De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In sneltreinvaart richting fascisme?

woensdag 16 februari 2022 20:56
Spread the love

Update – Wat is er aan de hand in Canada?

Sommigen onder ons zullen het weten, anderen niet, maar in Canada is niet minder dan een volksrevolutie aan de gang. Inzet is het vrijwaren van de liberale vrijheden met daar bovenop het vrije beschikkingsrecht op lichamelijke autonomie.

Aanleiding zijn de coronamaatregelen en de geforceerde vaccinatiemandaten.
Wat begon als een eerder marginaal protest onder de vorm van een vrachtwagenkonvooi groeide al snel uit tot een landelijke vrijheidsbeweging, gesteund door vele diverse groepen en entiteiten binnen de sociale klassen van Canada. Het gaat gepaard met festiviteiten, gezangen, verbroedering én springkastelen.

Nadat eerder verschillende pogingen om het protest te breken mislukten, o.a. met het ‘in beslag nemen’ van brandstof, het schofferen en stigmatiseren van de betogers, grijpt Eerste Minister J. Trudeau nu naar de grove middelen. Middels het uitvaardigen van een nationale noodwet wil hij de macht helemaal naar zich toetrekken om desnoods manu militari op te treden tegen een nog steeds volkomen vredevolle protestbeweging.

Op naar een nieuw Tienanmenplein?
Trudeau gaf in het verleden al eens te kennen een warme voorstander te zijn van de ‘Chinese middelen’. En er was – tussen haakjes – beslag gelegd op de financiële middelen die de protestbeweging via crodwfunding had opgebracht. Al moet gezegd dat dit zeker nog een gerechtelijk staartje zal krijgen. Ook een daaropvolgende poging om via giften verzameld geld aan te slaan of tenminste te ‘bevriezen’ is ondernomen. Maar of dit alles zal lukken is niet uit te maken. Meer nog, of dit enig impact heeft op het succes van de protestbeweging nog minder.

Bovendien moet de nationale noodwet nog door het parlement en de senaat worden goedgekeurd. Niet onbelangrijk hierbij is te weten dat Trudeau de facto regeert met een minderheidsregering en zijn escalerende uitlatingen en intenties van de laatste dagen zijn reputatie geen goed doen. Zowel nationaal als internationaal worden de wenkbrauwen steeds meer gefronst. Niet in het minst om de flagrante leugens die hij verspreidt en het met voeten treden van de democratische en financiële rechtsregels.

Of in sneltreinvaart naar het fascisme?
Het wordt zo erg dat het niet ongewoon meer is te spreken over de fascistoïde tendens waarin de Canadese regering vervalt. Uiteraard niet dat Trudeau te vergelijken is met een gekke bekkentrekkende A. Hitler, al had hij er meer dan eens een handje naar zich in dubieus racistisch gedrag uit te drukken.


Trudeau maakt zichzelf graag zwart. Letterlijk toch.

De link met het fascisme is er in de eerste plaats omdat hij en zijn overheid zich de macht toe-eigent om het doen en laten van hun onderdanen al naar gelang hun inzichten te criminaliseren en penaliseren zonder ook maar een gerechtelijk bevel of wettelijke basis te hebben. Wanneer men alleen al bij de afkondiging van maatregelen verwacht dat die maatregelen een wettelijke basis hebben en dat eenieder deze maatregelen zonder gevolgen mag uitoefenen, mogen we spreken over fascisme. Ook het beslag leggen op de financiële middelen van burgers en organisaties enkel en alleen omdat ze protesteren is een meer dan kwalijke zaak.

Opmerkelijk hierbij is dat, in Canada (en bij uitbreiding ook de VS) de vergelijking met de onlusten die plaatsvonden na de dood van George Floyd, twee jaar geleden, waarbij brandstichtingen en overvallen schering en inslag waren over het ganse land, Trudeau toen niets ondernam. In tegendeel. Hij liet toen verstaan ‘begrip’ te kunnen opbrengen voor de situatie. Deze tweeslachtige houding versterkt de voorgaande uiting. Van enig begrip voor de ‘truckers’ is van zijn kant geen sprake.


En ondertussen betogers zwart maken als zijn het nazi’s..

