De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Infosessie “Gelijkschakeling buitenlandse diploma’s en verder studeren” – dinsdag 13 mei 2014 bij ACV Antwerpen door Lech Schelfout – begeleider leerloopbaan.

Infosessie “Gelijkschakeling buitenlandse diploma’s en verder studeren” – dinsdag 13 mei 2014 bij ACV Antwerpen door Lech Schelfout – begeleider leerloopbaan.

vrijdag 23 mei 2014 14:05
Spread the love

DeWereldMorgen.be

ACV organiseerde i.s.m. Vol-ant een infosessie voor
nieuwkomers rond gelijkschakeling/erkenning van buitenlandse diploma’s en rond “verder
studeren” met volgende thema’s:

–      De
procedure en kostprijs van gelijkschakeling van buitenlandse diploma’s

–      De
organisaties die nieuwkomers kunnen helpen met deze procedure

–      De
structuur van het onderwijs.

Een aanvraag voor gelijkwaardigheid kan je doen via de
beslissingsboom van Naric

http://www.ond.vlaanderen.be/naric/nl/index.htm

Voor een hoger diploma in een ander land kan je een
gelijkwaardigheiderkenning  aanvragen.

Je hebt de keuze tussen niveau gelijkwaardigheid à 90€
voor de gelijkschakeling van een bachelor diploma maar is eigenlijk waardeloos.

Beter is de specifieke gelijkwaardigheid à 180€ en bij
erkenning is deze 100 procent gelijk en is dus de beste gelijkschakeling.

Beter deze altijd aanvragen alhoewel ze duurder is.

Meetal krijg je vrijstelling van betaling als je een
Omnio statuut hebt, een leefloon bekomt, meer dan 3 jaar inburgering volgt of op
het traject zit van VDAB werkzoekende.

Wat met een privéschool? Hier is het niet gemakkelijk om
goedkeuring te verkrijgen en dien je via het consulaat de informatie te bekomen
of die school wel erkend is.

Het eerste waar naar gekeken wordt is de duur van de
studies.

Bv bij een ingenieur dient deze minstens 5 jaar te zijn. Indien
minder krijg je geen gelijkschakeling!

Het belangrijkste is of er een thesis is geschreven op
het gebied van de gelijkschakeling van een master diploma.

Bij een mengeling van disciplines dien je een richting te
kiezen die best daarbij aanleunt.

Naric bepaalt dan in welk “vakje” dit past.

Je dient de hele schoolse carrière in te vullen.

Bij puntje 10. “aanvullende informatie” kan je best al
zelf aangeven in welke richting je diploma zich situeert.

Bij puntje 12. kan je eventuele stages invullen.

Puntje 16. “beroepservaring”: dit is minder belangrijk en
kan je wel vermelden bij een gesprek.

Het doel van de aanvraag is belangrijk.

Vluchtelingen mogen een onvolledig dossier indienen.

Bij gezinshereniging weigeren sommige universiteiten
informatie te verstrekken. De inburgeraar dient alles te kunnen bewijzen. Als iemand
wenst te starten aan een universiteit of hoge school is het niet nodig om via
Naric te gaan (punt 17)

De verplichte bewijsstukken zijn:

–      Diploma

–      Diploma
supplement (is een lijst met alle vakken en de punten per vak)

–      Een
volledige vakinhoud! (kan een probleem vormen)

Er is een databank bij Naric van de onderwijsrichtingen
in andere landen maar deze is niet publiek gesteld. Je kan altijd eens polsen
bij de regioverantwoordelijke.

Wat als het diploma vertaald dient te worden? Het diploma
en supplement dient volledig vertaald te worden indien de taal anders is dan
NL/FR/EN/D door een beëdigd vertaler.

De ambassade dient het diploma officieel te erkennen
middels een stempel. (apostila)

Van “twijfellanden” dien je originele documenten te
kunnen tonen.

Het motto is: “hoe meer papier, hoe beter”

De procedure verloopt tamelijk snel en je hebt binnen de
drie maand een antwoord.

Als je in een universiteit inschrijft kan het zijn dat je
vrijstelling verkrijgt voor bepaalde vakken. Via Naric baseert men zich enkel
op de papieren.

Je kan advies vragen bij Naric wie de gelijkschakeling
kan doen. Bij de VUB is men doorgaans toleranter i.v.m. buitenlandse diploma’s.

Er zijn twee probleemrichtingen: onderwijs en rechten
(omdat het rechtssysteem anders is in het land van herkomst).

Meer kans heb je als ingenieur, ict’er en architect.

Als je vragen hebt over onderwijs en opleiding kan je een
afspraak bekomen en krijg je een uur de tijd (o.a. voor advies qua opleiding en
studie).

Vol-ant begeleidt je en de doelgroep (tot en met juni) is
anderstaligen die geen onderwijs gevolgd hebben. Daarna wordt de focus meer
gelegd op begeleiding rond ongekwalificeerde uitstroom.

Taal is heel belangrijk en vnml het niveau Nederlands.

Via inburgering word je doorverwezen naar de CVO’s.

Hier kan je een intensieve cursus volgen van 3 à 4 halve
dagen.

Het neemt ongeveer 2 maanden om een niveau af te werken.

Je behaalt best eerst niveau 2.4 alvorens je naar het
volwassenenonderwijs overstapt.

Voor een graduaat heb je minstens niveau 3.2 nodig.

Linguapolis is wel de beste oplossing om Nederlands te
leren maar veel duurder!

Inwoners van de stad Antwerpen kunnen een subsidie
verkrijgen van 300€ en dan dien je nog 150€ op te leggen. Is via de “stadsbeurs”
en hier kan je terecht als je “klant” bent bij inburgering en een laag inkomen
hebt.

Hoger opgeleiden dienen tot niveau 5 te gaan en examen af
te leggen.

Je dient ook legaal in het land te verblijven als je
opleiding volgt bij het CVO.

Elcker-Ik bevindt zich in de “niche-markt” maar is ook
een mogelijkheid.

Je kan in de niveaus “springen”.

Meer info kan je bekijken op:

http://www.ikleerbij.be/

http://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php

Vol-ant Volwassenenonderwijs Antwerpen – Consortium Volwassenenonderwijs
Antwerpen vzw

lech.schelfout@vol-ant.be

begeleiding@vol-ant.be

www.vol-ant.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!