De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ik ben woedend en ik ben héél bang…

Ik ben woedend en ik ben héél bang…

maandag 8 december 2014 00:23
Spread the love

…omdat de wereld op een keerpunt staat. De VSA en de NAVO bereiden actief de 3e wereldoorlog voor. Onze media reppen er met geen woord over.

Onze politici al evenmin. Zij blijven heel devoot het mantra herhalen dat België een betrouwbaar Navo-partner is en zal blijven.

Beseffen zij wel dat als de tandem USA/Nato morgenochtend een aanval op Rusland inzet, dat dan de eerste vergeldingsatoombommen morgenmiddag Brussel, Nato, als bestemming zullen hebben?

Wiens belangen vertegenwoordigen onze politici? De belgische bevolking of het amerikaanse militair-industrieel-technologisch complex? Voorzien zij in de huidige gespannen internationale context voor enige bescherming voor de bevolking tegen een dreigende atoomoorlog? Ze doen alsof er internationaal geen vuiltje aan de lucht is. Erger: ze laten zonder morren de modernisering van het amerikaanse nucleaire arsenaal op belgisch grondgebied toe. We zullen en we moeten immers in de eerste plaats een betrouwbare Navo-partner zijn! Hoe het de eigen bevolking zal vergaan in een nucleaire oorlog, dat raakt hun koude kleren niet.

Wat als de tandem USA/Nato (andermaal een illegale) een oorlog inzet tegen Rusland?

Het stilzwijgen en de onderdanigheid van onze politici is naar mijn smaak crimineel.

Voor wie niet begrijpt waarover ik schrijf heb ik een overzicht samengesteld van wat aan de gang is en wat ons te wachten staat.

Ik heb maar één oproep aan al onze politici: doe iets om die amerikanen te stoppen en doe het NU!

Ik vrees echter dat zij niks zullen doen. Een Nato-hoofdkwartier in je land hebben, dat is niet iedereen gegeven. Dat brengt vooral veel geld in het laatje. Daarvoor doen we het toch allemaal, niet?

take down
the paywall
steun ons nu!