De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ingezonden stuk over Coronamaatregelen in Nederland

Ingezonden stuk over Coronamaatregelen in Nederland

woensdag 15 april 2020 09:29
Spread the love
INGEZONDEN STUK OVER CORONAMAATREGELEN
ZIE OOK
Toegezonden aan een aantal Nederlandse en Belgische kranten
Astrid Essed
INGEZONDEN STUK
CORONAMAATREGELEN ALLEEN VOOR CORONABESTRIJDING/NIET ALS ACHTERDEURTJE VOOR BEPERKING DEMOCRATISCHE SPEELRUIMTE

Geachte Redactie
Nu het Coronavirus als een spook door  Nederland, Europa en de wereld rondraast, heeft een aantal landen maatregelen genomen om het virus in te dammen, wat noodzakelijk is,
Sommige maatregelen gaan ver, zoals in Frankrijk, waar politieagenten massaal zijn gemobiliseerd en checkpoints zijn ingesteld en zoals in een aantal landen, waar de noodtoestand is uitgeroepen..
Ook Nederland heeft noodzakelijke maatregelen genomen, die minder ver gaan, en hopelijk vruchten afwerpen.
Toch kleeft er een gevaar aan dit alles, niet voor  nu, maar mogelijk voor de toekomst.
Want wat gebeurt er  met die beperkende maatregelen, als het Coronavirus is overwonnen?
Wat als hier, in het kader van de coronacrisis, de noodtoestand wordt ingesteld wat betekent, speciale bevoegdheden, zoals veel meer politie en zelfs het leger op straat.
Weinig mensen zullen daartegen dan bezwaar maken, maar speciale maatregelen plegen nog al eens te beklijven, ook als het niet meer noodzakelijk is.
Een voorbeeld is Frankrijk, waar de noodtoestand in 2015 werd ingevoerd
naar aanleiding van aanslagen in november 2015.
Twee jaar later werd die noodtoestand opgeheven, maar is grotendeels  omgezet in ruimere wetgeving, met meer bevoegdheden.
Of Hongarije, waar premier Orban de coronamaatregelen heeft aangegrepen om praktisch een greep naar de macht te doen.
Nu was Orban reeds lang een halve dictator en is Frankrijk veel autoritairder dan Nederland.
Ik zeg dus niet, dat Nederland het Franse of Hongaarse voorbeeld zal volgen, maar toch is  van belang, ervoor te waken, dat na de coronacrisis geen maatregelen blijven hangen, die de democratische speelruimte beperken en de privacy verder schenden.
Noch, dat de publieke opinie, afgeschrikt door de coronacrisis, het makkelijker aanvaardbaar vindt, als er in andere situaties opnieuw beperkende maatregelen worden genomen.
Laten we daar als samenleving alert op blijven.
Astrid Essed
Amsterdam

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!