De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In de ban van asbestose

In de ban van asbestose

maandag 19 september 2011 09:38
Spread the love

Ik had een stil vermoeden maar de zoldering van de gelijkvloerse verdieping van de garage is afgetimmerd met miserit, asbestgebonden materiaal.
Ik was begonnen met de afbraak, benieuwd wat de platen moesten verbergen, toen mijn vermoeden bevestigd werd.  Ik leerde op korte tijd veel bij.  Dat 1 asbestvezel voldoende is om longvlieskanker te veroorzaken.  Dat het lang kan duren voor de tumoren zich in de longen vormen, maar dat je binnen het jaar overlijdt, eens de hoest zich manifesteert.  Dat asbestvezel en asbestvezel alleen verantwoordelijk is voor asbestkanker.
De beklemming groeit.  En zoals wel meer gebeurt, stroomt de informatie binnen.  Zoals het artikel uit een oude Humo, die ik toevallig tref, aangaande het proces tegen de firma Eterniet in Kapelle op den Bos, die het goedje decennialang vrijelijk en onbeschermd verspreidde in de omgeving en er in zijn eentje verantwoordelijk voor is dat een hele dorpsgemeenschap en ver daarbuiten risicodrager is van asbestkanker.  Asbestgebonden materiaal is ooit het antwoord geweest op een nieuwe tijd, aldus de propagandamachine van de firma.  Het goedje kon letterlijk overal voor gebruikt worden.
Het proces, aangespannen door een zwaar getroffen familie, leidde tot een veroordeling en een asbestverbod voor Belgie vanaf 1998, ettelijke jaren later dan in de ons omringende landen.  Hier zijn lessen voor de toekomst te leren en hopelijk leren we die gauw.  Anderen streven onze welvaart na.
Voor de afbraak van de rest van de zolderingsplaten doe ik een beroep op een gespecialiseerde firma.  Zij gaan mij een voorstel doen om de platen zo veilig mogelijk te verwijderen.  Zo bespaar ik een nieuwe generatie een oude smethaard.  Ik mag hopen dat er procedures zijn en veilige methoden om het afbraakmateriaal onschadelijk te maken. 
Toen ik een eerste lading platen  afleverde in het containerpark, werd voor mij de gesloten container geopend door de parkwachter, met mondmasker.  Ik mocht het goedje er zelf ingooien, zonder mondmasker.  Alsof mijn leven minder waard is, dan dat van een ander.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!