De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In de verhalenreeks van WijLand-De VerhalenWerf vzw het 4de vertelmoment met als thema: “Is dit waar… of niet waar?”

In de verhalenreeks van WijLand-De VerhalenWerf vzw het 4de vertelmoment met als thema: “Is dit waar… of niet waar?”

zondag 17 september 2017 21:59
Spread the love
 

 

 

 

 

 

 

 

Vele verhaaltjes beginnen met “er was eens”:

Er was eens iemand die ik vanaf nu “niemand” ga noemen en die gaandeweg door de jaren heen helemaal zichzelf werd, nl een lesbische vrouw (genderidentiteit) in een mannenlichaam (biologische sekse) => trans*gender.

Toen “niemand” daar volledig voor uit kwam in de loop van 2012 en zich ook vrouwelijk begon te kleden en op te maken reageerden de “naasten” nogal heftig…

Kort samengevat werd “niemand” arbeidsonbekwaam verklaard, de partner bekwam  van de huisarts een “medisch omstandig attest” met de verklaring “psychisch gestoord” zonder dat deze dokter “niemand” heeft geconsulteerd. Met dit document is de partner naar de vrederechter gestapt met als gevolg dat “niemand” onbekwaam werd verklaard en onder bewind geplaatst van een advocaat die daar helemaal geen tijd voor maakte met als gevolg een financiële catastrofe en een vermelding bij de NBB als wanbetaler die nog loopt tot februari 2018!…  

De partner heeft daarna een bepaald bericht gestuurd naar de behandelend psychiater want voor vele dokters is trans* zijn iets “raar”, een stoornis en zeker als je dit “zijn” koppelt aan een spiritueel ontwaken… Deze psychiater verwees door en “niemand” kwam terecht bij een psychiater in opleiding die helemaal niets begreep van o.a. boeddhisme, filosofie en een andere kijk op het leven, nl die spirituele ingesteld-heid. Psychiaters beschouwen dit als “psychose”!

“Niemand” diende even in de isolatiecel te toeven voor 2.5 uur: dat is de “procedure” en heeft dan maar een boekje gelezen en af en toe naar de alziende camera gezwaaid. De deur ging terug open en het welkomstcomité stond klaar = 4 verplegers en 2 politieagenten => afvoeren naar Sint-Amedeus zonder dat “niemand” iemand kon/ mocht inlichten! “Niemand” voelde zich behandeld als een gevaarlijke gek met sirene in de achtervolging!

“Niemand” werd gedwongen opgenomen (40 dagen) in de psychiatrie nadat partner een woordje had gedaan met de vrederechter… Het vonnis vermeldt “gevaar voor de maatschappij en voor zichzelf alsook lijdend aan hoogheidswaanzin”.

In hoger beroep werd “niemand” vrijgesproken van de bewindvoering én de collocatie! Voor “niemand” een zeer belangrijk feit maar voor de partner: “die rechter kent er niets van…”

Ondertussen liep de echtscheidingsprocedure tegen “niemand” waar het vonnis o.a. vermeldt: “als een vrouw trouwt met een man, wordt de man geacht man te blijven”, alsook is het “zo-zijn” van “niemand” een aanslag op het heterohuwelijk!

Terug thuis na de opsluiting bekwam de partner via de rechtbank dat “niemand” op straat werd gezet door deurwaarder en politie, die er toen beteuterd bijstonden en zegden: “Tja, de maatschappij is hier nog niet klaar voor maar gelieve uw woning te verlaten”. “Niemand” heeft de huissleutel toen afgegeven en gezegd “ik ga op reis”. Van de ene moment op de andere stond “niemand” op straat en was dakloos! Trek je plan… Dat was op 26 juni 2013 iets na 14u.

Later werd “niemand” ambtelijk afgevoerd uit het bevolkingsregister op aangeven van de partner: “mijn man woont niet meer thuis”… Dat kwam “niemand” dan te weten via het OCMW… Plots besta je niet meer…

Het vervolg is voor een ander keertje maar kan wel zeggen dat “niemand” terug is ingeschreven als burger en sinds eind juni dit jaar niet meer dakloos is. De uitspraak van de arbeidsrechtszaak wegens onrechtvaardig ontslag en discriminatie van een trans* persoon zal binnenkort op 18/10 zijn… Dit is een openbare zitting. 

Even terzijde:

Sinds 24 mei l.l. is de volledig herwerkte trans*wet goedgekeurd door het Parlement en ondertussen in het StaatsBlad verschenen en is “niemand” niet meer “gestoord”, wettelijk gezien. Begin volgend jaar kan “niemand” de voornaam laten wijzigen zonder medische ingreep (sterilisatie en/of fysieke geslachtswijziging) , noch psychiatrische verslagen, noch hormonale kuren etc! We gaan van 3/10 naar 8/10!

“Niemand” gelooft er in dat uiteindelijk alles wel goed komt. Je dient te blijven stromen als water dat op zachte wijze de hardste rotsen uitslijt 😉

Namaste!

 

Ps u bent uitgenodigd op het slotmoment op zaterdag 16 december in coStA tussen 14u en 18u (zie flyer)

take down
the paywall
steun ons nu!