De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ingezonden Stuk/Suriname Monologen/Geen plaats voor Desi Bouterse

Ingezonden Stuk/Suriname Monologen/Geen plaats voor Desi Bouterse

zondag 10 november 2019 08:23
Spread the love
INGEZONDEN STUK/SURINAME MONOLOGEN/GEEN PLAATS VOOR DESI BOUTERSE
ZIE OOK
Beste lezers,
Zoals op mijn website te zien is, ben ik in het geweer gekomen tegen het feit, dat bij de Suriname Monologen [initiatief van De Nieuwe Kerk en Stichting Julius Leeft]
een reeks van zes voorstellingen over prominenten uit de geschiedenis van Suriname, een van die voorstellingen gaat over Desi Bouterse, de huidige president van Suriname, ex dictator, legerbevelhebber en verantwoordelijke voor buitengerechtelijke executies [Decembermoorden, 1982] en de masaslachting te Moiwana, tijdens de Binnenlandse Oorlog tussen hem [Bouterse] en zijn ex lijfwacht R Brunswijk [huidig politicus]
Zie mijn brief aan De Nieuwe Kerk en Stichting Julius Leeft
Naar aanleiding daarvan startte een korte, maar felle discussie tussen mij en De Nieuwe Kerk
In een allerlaatste reactie heeft De Nieuwe Kerk nog getracht, mij over te halen te komen kijken naar de voorstelling, maar dat heb ik geweigerd.
Zie de mails daarover geheel onderaan
INGEZONDEN STUK
Het schrijven van de brief was mij echter nog niet genoeg!
Ook heb ik naar aanleiding van deze kwestie een Ingezonden Stuk gestuurd aan een aantal Nederlandse en Belgische media.
Of het wordt gepubliceerd, weet ik natuurlijk niet, maar daarom het in ieder geval met u, lezers, gedeeld.
Zie mijn Ingezonden Stuk direct hieronder.
En geheel daaronder de laatste mails met de Nieuwe Kerk [onder B], waarin aan mij het -dat moet ik toegeven-sportieve aanbod, naar de voorstelling te komen kijken.
Waarom ik dat toch hen geweigerd, kunt u dan lezen in mijn reactie
Aangezien ik uit mijn correspondentie met de Nieuwe Kerk de indruk gekregen heb, dat ik een van de weinigen ben, die hiertegen in het geweer gekomen ben, citeer ik nog even de onvergetelijke tekst van Mahatma Gandhi
”EVEN IF YOU ARE A MINORITY OF ONE, THE TRUTH IS THE TRUTH”
VEEL LEESPLEZIER!
Astrid Essed
A
INGEZONDEN STUK:
”GEEN PLAATS VOOR DESI BOUTERSE BIJ THEATERVOORSTELLING
”SURINAME MONOLOGEN”
INGEZONDEN STUK
Geachte Redactie,
Soms is de werkelijkheid bizarder dan de fantasie. Dat overkwam bij toen ik zag, dat bij de ”Suriname Monologen” onder een aantal illustere personen, ook de naam van Suriname’s president D. Bouterse voorkwam.
Even uitleggen: De Suriname Monologen, direct samenhangend met de indrukwekkende Grote Suriname Tentoonstelling in de Nieuwe Kerk, zijn een reeks van zes theatervoorstellingen over bekende Surinamers, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Surinaamse geschiedenis.
De bedoeling is, dat de acteur in de huid van de personages kruipt om ze zo tot leven te brengen.
In die reeks komen voor:
Anton de Kom, strijder tegen het Nederlandse kolonialisme en verzetsstrijder tegen de Duitse bezetting in Nederland. Omgekomen in een concentratiekamp en postuum drager van het Verzetsherdenkingskruis.
Johan Ferrier, politicus en eerste president van Suriname.
Jagernath Lachmon, Henck Arron en Adolf Pengel, belangrijke politici, van wie de eerste VHP [politieke partij] voorman, de tweede, premier [eerste premier na de onafhankelijkheid] en de derde, premier.
Nola Hatterman, in Suriname wonende Nederlandse kunstenares, die grote invloed heeft gehad op de Surinaamse kunstenaarsbeweging.
Sophie Redmond, Surinaamse volksarts en belangrijke inspiratiebron voor de vrouwenemancipatie in Suriname.
Ik ben van mening, dat huidig president Bouterse, ex dictator en legerbevelhebber, die onder andere verantwoordelijk is voor buitengerechtelijke executies van 15 politieke tegenstanders [Decembermoorden, 1982] waarvoor hij nu berecht wordt en voor de massaslachting in het bosnegerdorp Moiwana [tijdens de Binnenlandse Oorlog tussen Bouterse en R Brunswijk, huidig politicus], niet thuishoort bij Monologen over bovenstaande personages, die een belangrijke bijdrage geleverd hebben en geen van allen oorlogsmisdadigers zijn.
Ik hoop dan ook, dat de voorstelling over Desi Bouterse [19 en 20 december] alsnog wordt afgelast door initiatiefnemers De  Nieuwe Kerk en de Stichting Julius Leeft.
Astrid Essed
Amsterdam
B
B1
EERSTE REACTIE VAN DE NIEUWE KERK MET MIJN ANTWOORD
B2
TWEEDE REACTIE VAN DE NIEUWE KERK MET MIJN ANTWOORD
B3
MAILS VAN DERDE REACTIE VAN DE NIEUWE KERK MET MIJN DEFINITIEVE ANTWOORD
MAIL VAN  DE NIEUWE KERK
On Saturday, November 9, 2019, 07:38:25 PM GMT+1, Paul Mosterd – Hermitage Amsterdam <p.mosterd@hermitage.nl> wrote:
Geachte mevrouw Essed, beste Astrid,

Neemt u mij niet kwalijk dat ik reageer op uw laatste mail. Ik hecht eraan om ook – als u de discussie nu opeens sluit – nog een opmerking te kunnen maken.
Het onderwerp (en de discussie hierover) is te belangrijk. Ik denk dat u dat met mij eens bent. Laten we ook daar even bij stilstaan.
Ik nodig u daarom uit om naar de voorstelling te komen. Wilt u onze gast zijn? Het is een bijzondere voorstelling in de serie: kopstukken (alstublieft u aandacht voor juist deze karakterisering) uit de Surinaamse geschiedenis. Het verplicht u tot niets. We verwelkomen u graag.
Met vriendelijk groet,
Paul Mosterd
De Nieuwe Kerk Amsterdam
B4
MAIL/ALLERLAATSTE ANTWOORD VAN ASTRID ESSED
Astrid Essed
To:Paul Mosterd – Hermitage Amsterdam
Cc:Paul Mosterd – De Nieuwe Kerk
Nov 10 at 6:38 AM
Geachte heer Mosterd,
Vriendelijk bedankt voor uw aanbod, de voorstelling bij te wonen.
Ik zal hiervan echter geen gebruik maken
Ik blijf bij mijn standpunt, dat D Bouterse in Suriname Monologen niet thuishoort
Maar ik waardeer uw sportieve aanbod
Vriendelijke groeten/Astrid Essed
P/S
Ook al gaat u niet in op mijn eis, de voorstelling te schrappen, hoop ik, dat m
ocht u in de toekomst nog eens een dergelijke Monologen opzet overwegen,
D Bouterse NIET meer in uw serie voorkomt, in welke vorm dan ook
Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!