De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In Honduras worden verdedigers van de mensenrechten geliquideerd

In Honduras worden verdedigers van de mensenrechten geliquideerd

zondag 4 oktober 2020 15:27
Spread the love

Vanuit verschillende nationale en internationale organisaties komen met de regelmaat van de klok alarmerende berichten binnen over de dramatische situatie van de mensenrechten in Honduras.

Deutsche Welle, de internationale omroep van Duitsland die nieuws in dertig talen verspreidt, stuurde het nieuws door dat het aantal moorden steeg van vier in 2018 naar veertien in 2019. Dodelijke aanvallen op milieuactivisten zijn vooral gericht tegen vrouwen en hebben hun opwaartse trend voortgezet sinds de brute moord op leider Berta Cáceres. De activiste werd gedood in 2016, maanden na het winnen van de prestigieuze Goldman-prijs, omdat ze zich verzette tegen de bouw van een dam in haar regio.

“Vrouwen hebben een belangrijke leiderschapsrol in de strijd” tegen mijnbouwbedrijven en “criminele groepen die hun land willen ontvreemden,” zegt Marusia López van het Meso-Amerikaanse Initiatief van Vrouwelijke Mensenrechtenverdedigers. Deze vereniging documenteerde 1.233 aanvallen tegen activisten tussen 2017 en 2018.

Op 17 juli 2020 publiceerde het Internationaal Forum voor de Rechten van de Mens in Honduras een openbare aanklacht:

“Vanuit het Internationaal Forum voor de Rechten van de Mens in Honduras, dat bestaat uit meer dan 30 nationale en internationale organisaties, verwerpen wij de gewelddaden, pesterijen en moorden tegen mensenrechtenactivisten in Honduras.”

“Met het oog hierop dringen wij er bij de bevoegde autoriteiten en het Nationaal Mechanisme voor de Bescherming van de Verdedigers van de Mensenrechten op aan om dringende maatregelen te nemen om het leven, de veiligheid en een waardige uitoefening van de mensenrechten voor alle verdedigers op Hondurees grondgebied te waarborgen.”

“Wij eisen dat de staat zich houdt aan de verplichte maatregelen die onder zijn bevoegdheid vallen, zodat deze tragische sterfgevallen niet opnieuw ongestraft blijven, en dat hij onmiddellijk alle nodige maatregelen neemt om te garanderen dat verdedigers van de mensenrechten hun werk op een veilige manier kunnen doen.”

“Wij zijn solidair met degenen die hun legitieme recht op verdediging van de mensenrechten in Honduras blijven uitoefenen, evenals met de slachtoffers van represailles en hun gezinnen.

“We hebben het recht om onze rechten te verdedigen.”

Radio Progreso, een kritische Hondurese radiozender in handen van de jezuïeten, meldt dat op 1 oktober dit jaar het Observatorium voor Geweld van de Nationale Autonome Universiteit van Honduras verzekert dat ondanks de quarantaine, de gewelddadige sterfgevallen in het land blijven toenemen. Tot op heden heeft het Observatorium in totaal 39 meervoudige moorden geregistreerd die het leven hebben gekost aan 145 mensen in het land.

“Het is moeilijk om het aantal gewelddadige sterfgevallen in het land te verminderen, als er geen onderzoek komt om de verantwoordelijken voor de moorden te vinden”, vertelde Migdonia Ayestas, coördinator van het Observatorium en betreurde het feit dat de bevolking helaas gewend is geraakt om te midden van dergelijke gewelddadige gebeurtenissen te leven.

“Er zijn meer gewelddadige sterfgevallen dan overledenen van Covid-19”, aldus Ayestas, die uitlegt dat 33 vrouwen het slachtoffer zijn geworden van deze meervoudige moorden, en dat Honduras in het kader van de pandemie de 59 bloedbaden die in 2019 werden uitgevoerd dit jaar zou kunnen overtreffen.

Het meest recente bloedbad vond plaats op 27 september in de gemeenschap van San Fernando, Patuca in het departement Olancho, waar leraar en mensenrechtenverdediger José Antonio Teruel werd vermoord. Samen met hem verloren zijn huisgenoot Francisca Araceli Zavala en zijn zwager Marco Tulio Zavala het leven.

Teruel diende als coördinator van de Burgerparticipatie bij Caritas Honduras. Hij werd erkend voor zijn strijd voor de verdediging van grondgebieden en natuurlijke rijkdommen. Mensenrechtenorganisaties, waaronder het Kantoor van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten in Honduras (OHCHR), hebben opgeroepen tot een volledig onderzoek om de verantwoordelijken voor het bloedbad voor de rechter te brengen.

Besluit:

Staatsterreur en onveiligheid, zwarte armoede en uitzichtloosheid persen massaal inwoners het land uit. We herinneren ons nog hoe we vorig jaar stomverbaasd eindeloze karavanen Hondurezen de grenzen zagen oversteken van Guatemala naar Mexico om zo “het noorden” binnen te geraken.

Op 24 april 2019 meldde BBC News Mundo: “Mexico wordt geconfronteerd met een ongekend migratieverschijnsel: volgens officiële cijfers zijn tussen januari en maart meer dan 300.000 mensen het land illegaal naar de Verenigde Staten overgestoken.” “De meeste migranten komen uit Midden-Amerika, vooral uit Honduras.” Een trimester met het hoogste aantal migranten in de afgelopen jaren.

Volgens maatschappelijke organisaties en overheden is dit een historisch cijfer, aangezien het gemiddelde jaarlijkse aantal mensen op doorreis meestal tussen de 150.000 en 400.000 ligt.”

Begin oktober 2020 kondigde de Guatemalteekse president Alejandro Giammattei aan dat hij orders gaf om alle Hondurese migranten die zonder documenten het land binnenkwamen aan te houden.

Op zijn Twitter-account verduidelijkte hij dat hij het recht van de mens om te migreren respecteert, “maar we zullen niet tolerant zijn voor de gewelddadige en illegale manier om ons land binnen te komen.”

“Te midden van de huidige noodsituatie op gebied van de gezondheid is het onze plicht om het leven van onze burgers te garanderen tegenover groepen die de veiligheid en het leven kunnen in gevaar brengen en daarom zullen er samen met Honduras maatregelen worden genomen om de schending van de grenzen in te dammen”, aldus de Guatemalteekse president.

Stoere woorden van de Guatemalteekse president die onder zware kritiek staat, omdat hij in de strijd tegen covid-19 de bevolking praktisch aan haar lot overgelaten heeft.

In 2019 stuurde Guatemala in totaal 7.000 Hondurezen, terug, toen ze poogden om in de VS te geraken.

Deze menselijke tragedie in Honduras gaat onverstoord zijn gangen en is onbekend, buiten een reeks nationale en internationale organisaties na, die er heel actief tegen aangaan.  Honduras is immers een bondgenoot van de VS. En dus is Honduras een democratie. En voor het Amerikaanse establishment zijn mensenrechten in Latijns-Amerika van geen tel. Behalve daar waar het gaat over die enkele landen die niet in het Amerikaanse gareel lopen. Dan is het huis te klein.

Bronnen:

Oxfam in Honduras

Deutsche Welle

Radio Progreso van Honduras

BBC News Mundo

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!