De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Initiatie animatiefilm (kids 8 tot 13 j)
Brussel, Kinderen, Workshop, Animatiefilm, Creatief -

Initiatie animatiefilm (kids 8 tot 13 j)

dinsdag 1 maart 2011 07:51
Spread the love

In 12 uur tijd gespreid over 3 zaterdagnamiddagen tijdens de maand maart leren kinderen van 8 tot 13 jaar een eigen animatiefilm te maken.

Workshop « Initiatie animatiefilm »

Voor kinderen van 8 tot 13 jaar:

Deze workshop heeft tot doel de basistechnieken van de animatie bij te brengen, ondersteund met beelden, die worden verkregen door manipulatie van personages, capture-technieken en bewerkingen. De expressie van de kinderen staat centraal in de pedagogische aanpak.

Dit alles wordt nadien op DVD gebracht en meegegeven, alsook een projectie van hun werken aan het einde van de stage.

Workshop op zaterdag – 3 sessies:

Op 5/12/19 maart 2011 van 13u30  tot 17u30

Prijs: 70 € voor de 3 sessies

GC De Rinck (salle Le Foyer)

Dapperheidsplein 7

1070 Anderlecht

(nabij metro Saint-Guidon)

CONTACT /

Ramo’s workshops

+ 32 488 862 883

Ramo.bxl@gmail.com

Au mois de mars, en 12 heures, reparties sur 3 samedi après-midis , des enfants de 8 à 13 ans apprendrerons à faire un dessin animé.

Atelier « Initiation au dessin animé »

Pour enfants de 8 à 13 ans:

Cet atelier vise à transmettre les techniques de base de l’animation à l’appui d’images, obtenues par des manipulations de personnages, techniques de capture et de montage. L’expression de l’enfant est centrale dans l’approche pédagogique.

Le tout valorisé par un produit fini sur DVD ainsi qu’une projection de leurs travaux à la fin du stage.

Ateliers du samedi en 3 séances:

Les 5/12/19 mars 2011 de 13h30 à 17h30

Prix: 70 € les 3 séances

GC De Rinck (salle Le Foyer)

Place de la Vaillance 7

1070 Anderlecht

(près du métro Saint-Guidon)

CONTACT /

Ramo’s workshops

+ 32 488 862 883

Ramo.bxl@gmail.com

take down
the paywall
steun ons nu!