De achterliggende motivatie?
Het is geen geheim dat Trudeau, net als o.a. onze eigenste premier De Croo, de Nederlandse premier Rutte en de Franse President Macron, een handpop is van het WEF en daar bekend is als een van de vele Global Young Leaders onder auspiciën van Klaus Schwab. Ze onderschrijven er de technocratische dictatoriale en uiteraard antidemocratische richting waarin ze de wereldbevolking willen duwen. Een globalistische wereldmacht die uiteindelijk moet kunnen concurreren met grote broer China. Allicht door het te kopiëren, want: ‘If you can’t beat them, join them’. Maar ook dit is slechts een deel van het verhaal.

Trudeau is duidelijk een van de hardliners als het er op aan komt mensen ‘gevaccineerd’ te krijgen tegen Covid-19. Reeds in april 2020 liet hij verstaan dat er geen weg terug was naar ‘het oude normaal’ en dat een globaal vaccinatieprogramma zijn opwacht maakte. Hoe hij dit in zo’n vroeg stadium kon weten is omdat hij natuurlijk ook op de hoogte was van de uitzonderlijke situatie van de University of British Colombia (UBC). Die is namelijk mede ontwikkelaar én patenteigenaar van de lipide-nanoparticle techniek (LPN) gebruikt in de ondertussen bekende mRNA-gentherapie. Bedrijven als Arbutus Biopharma en Acuitus Therepautics ontwikkelden in haar opdracht immers de techniek die zowel Moderna als Phizer nu gebruiken om hun ‘vaccins’ op de markt te kunnen brengen. Deze laatsten betalen dus voor de licenties en kort gezegd, voor elke verkochte dosis van het goedje, vloeit er ook een deel terug naar de Canadese universiteit, UBC.

Patentrechten vrijgeven?
De roep, hier en daar, om patentrechten vrij te geven voor het ontwikkelen van Covid-vaccins, is dus niet meer dan een slag in het water of een buitensporig belachelijke pr-stunt. Niet alleen omdat het de werkelijke financiële relaties zou blootleggen en het bestaan van de coronavaccins vreemd genoeg met een paar decennia op de tijdslijn zou terugbrengen, maar ook omdat per definitie elke generische en alternatieve behandeling voor de ziekte uit financiële overwegingen doelbewust werd – en wordt – uitgesloten.

 

Diverse updates
Na een aantal dagen van mediastilte, waarin intern bij de protestbeweging blijkbaar enkele ‘verschuivingen’ hebben plaatsgevonden, zijn nu een aantal ‘officiële’ woordvoerders naar buiten getreden. In het licht van de huidige politieke ontwikkeling verduidelijken ze hun standpunten.
Ze willen de mandaten beëindigd zien, alsook de tracking.
Ze benadrukken hun geweldloosheid en claimen verder geen politiek streefdoel te hebben.

De blokkade aan de Ambassador Bridge (Ontario) en de grens met de VS is beëindigd.
Ook de blokkade aan de grensovergang in Coutts (Alberta) is beëindigd. Dit nadat de politie naar verluidt wapens had gevonden. De betogers wilden niet aan die feiten gelinkt worden en hebben de blokkade vrijwillig opgegeven.

Het bericht dat een andere lading wapens (2000 stuks !) zou zijn gestolen uit een loods in Peterborough, Ontario, alarmeerde de protestbeweging in Ottowa. Ze lieten in een persbericht weten dat een mogelijke uitlokking (false flag) werd/wordt voorbereid.

De hoofd-politiechef van Ottowa, heeft ontslag genomen.
Ondertussen raakt Trudeau meer en meer geïsoleerd. De premier van Ontario, dit weekend nog straffe taal verkondigend aan het adres van de truckers, blaast nu ook een heel andere toon met betrekking tot de mandaten en de restricties: hij wil ze gewoon weg. Ze hebben geen nut. Toch geen medisch nut in elk geval.
Wordt Trudeau de eerste WEF-domino die van zijn voetstuk valt? U leest het alvast niet op de voorpagina van DWM.

De protestbeweging heeft voor volgende week overigens ook tot een algemene staking in Canada opgeroepen. Opvallende afwezige hierbij zijn de vakorganisaties. Zij hebben het niet begrepen op de protestbeweging. Ook hier in België liet alvast de BTB weten, geen kaas gegeten te hebben van de eisen van de betogers. Ze begrijpen gewoon niet dat er voor veel mensen nog iets belangrijker is dan een goed werk, een vaste baan of een gegarandeerd loon. Het benadrukt het schisma in de linkse beweging. Toch is het eenvoudig: socialisme zonder vrijheid is slavernij.

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!