De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Inge Neefs op weg naar Gaza met de “Free Gaza Flotilla”

Inge Neefs op weg naar Gaza met de “Free Gaza Flotilla”

dinsdag 25 mei 2010 16:31
Spread the love

Vandaag is een boot van de “Free Gaza Flotilla” vertrokken vanuit Kreta. Mijn goede vriendin Inge vergezelt dit humanitair konvooi. Na een verblijf van drie maanden in Bil’in (Westbank) kreeg ze van Israël de stempel: “Access Denied”. Ze volgde een cursus Arabisch en is nu samen met vredesactivisten op weg naar Gaza om er noodzakelijke hulpgoederen te leveren. Israël wil hen desnoods met geweld tegenhouden.

Ik wil een oproep doen om zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan deze zaak te geven om de mogelijkheid op een veilige doortocht te verhogen en hiermee de druk op Israël om te mensenrechten te respecteren te vergroten.

Haar blog: http://ingeinhetbeloofdeland.wordpress.com/

GRIET EN INGE VERGEZELLEN DE FREE GAZA FLOTILLA

“Wij, mensen van de wereld, doen wat onze regeringen weigeren te doen: wij zullen de blokkade op Gaza doorbreken!”

De Freedom Flotilla bestaat uit acht boten en 600 passagiers uit 40 landen die bereid zijn deze uitdaging aan te gaan. Wij, twee Belgische vrouwen, Griet Deknopper (32) en Inge Neefs (26), vervoegen deze flotilla en maken de overtocht naar de verzegelde Gazastrook waar anderhalf miljoen Palestijnen sinds 2007 opgesloten worden door Israël op een oppervlakte van amper 360 vierkante kilometer.

Een persoonlijke videoboodschap van ons: http://www.youtube.com/watch?v=KtMUX4PlJeg
Meer achtergrondinformatie:

Israël laat slechts 80 goederen toe in Gaza. Potloden, pennen, boekentassen, koelkasten, chocolade, boeken, papier, plastic speelgoed, lichtperen, medicatie tegen kanker, cement en generators zijn slechts enkele van de vele goederen die niet geïmporteerd kunnen worden.

Tijdens 22-daagse Israëlische belegering van Gaza gedurende december 2008 en januari 2009 vernietigde het Israëlisch leger politiestations, scholen, ziekenhuizen, opslagplaatsen van de Verenigde Naties, moskeëen, verscheidene overheidsgebouwen en een gebouw van het wetenschappelijk departement van de Islamitische Universiteit. De invasie vernietigde niet minder dan 5000 burgerwoningen en 25.000 meer bleven beschadigd achter. Israël houdt de blokkade van de Gazastrook aan en laat slechts met mondjesmaat medische en humanitaire hulp toe. Volgens het Rode Kruis sluit dit de heropbouw van de Gazastrook uit en wordt de Gazaanse economie gewurgd door deze blokkade.

De Freedom Flotilla brengt meer dan 5000 ton essentiële medische goederen, school- en constructiemateriaal met zich mee die zal bijdragen aan de reconstructie van Gaza.

Wij zeilen op dinsdag 24 mei af vanuit Kreta en hopen dat onze aanwezigheid de aandacht van België vestigt op de humanitaire crisis in Gaza. De Israëlische blokkade van de Gazastrook is mensonterend en als wereldburgers kunnen wij niet langer onze ogen sluiten voor dit menselijke leed, veroorzaakt en in stand gehouden door menselijke hand. De Gazaanse Palestijnen hebben de buitenwereld nodig om mee te ijveren voor hun basisrechten. Zij hebben het recht op de duizenden basisbenodigdheden die Israël hen ontzegt, net zoals ze het recht hebben op toegang tot een ruimere buitenwereld.

We hopen toe te komen in Gaza op 27 mei.

Israël’s dreigementen om ongewapende burgers op de schepen met geweld aan te vallen zijn schandalig, maar eveneens karakteristiek voor het wrede en gewelddadige beleid dat Israël voert ten aanzien van Gaza. Eerder deze week dreigde Israël zelfs fundamentalistische activisten uit te laten varen om de Freedom Flotilla te stoppen.
De Freedom Flotilla ligt echter in het verlengde van de universele mensenrechten die een blokkade aanvecht die door de VN en andere humanitaire organisaties als illegaal worden beschouwd.

Help ons om de inwoners van Gaza te helpen!

Updates: zie de website van Free Gaza: http://www.freegaza.org

Groet,

Griet en Inge

take down
the paywall
steun ons nu!