De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Michel Vanhoorne
In memoriam -

In memoriam Michel Vanhoorne (Oostende 4 oktober 1935 – Gent 16 Maart 2023)

Bij LEF/FGE betreuren we het  heengaan van Michel Vanhoorne, stichter coördinator en woordvoerder van het eerste uur. Michel  hield er van om  een ander, heel eigen geluid te laten horen, een onderwerp vanuit een aparte invalshoek te benaderen, en zo iedereen aan het denken te zetten.

dinsdag 21 maart 2023 11:35
Spread the love

 

Zijn engagement voor een  rechtvaardige sociale en economische politiek, zijn  inzet voor  gezondheidspreventie, vrouwenrechten, kernwapenvrije wereld, klimaat, biodiversiteit tekenden zijn persoonlijke en publiek leven. Zijn lange ervaring had hem geleerd om op al deze thema’s samenwerkingsverbanden op te zoeken, mensen hiervoor aan te spreken, aanwezig te zijn op de platformen die zich hier voor inzetten.

‘La convergence des luttes’ was voor hem de grondidee naar het pad naar een inclusieve samenleving.

Ook met zijn heengaan maakt Michel een statement: hij wou het duurzaam met de minst mogelijke impact, een project waarmee hij zijn laatste dagen vulde ondanks dat het uitputtend was. Hier is nog werk aan de winkel want een uitvaart op zulke wijze organiseren is nog geen evidentie. We zullen dit ter harte nemen.

Michel was zoals het LEF/FGE symbool : Spitant, straf en kleurrijk.

Nee, een radijsje heb je nooit te veel in huis.

Wat gaan we hem missen, onze Michel.

 

Raoul Flies, coördinator van het Links Ecologisch Forum

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!