De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: INEOS WILL FALL
Guido Peeters

Ineos en SUVs

Wellicht omdat ik - in een ver verleden - geabonneerd was op DE TIJD krijg ik dagelijks een mail met een overzicht van de headlines. Ik heb de artikels in kwestie, waarover ik het seffens zal hebben, niet gelezen, omdat die achter een betaalmuur zitten. En voor onzin wens ik niet te betalen.

dinsdag 1 augustus 2023 10:44
Spread the love

Ik citeer letterlijk uit De Tijd (Vrijdag, 28 juli 2023)

“INEOS-topman Ratcliff geeft bouw ethaankraker in Antwerpen nog een kans.”

Dat dit project de bedoeling heeft om plastics te maken, wat in de huidige milieucontext te vermijden valt, wordt niet vermeld. Het super vervuilende karakter van dit project wordt o.m. behapbaar beschreven door Thomas Goorden (Googel Zeronaut 28/07/2023).

Dat de “kraker” zal “gestookt” worden met Amerikaans schaliegas en dat naar Europa zal getransporteerd worden met (super-vervuilende) schepen wordt aan de lezers van De Tijd ook onthouden.
Dat er diverse klachten lopen bij Belgische (en Europese ?) rechtbanken, (o.a. Met de hulp van de advocaten van Client Earth) omwille van het vervuilende effect van dit project, mogen DE TIJD-lezers ook niet weten. Mede daarom heeft de rechter de vergunning wellicht ingetrokken (is INEOS zonder vergunning gestart met de werken ?).En niet om de boeren (van CD&V) te behagen.

Ook het VRT-nieuws is in hetzelfde bedje ziek.

“De moeizame jacht op de schatten op de bodem van de oceaan.”
” Kostbare metalen ….liggen er voor het rapen, maar DME ziet te weinig rechtszekerheid om hierin te investeren.
…en het verzet tegen diepzeemijnbouw groeit…”

Dat de oceaanbodem het laatste stukje onaangeroerde natuur is op deze aardbol wordt wijselijk niet vermeld. Daarom dat er -terecht- verzet is bij de milieuorganisaties. Dat geld belangrijker is dan de ecologie en het voortbestaan van deze wereld kan je tussen de lijnen lezen

“Om uw SUV nu ook te personaliseren is er tot eind augustus een pop-up store in Knokke-Heist”

Dat SUV’s een extreme last leggen op de natuur, cum quid het klimaat, wordt de naïeve lezer van De Tijd alweer onthouden. Hoe zwaarder een auto, hoe meer die verbruikt en hoe meer vervuiling.
(Fiets)Ongevallen met SUV’s veroorzaken ook meer letsels dan ongevallen met kleine, lichtere auto’s.
OXFAM en andere NGO’s hebben aangetoond dat rijke mensenvéél meer pollueren ( prové-vliegtuigen, meer lange reizen, SUV’s, enz) dan niet-rijke mensen.
De lezers van DE Tijd zijn niet de niet-rijke mensen.

Verbaast het u dat ik mijn Tijd-abonnement al jaren geleden heb opgezegd.
Dit is geen objectieve informatie. Dit is geen pers maar brainwashing. En dat allemaal in één dag.
Hoe denkt een Tijd-lezer dan na een jaar of zo ?

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!