De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ik zoek naar burgers die leerkrachten zijn of kennen. Maar “alle” wereldverbeteraars kunnen helpen.

Ik zoek naar burgers die leerkrachten zijn of kennen. Maar “alle” wereldverbeteraars kunnen helpen.

donderdag 7 maart 2019 18:02
Spread the love

https://pro.g-o.be/30-jaar-go/dag-van-de-actieve-burger#

 “Wat is een actieve burger?

Actieve burgers informeren zich, leren bij en stellen zich actief betrokken op ten opzichte van anderen en de maatschappij.

Actieve burgers:

  • participeren actief aan de gemeenschap en tonen respect voor de identiteit van anderen zonder onderscheid tussen ras, kleur, gender, geaardheid, taal, levensbeschouwing, politieke overtuiging of sociale afkomst te maken.
  • leveren op hun eigen manier een bijdrage aan een rechtvaardige en milieuvriendelijke samenleving.
  • zijn zich bewust van hun rechten en plichten en handelen ernaar.
  • gaan op een constructieve manier om met elkaar en werken samen.”

“Voor onze 30e verjaardag willen we de krachten bundelen. Door met zo veel mogelijk scholen op eenzelfde dag iets betekenisvols te doen voor de samenleving claimen wij 3 april 2019 als onze nationale”

 

Er is volgens mij niets betekenisvollers dan 50 000 euro helpen inzamelen voor een nationale ideeënbus. Die een helend effect kan hebben op de falende democratie, het potentieel heeft miljarden op te leveren, levens zal redden, kansen zal geven aan onbekende en misschien zelfs genegeerde doordenkers, …

https://www.petities24.com/een_eerlijke_kans_voor_burgers_met_bijzondere_klimaatvoorstellen

 

 

 

 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!