De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ik ben Vlaming, en daar ben ik niet fier op

Ik ben Vlaming, en daar ben ik niet fier op

zaterdag 22 januari 2011 18:04
Spread the love

Ik ben Vlaming, en daar ben ik niet fier op. Waarom zou ik fier moeten zijn op de samensmelting van een spermatozoïde en een eicel ? Pardon : van een “Vlaamse” spermatozoïde en een “Vlaamse” eicel… Moet ik fier zijn op het orgasme dat mij tot leven heeft gewekt ? Als je je trots moet putten uit een orgasme dan moet je deze gebeurtenis wel relativeren tegen de achtergrond van zeven miljard andere “gelukkigen”…  De plaats waar je geboren wordt hangt uitsluitend af van het toeval.

Ik ben West-Vlaming, en daar heb ik vrede mee. Ik vind het plezant plat West-Vlaams te kunnen spreken – “jôk“. Jammer genoeg wordt dit vandaag de dag niet langer geapprecieerd. Op televisie worden we zelfs ondertiteld ! West-Vlaamse kinderen worden nu opgevoed in het “ABN”, en vinden het taaltje dat hun eigen ouders spreken “onbeschaafd”… Wat betekent dat dan nog, “Vlaming zijn”, als zelfs streektalen worden gestigmatiseerd ?  Streektalen die een belangrijk kultureel erfgoed vormen, tenminste voor wie iets van kultuur begrijpt.  (Wat ik nog erger vind is dat de progressieve spelling overboord werd gegooid !  En samen met de progressieve spelling het gehele progressieve gedachtengoed… – maar dat terzijde…)

Ik ben mens, en daar ben ik blij om. De menselijke hersenen stellen ons in staat ons leven en onze plaats in de wereld zélf betekenis te geven. Fier ben ik alleen op dingen die ik zelf heb verwezenlijkt.  Mijn talenkennis bijvoorbeeld.  Een wereld ging open, om te reizen, te lezen, en te kommuniceren.  Ik voel mij vooral een wereldburger – één van de zeven miljard “gelukkigen” die op dit ruimteschip aarde wonen.  Sámen dienen we onze verantwoordelijkheid op te nemen, bewust van het feit dat we deze planeet slechts in bruikleen hebben, en in minstens dezelfde staat moeten overhandigen aan de volgende generaties als wij hem ontvangen hebben.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!