De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Innovatieve maatregelen voor meer en beter werk
ACLVB, Bart de wever, Memorandum -

Innovatieve maatregelen voor meer en beter werk

donderdag 1 juli 2010 10:26
Spread the love

ACLVB-voorzitter Jan Vercamst en Nationaal Secretaris Bernard Noël waren gisteren in gesprek met informateur Bart De Wever. De kernboodschap was: Creëer meer en beter werk. Dit vormt de beste buffer tegen armoede en financiert de sociale zekerheid. De Liberale Vakbond reikt in haar memorandum heel wat andere concrete pistes aan met het oog op een verbetering van de sociaal-economische situatie.

In een uitvoerige eisenbundel vraagt de Liberale Vakbond aan de nieuwe federale regering dat zij prioritair tewerkstellingsgerichte maatregelen neemt. De belangrijkste uitdaging hierbij is ons concurrentievermogen te vrijwaren. Vanuit werkgeversorganisaties wordt er dikwijls geschermd met loonmatiging en vermindering van de loonkost. Door lagere lonen te hanteren zijn we goedkoper, maar niet beter.

We worden pas competitiever op structurele wijze door onze economie aan te passen en meer in te zetten op onderzoek en ontwikkeling, en vorming. Producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde en nieuwe afzetmarkten moeten onze concurrentiepositie verbeteren. Ondernemen staat dus centraal, maar dan wel op een maatschappelijk verantwoorde manier.

Daarnaast moeten we komaf maken met een té hoge energiekost. Dit is niet enkel een concurrentienadeel voor de bedrijven, ook de werknemers en sociaal verzekerden worden hierdoor hard getroffen.

Het memorandum van de Liberale Vakbond behandelt eveneens een aantal interessante principes als basis voor een toekomstig regeringsbeleid, waaronder: geld in dienst van de economie, en niet omgekeerd; strijd tegen de fiscale fraude als bron van inkomsten; de macht van de overheid herstellen; meer gender op het werk, enz.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!