De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ingezonden stuk aan media/Gerard Joling over vluchtelingen/Xenofobie

Ingezonden stuk aan media/Gerard Joling over vluchtelingen/Xenofobie

zaterdag 3 oktober 2015 15:27
Spread the love

INGEZONDEN STUK AAN MEDIA/GERARD JOLING OVER VLUCHTELINGEN/XENOFOBIE 

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/ingezonden-stuk-aan-mediagerard-joling-over-vluchtelingenxenofobie/

Vooraf:
Op 2 october schreef ik een kritische reactie [1] op een in de Metrogepubliceerd stuk van Gerard Joling, getiteld ”Gerard Joling is welklaar met vluchtelingenprobleem. [2]Het een ”stuk” noemen is nog teveel eer:Een schotschrift past hier beter.Want het hangt van xenofobie, Islamofobie en gevaarlijke demagogieaan elkaar:Behalve een grof en demagogisch taalgebruik waarvan Joling kennelijkdenkt, dat dat aanslaat, trekt hij alle registers open:
VERDEEL EN HEERS
Het tegenover elkaar stellen van de misstanden in de bejaardenzorg en de eenzaamheid van bejaarden, tegen de komst van vluchtelingen.Met daarbij de impliciete [en onware] boodschap, dat vluchtelingen zoudenworden ”voorgetrokken”

NEDERLANDSE PROBLEMEN IN DE SCHOENEN SCHUIVEN VANDE VLUCHTELINGEN

Zo schrijft Joling”Mijn moeder moet straks op de fiets om een kerk te vinden en de islam kan in iedere stad lopend naar de Moskee!” [3]
Alsof vluchtelingen ervoor verantwoordelijk zijn, dat Kerken sluiten,omdat steeds minder Nederlanders naar de Kerk gaan!
En zijn de vluchtelingen soms verantwoordelijk voor de misstanden inde bejaardenzorg en de vereenzaming van ouderen.

ISLAMOFOBIE
Opvallend is dat Joling de door hem veronderstelde toename vanMoskeeen [in vergelijking tot de sluiting van Kerken] noemtin zijn xenofobische tirade over de vluchtelingencrisis.Dat wijst op Islamofobie.
Gevoeglijk verliest hij maar uit het oog, dat  Syrische vluchtelingenook Grieks Orthodox kunnen zijn.Maar over de eventuele komst van Grieks Orthodoxe Kerken[een andere stroming van het in Nederland gangbare christendom]hoor je Joling niet klagen.

GOLFSTATEN NEMEN GEEN ASIELZOEKERS OP
Die kennen we:Andere landen [hier de Golfstaten] nemen hun verantwoordelijkheidook niet.Klopt. [4]Maar betekent dat, dat vluchtelingen dan verder aan hun lotmoeten worden overgelaten?Dat is de impliciete boodschap van Joling en consorten.

ANGST ZAAIEN/”VERKRACHTINGEN” EN ”KNOKPARTIJEN”

Een andere beproefde register is het zaaien van angst, door verwijzingennaar ”verkrachtingen” en ”knokpartijen” die zouden hebbenplaatsgevonden in asielcentra.Hiermee zaait Joling niet alleen angst onder de bevolking-dat is nouprecies wat een aantal tegenstanders van nieuwe asielzoekerscentraaanvoeren [5], daartoe al dan niet opgehitst door xenofobe PVV FuhrerWilders [6]- Joling doet ook voorkomen, alsof verkrachtingen in Nederlandeen nieuw verschijnsel zouden zijn?
Voor Joling en zijn xenofobe consortenEr zijn dagelijks 24 aangiften tegen verkrachting.Dat schreef het AD in 2013 [7], voor de huidige vluchtelingencrisis.Een op de 20 vrouwen in Europa is slachtoffer van verkrachting.Geschreven in 2014 [8], voor de huidige vluchtelingencrisis.

XENOFOBE PROPAGANDA/TOEN EN NU
Het stuk van Joling is een schotschrift, hoort in de vuilnisbak thuis enis eigenlijk de moeite van het becommentarieren niet eena waard.Maar het probleem is, dat Joling als liedjeszanger en TV presentatornu eenmaal een ”bekende Nederlander” is en zijn opmerkingen/commentaren en schrijfsels wel degelijk invloed kunnen hebben.
Daarom is het belangrijk, het aan de kaak te stellen.
En ook, omdat dergelijke xenofobe garbage van alle tijden is.Jolings’ tirade tegen vluchtelingen is feitelijk niet anders dan propaganda in Nazi Duitsland tegen Joden, die ook werden afgeschilderdals criminelen, die de ”gewone” Duitsers benadeelden, een gevaarvoor Duitsland, etc etc.

