De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Indinado’s ( actvisten ) (9)

Indinado’s ( actvisten ) (9)

zondag 2 augustus 2015 15:48
Spread the love

Activisten (oplossingen), ja !  Mêkkeraars, nee !

Met sommige onwetendheden heb ik het al altijd lastig gehad.  Onder een noemer bedoel ik ‘ aan gebrek aan transparantie’.  Zelfs met dom-houden uit louter gebrek aan empathie. 

Hoopvol is dat zulk gebrek traagjes vermindert al is het enkel onder druk van indignado’s en dito activisten.  

Enkele voorbeelden, ad hoc.  Ten goede bedoeld. 

“Geselecteerde blogs” ( deze staan voorop onder ‘community’).  Ik ben tegen zulke selectie.  Pas een gedachtenexperiment toe.  A la “Rawls”.

Een statistiek ( leefijd, opleiding, kunstzinnig,  . . . ) van de blogindieners zou nuttig zijn.  Bvb welke man van 1948 schrijft hier nog mee?.

Een stelling : we stellen het nog te goed om een veel beter werkende democratie te kunnen implementeren.  Maar , ik, zie de toekomst.

  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!