAF”
[1]
AVONDKLOK IN NEDERLAND/NEE!/NEE!/NEE!
ASTRID ESSED
16 JANUARI 2021
OF
EINDE NOTEN
Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!