Joling’s schrijfsel ‘[9], de uitspraken van de extreem-rechtse PVV leider Wilders[10],de protesten tegen asielzoekerscentra[11], etc, etc, het komt allemaaluit dezelfde enge koker van de vreemdelingenhaat.

Want laten we niet vergeten, dat er bij alle solidariteit tegenover vluchtelingen [12],die een KUDOS verdient, een nare onderstroom van vreemdelingenghaat is.En die kan levensgevaarlijk zijn.

Daartegen moet gestreden worden.

Zie hieronder mijn aan de media toegezonden Ingezonden Stuk.
De eerste aan de Metro [waarin het stuk van Joling is gepubliceerd enwaarnaar ik verwijs]De tweede aan andere media.
Zie daaronder het notenapparaat en de tekst van het stukvan Gerard Joling.
Astrid Essed

INGEZONDEN STUK AAN MEDIA
DE METRO

STUK VAN GERARD JOLING OVER VLUCHTELINGEN XENOFOOB

Ingezonden stuk

Geachte Redactie
Ik protesteer met klem tegen het door uw redactie gepubliceerdeartikel van liedjeszanger en TV presentator Gerard Joling, waarbijhij zijn mening heeft over het vluchtelingenprobleem. In een xenofobischschotschrift refereert hij aan het feit, dat de Golfstaten geen asielzoekerstoelaten, wat juist is, maar geen rechtvaardiging om hen in Europa aan hun lot over te laten. Door te refereren aan de misstanden in de bejaardenzorgen de eenzaamheid van bejaarden, suggereert hij, dat de vluchtelingen worden”voorgetrokken”, een gevaarlijke xenofobe conceptie. Zelfs de toenemendeontkerkelijking in Nederland en de eventuele komst van meer Moskeeenworden de vluchtelingen impliciet verweten, alsof zij er verantwoordelijk voorzijn, dat Nederlanders niet meer naar de Kerk gaan. Gevaarlijkst vind ik nogzijn opmerking over de ”verkrachtingen” en ”knokpartijen” in asielzoekerscentraen zijn ”angst” daarvoor. Alsof met de komst van vluchtelingen het verschijnsel”verkrachting” in Nederland is gestart. In Nederland doen wekelijks 24 vrouwenaangifte van verkrachting, in Europa wordt 1 op de 20 vrouwen verkracht. Keihardeonderzoeksresultaten. Buitengewoon laf van Joling om mensen, die zijn gevluchtvoor oorlog en ellende in de hoop in Nederland bescherming te krijgen, nogeen trap na te geven. Bij alle door mij zeer gewaardeerde uitingen van solidariteitmet vluchtelingen, een gevaarlijk teken van xenofobie, evenals de protestentegen de komst van asielzoekerscentra en de xenofobe uitspraken van Wilders.Waakzaamheid geboden.
Astrid EssedAmsterdam 

INGEZONDEN STUK AAN ANDERE MEDIA

STUK VAN GERARD JOLING OVER VLUCHTELINGEN XENOFOOB

Ingezonden stuk

Geachte Redactie
Ik heb grote bezwaren  tegen het  in de Metro gepubliceerdeartikel van liedjeszanger en TV presentator Gerard Joling ”Gerard Jolingis wel klaar met vluchtelingenprobleem”, waarbijhij zijn mening heeft over het vluchtelingenprobleem. In een xenofobischschotschrift refereert hij aan het feit, dat de Golfstaten geen asielzoekerstoelaten, wat juist is, maar geen rechtvaardiging om hen in Europa aan hun lot over te laten. Door te refereren aan de misstanden in de bejaardenzorgen de eenzaamheid van bejaarden, suggereert hij, dat de vluchtelingen worden”voorgetrokken”, een gevaarlijke xenofobe conceptie. Zelfs de toenemendeontkerkelijking in Nederland en de eventuele komst van meer Moskeeenworden de vluchtelingen impliciet verweten, alsof zij er verantwoordelijk voorzijn, dat Nederlanders niet meer naar de Kerk gaan. Gevaarlijkst vind ik nogzijn opmerking over de ”verkrachtingen” en ”knokpartijen” in asielzoekerscentraen zijn ”angst” daarvoor. Alsof met de komst van vluchtelingen het verschijnsel”verkrachting” in Nederland is gestart. In Nederland doen wekelijks 24 vrouwenaangifte van verkrachting, in Europa wordt 1 op de 20 vrouwen verkracht. Keihardeonderzoeksresultaten. Buitengewoon laf van Joling om mensen, die zijn gevluchtvoor oorlog en ellende in de hoop in Nederland bescherming te krijgen, nogeen trap na te geven. Bij alle door mij zeer gewaardeerde uitingen van solidariteitmet vluchtelingen, een gevaarlijk teken van xenofobie, evenals de protestentegen de komst van asielzoekerscentra en de xenofobe uitspraken van Wilders.Waakzaamheid geboden.

Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

GERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM/WEERZINWEKKENDE XENOFOBIEASTRID ESSED2 OCTOBER 2015

http://www.astridessed.nl/gerard-joling-klaar-met-vluchtelingenprobleemweerzinwekkende-xenofobie/

[2]

METROGERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM1 OCTOBER 2015
 http://www.metronieuws.nl/showbizz/2015/09/gerard-joling-klaar-met-vluchtelingenprobleem

[3]

””Mijn moeder moet straks op de fiets om een kerk te vinden en de islam kan in iedere stad lopend naar de Moskee!”

METROGERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM1 OCTOBER 2015
 http://www.metronieuws.nl/showbizz/2015/09/gerard-joling-klaar-met-vluchtelingenprobleem

[4]

WAAROM VANGEN DE GOLFSTATEN EN SAOEDI ARABIE ZOWEINIG SYRIERS OP?
   http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/14/dit-is-wat-je-moet-weten-om-de-vluchtelingencrisis-te-begrijpen/#vraag22
   BRON/VRAAG 22 UIT  NRCDIT IS WAT JE MOET WETEN OM DE VLUCHTELINGENCRISISTE BEGRIJPEN
   http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/14/dit-is-wat-je-moet-weten-om-de-vluchtelingencrisis-te-begrijpen/

[5]

” En we eindigden het liveblog met de afgelaste raadsvergadering in Purmerend omdat woedende burgers de raadszaal bezetten vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend had de burgemeester kunnen weten dat veel burgers naar deze vergadering zouden komen. Hij was ontstemd over het optreden van de burgemeester en de politie.”
NRCWOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMENRAADSVERGADERING OVER KOMST AZC
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/24/recordaantal-migranten-in-hongarije-timmermans-waarschuwt-voor-extreemrechts/
  RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBATPURMEREND: BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERSWEG24 SEPTEMBER 2015
  http://www.rtvnh.nl/nieuws/171363/chaos-bij-vluchtelingendebat-purmerend-burgemeester-stuurt-woedende-inwoners-weg

[6]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
   VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
    http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014
    http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

[7]

ADELKE WEEK 24 AANGIFTEN WEGENS VERKRACHTING24 MEI 2013
 http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3446461/2013/05/24/Elke-week-24-aangiften-wegens-verkrachting.dhtml

[8]

NU.NLEEN OP DE TWINTIG VROUWEN IN EUROPA VERKRACHT4 MAART 2014
  http://www.nu.nl/buitenland/3717911/twintig-vrouwen-in-europa-verkracht.html

[9]

METROGERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM1 OCTOBER 2015
 http://www.metronieuws.nl/showbizz/2015/09/gerard-joling-klaar-met-vluchtelingenprobleem

[10]
”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
   VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
    http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

NOVA TVANNE FRANK STICHTING: GEERT WILDERS ISEXTREEM-RECHTS10 DECEMBER 2008

http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/6548/Anne+Frank+Stichting%3A+Geert+Wilders+is+extreem-rechts

[11]

 En we eindigden het liveblog met de afgelaste raadsvergadering in Purmerend omdat woedende burgers de raadszaal bezetten vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend had de burgemeester kunnen weten dat veel burgers naar deze vergadering zouden komen. Hij was ontstemd over het optreden van de burgemeester en de politie.”
NRCWOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMENRAADSVERGADERING OVER KOMST AZC
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/24/recordaantal-migranten-in-hongarije-timmermans-waarschuwt-voor-extreemrechts/
  RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBATPURMEREND: BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERSWEG24 SEPTEMBER 2015
  http://www.rtvnh.nl/nieuws/171363/chaos-bij-vluchtelingendebat-purmerend-burgemeester-stuurt-woedende-inwoners-weg

RTV OOSTBEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE7 SEPTEMBER 2015
   http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=225658

[12]

HIERONDER EEN DEEL VAN DE SOLIDARITEITSINITIATIEVEN VOORVLUCHTELINGEN/ER ZIJN ER VEEL MEER/VOOR ALLEMAALEEN KUDOS!

DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
    http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html
     DONEER JE DEKEN
   http://doneerjedeken.org/
     DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
    http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html
    AT5MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZOBIJ MIJ NAAR BINNEN4 SEPTEMBER 2015
    http://www.at5.nl/artikelen/146994/mijn_kinderen_zijn_het_huis_uit_vluchtelingen_mogen_zo_bij_mij_naar_binnen
     AT5DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERSHELPEN VLUCHTELINGEN4 SEPTEMBER 2015
    http://www.at5.nl/artikelen/146961/doneer_een_draagdoek_kleding_of_je_huis_amsterdammers_helpen_vluchtelingen
    AT5HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN14 SEPTEMBER 2015
   http://www.at5.nl/artikelen/147329/hotel-nieuw-west-stelt-kamer-beschikbaar-voor-vluchtelingen
 AT5BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’16 SEPTEMBER 2015
   http://www.at5.nl/artikelen/147443/buurtbewoners_nieuw-west_heten_eerste_groep_vluchtelingen_welkom_in_sporthal_geen_betere_reden_om_niet_te_trainen
     AT5WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEKHEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN17 SEPTEMBER 2015
    http://www.at5.nl/artikelen/147457/woningbouwverenigingen-onderzoeken-of-ze-plek-hebben-voor-vluchtelingen
AT5ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM4 SEPTEMBER 2015
    http://www.at5.nl/artikelen/146988/enkele-honderden-mensen-bij-wake-voor-vluchtelingen-op-de-dam
    TROUWWAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?3 SEPTEMBER 2015
   http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4135134/2015/09/03/Wat-kunt-u-zelf-doen-voor-de-vluchtelingen.dhtml

STUK GERARD JOLING OVER VLUCHTELINGEN
STUK GERARD JOLING  LINK   METROGERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM1 OCTOBER 2015
 http://www.metronieuws.nl/showbizz/2015/09/gerard-joling-klaar-met-vluchtelingenprobleem
  TEKST   GERARD JOLING KLAAR MET VLUCHTELINGENPROBLEEM
   

Gerard Joling heeft een mening over het huidige vluchtelingenprobleem en vond het nodig om deze te uiten op zijn website. De overheid, Neelie Smit-Kroes, de NRC en het Midden-Oosten krijgen er flink van langs en dus is de zanger nu het gesprek van de dag op social media.

Wat heeft de miljonair allemaal geschreven? We zetten de opmerkelijkste uitspraken van Joling voor je op een rijtje:

1

NIEMAND IS EERLIJK

„Er is toch verdomme niemand die eerlijk zijn mening durft te geven. Het vreselijke wollige taalgebruik en de wensen niet bij naam te noemen. Bij onze bestuurders en politici wordt alles steeds duidelijker en zieliger.”

NEELIE IS TE RIJK EN WOONT TE MOOI

„Volgens mevrouw Neelie Smit-Kroes is er geen maximum aantal asielzoekers dat Nederland kan opvangen. Zij voelt er niets voor de grenzen te sluiten. Mevrouw Kroes kan makkelijk praten, want zij zal er weinig last van hebben op de plek waar zij woont. Maar ze moet normaal doordenken dat Nederland ook nog leefbaar moet zijn voor andere mensen. De mensen die niet zo riant wonen en zo’n salaris hebben als o.a. mevrouw Kroes, Pfffff…”

3

GOEDE PENSIOENREGELING QATAR

„Laatst las ik dat Qatar, een Arabische emiraat in het Midden-Oosten, waar de bevolking na 37 jaar werken met pensioen gaat, 12 asielzoekers heeft opgenomen.”

4

MEKKA DOET NIETS

„De sultanaat Oman niemand! Mekka heeft 15 asielzoekers en Koeweit 16 in de afgelopen 5 jaar opgenomen. De Emiraten kopen voor miljarden nieuwe vliegtuigen en in Nederland is er volgend jaar 1 miljard extra nodig voor vluchtelingen.”

5

FIETSEND NAAR DE KERK, LOPEND NAAR DE MOSKEE

„In bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen moet je je reet afvegen met een krant en wachten tot iemand je komt verschonen. Mijn moeder moet straks op de fiets om een kerk te vinden en de islam kan in iedere stad lopend naar de Moskee!”

6

JOLING IS BANG

„We slaan volledig door in Nederland het maakt mij doodsbang. De eerste knokpartijen en verkrachtingen zijn al gemeld in het asielzoekerscentrum. Waarschijnlijk denken veel eenzame ouderen bij het zien van de mensen die een asielzoeker als gast verwelkomen ‘deden ze dat bij mij ook maar eens!’.”

7

NRC HEEFT GEEN GELIJK

„Ik las van de week in het NRC dat ik alleen nog onze bejaarden zie. De columnist Bas Heijne vroeg zich af of dit de enige smaak was. Paranoia of naïviteit? Nou Bas, allebei niet. Maar ik maak mezelf wel heel veel zorgen om alle mensen die ons land binnenkomen. En vraag me af welke er echte vluchtelingen zijn.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!