De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ik ben voor het vak LEF!

Ik ben voor het vak LEF!

zaterdag 7 januari 2017 07:37
Spread the love

Laatst kwamen ik en nog een man van middelbare leeftijd in een lokaal van BPost in Antwerpen aan de praat met een leraar godsdienst van eveneens middelbare leeftijd.     

We geraakten verder aan de praat over levensbeschouwelijke onderwerpen en ik vond het gesprek matig interessant (maar ik dacht wat matig interessant lijkt kan wel eens héél interessant worden)! Vermits zo’n lokalen van BPost niet voldoen om er lange conversaties in te kunnen houden (ten minste toch niet in een enigzins aangename sfeer) vroeg ik om een verderzetting van het gesprek en de man nam me mee naar een cafétaria alwaar we het gesprek konden verderzetten (de man wilde trakteren en ik verkoos het goedkoopste van de kaart te nemen; een watertje Perriër omdat ik absoluut niet van deze mens wou profiteren).

Ik zei dat ik het stom vond dat de leerlingen in het middelbaar godsdienst kregen (afijn of ik liet dat op een beleefdere manier blijken), maar wat ik er niet bij kon vertellen (wegens tijdgebrek) was dat ik het net zo goed lastig vond dat leerlingen bijvoorbeeld in de plaats daarvan een andere godsdienst dan de Rooms – Katholieke onderwezen kregen of Niet – Confessionele Zedenleer. Ik vind nml. alle vormen van zo’n lessen (een soort van) indoctrinatie (ook al wenste de leraar uitdrukkelijk te zeggen dat de leerkrachten van dergelijke vakken enkel getuigenis van hun overtuiging wilden/moesten afleggen, wat ik op zich nobel vind, doch dat komt mij toch enigzins Jehova – getuige – achtig over.

Ik vind namelijk dergelijke vakken tijdverspilling. Wat ik aan de mens wou uitleggen is dat ik voor een vak ben dat het over levensbeschouwingen, filosofie, godsdienst(en) (in het algemeen) wou hebben; ik ben dus voor het vak LEF. Liefst met als voornaamste inhoud een stevige brok Westerse Filosofie, later kan het dan gaan over bv. oosterse begrippen als karma, reïncarnatie, e.d., Boeddhisme, Hindoeïsme, Shintoïsme, enz, maar in de fundamenten vind ik dus een stevige basis Westerse filosofie onontbeerlijk! Of de (ex -) leerling kan natuurlijk later na zijn schoolse leven eerder met deze stevige brok westerse filosofie andere voor hem of haar eerder speciale levensbeschouwingen onderzoeken. 

De leraar godsdienst is een uiterst gecultiveerd mens en vind altijd dat indien een leerling niet graag zijn vak godsdienst doet/volgt de leerling in kwestie dat vak dan maar moet zien als een vak cultuur(geschiedenis) en inderdaad daar kan ik het voor een belangrijk stuk mee eens zijn, alhoewel ik denk dat de leraar in kwestie meestal les geeft in ASO, KSO en TSO en het in deze richtingen met het cultureel onderricht (nog) wel meezit! Ik deed echter BSO en wanneer ik aan de lessen godsdienst terugdenk die ik kreeg, kreeg ik in die lessen minimaal cultureel onderricht, wat in feite een jammerlijke zaak is, want op westerse schilderijen, bv. staan heel wat bijbelse taferelen geschilderd en ‘t zou op zijn minst interessant geweest zijn mocht het tijdens de lessen godsdienst daar eens wat meer over gegaan zijn!

Ik ben dus voor het vak LEF!

     

take down
the paywall
steun ons nu!