De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In de strijd tegen de giftige auto is de tijd rijp om een volgend soort masker om te gespen

zondag 17 mei 2020 09:51
Spread the love

Morgen maandag 18 mei worden weer een aantal versoepelingen van de lock down van kracht, op bevel van de nationale Veiligheidsraad. Meer personenwagens zullen opnieuw de wegen berijden. De lucht wordt al op sommige plaatsen merkbaar opnieuw slechter, dag na dag. De stoffige geur van de ongezonde autogassen is terug. Het is tijd om een stap voorwaarts te zetten in het milieu- en klimaatactivisme. Het is tijd om onze tanden te laten zien als bewuste beschermer van gezondheid en Natuur. Een praktijk die meerdere doelen tegelijk realiseert is de aanschaf en het dragen van een masker dat je persoonlijk beschermt tegen fijn stof en tegen giftige uitlaatgassen waaronder CO en stikstofverbindingen (NOx). Geschikte maskers zijn momenteel verkrijgbaar in doe-het-zelf zaken tegen niet eens zo hoge kostprijs. Intussen, vergeleken bij vorig jaar, het 2019 van de klimaatbetogingen en de wereldwijde bewustwording onder leiding van de ‘profetische jonge vrouwen’ Greta Thunberg en Anuna De Wever, beleven wij bovendien een nieuwe situatie: burgers zijn gewoon geraakt aan medeburgers die een (mond)masker dragen. De visuele schok is aanvaardbaar geworden. De tijd lijkt daarom rijp voor wie de moed en de motivatie kan verzamelen: draag bij je fietsreisjes en wandelingen in de stad een beschermend masker tegen motorgassen. Op die manier bescherm je vooreerst jouw longen, brein en hart. De jaarlijkse oversterfte door de kwalijke inwerking van uitlaatgassen op het menselijke gestel is niet min, nu al. De schade vindt niet alleen plaats ter hoogte van de longen, maar zoals bij tabak, is de rook van motoren een zware belasting voor het hart. Ook voor de goede werking van de hersenen is de kwalijke invloed van fijn stof aangetoond: een stoffige lucht voorzien van minder zuurstof doet meteen het concentratievermogen dalen. Op termijn kan blijvende schade aan je brein optreden. Dat is ook logisch en inzichtelijk: deze organen zijn ontstaan tijdens miljoenen jaren toen de lucht nog zuiver was, en zijn daar dan ook ‘op berekend’. Bovendien neem je  ten tweede door die goede praktijk de rol van Ambassadeur op voor een meer ecologisch verantwoord leven.

Elke chauffeur m/v die van achter zijn stuur en zijn voorruit jou zal zien op jou pad, getooid met het masker, zal herinnerd worden aan zijn perverte positie als vervuiler. Als vernietiger van gezondheid en biodiversiteit. Bewustwording is een uiterst belangrijke stap naar een ‘zuiverder’ bestaan van de mens, in grotere harmonie en eerbied voor de medeschepselen en zichzelf. Het is nuttig én verstandig in te spelen op de hardleerse medeburgers die nog vaak zonder schaamte, zeg maar schaamteloos, kilometers afmalen in de SUV van overdreven grote cilinderinhoud en dito vervuilende uitstoot. Schop deze mensen een geweten. Verhoog het schuldgevoel en de schaamte bij de daders. Het filtermasker dragen bij je bewegingen is zondermeer een verstandige daad van passief en positief burgerlijk verzet. Het sluit in die zin naadloos aan bij een lange traditie die teruggaat tot het pamflet over burgerlijke ongehoorzaamheid van de grote Amerikaanse natuurkenner en filosoof Henry-David Thoreau. Hij is de auteur van “Walden”, een boek dat een blijvende inspiratiebron vormt wereldwijd voor een meer ecologisch verantwoorde, een meer vitale en sociale levenswijze.

Activisme is vandaag een must. De heilige koe, de overmatig bevoordeelde en -beschermde machine die de auto is geworden in ons land en daarbuiten, dient een halt toegeroepen. De overheid blijft speciaal in België in gebreke, door het voorlopig laten voortbestaan van het systeem van de bedrijfswagen, wat een waaier aan schadelijke nadelen meebrengt. Als burgers kunnen wij samen een tegenkracht vormen. “Het is tijd dat wij niet alleen doen wat wij kunnen, maar dat wij doen wat nodig is” (Greta Thunberg).

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!