De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Guleed Osman Mohamed uit Somalië. Bron: Climaxi vzw
Interview - Climaxi vzw,

“In Somalië willen we gebruikmaken van zonne-energie, maar Arabische buurlanden verhinderen dat”

maandag 16 november 2020 17:58
Spread the love

 

De gevolgen van de klimaatopwarming worden ook in ons land steeds meer merkbaar. Maar de klimaatverandering houdt al decennia lelijk huis in de rest van de wereld. Eind vorig jaar publiceerde Climaxi ‘Klimaat en Migratie – mensen uit de wereld aan het woord’. We gingen 22 mensen uit de wereld interviewen, die intussen in België wonen. We vroegen hen hoe zij het klimaat in hun geboorteland hebben ervaren, welke impact dat had op hun leven en hoe ze vanuit hun nieuwe thuisland kijken naar de klimaatverandering. In de komende weken publiceren we de afzonderlijke interviews uit het boek.

 

Guleed is vijftig. Zijn geboortestad is Mogadishu (Somalië), een stad met drie miljoen inwoners. Begin jaren negentig kwam hij in België wonen.

‘De visserij is een groot probleem. De zee wordt leeg gevist door de buitenlandse rederijen. Somalische vissers moeten veel verder de zee in om nog vis te vangen. Een bijkomend probleem zijn de piraten: grote schepen worden overvallen en ingenomen. Eigenlijk doen die piraten dat ook om te overleven. Het grote probleem is dat er geen zeemacht is. Het ontbreekt ons aan beleid; er is helemaal geen regering. Ons land zit nog steeds in een burgeroorlog.’

‘Het regenseizoen begon vroeger rond april. Er was toen heel veel regen. En daarna niks meer. Die regen komt nu altijd later. En het regent minder lang. De droogte neemt elk jaar toe.’

‘Niemand kan de klimaatverandering ontkennen. Die doet zich uiteraard ook in Somalië voor. Maar de mensen zijn er echt niet mee bezig.’

‘Doordat we een grote, continue bron aan zonne-energie hebben, zou je denken dat we daar gebruik van willen maken. Dat is ook zo. Maar dat wordt verhinderd door de Arabische landen. Zij willen natuurlijk liever dat we hun olieproducten blijven gebruiken. En dus houden zij die hernieuwbare energieproductie bewust tegen. Daar is veel corruptie mee gemoeid. Dat zorgt ook voor instabiliteit van ons land. En de ongelijkheid onder de bevolking blijft toenemen.’

‘Ons land, samen met Kenia en Ethiopië, kent een grote diaspora. Bewoners van die drie buurlanden zijn overal in de wereld gaan wonen. Eigenlijk zou de diaspora moeten terugkeren, om de nodige veranderingen in het land te kunnen maken. Dat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.’

 

Meer info:

Het formaat van het boek is A5, het telt 64 blz en een zachte cover in vierkleurendruk. Het kost 10 euro/ex. Het boekje kan met verzendingskosten (voor adres in België) besteld worden door overschrijving van 13 euro op rekeningnummer BE40 0016 3236 1163 van Climaxi vzw, met vermelding ‘klimaatboek’. Voor meer info of vragen: stuur een mail naar info@climaxi.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!