De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ik ben het beu om te doen alsof het allemaal wel meevalt in de moslimgemeenschap.

Ik ben het beu om te doen alsof het allemaal wel meevalt in de moslimgemeenschap.

vrijdag 19 december 2014 08:14
Spread the love

Ik ben het beu om te doen alsof het allemaal wel meevalt in de soennitische moslimgemeenschap want het valt niet mee. 

De woorden, zoals walgelijk insect, haloef, jahud, munaafiq, kaafir, jahil, hond, shaytaan, door mijn geloofsgenoten geuit als beledigingen, tot daar aantoe.

Die word je snel gewend. 

Maar “vijand van de islam” genoemd worden, in een moskee vol toehoorders door iemand die zich zelf niet meer in de hand kon houden, omdat ik de geleerden niet als erfgenamen van de Profeten wilde zien? 

Dat ligt iets moeilijker. 

Temeer omdat deze broeder nog steeds de adhaan blijft roepen tijdens het vrijdaggebed en in de volle overtuiging verkeert dat hij gelijk heeft. 

De haat die ik toen gezien heb is anderen ook niet ontgaan. 

Een van hen formuleerde het zo:

_________________________________________________

“Ik was onlangs te gast in een polytheïstisch gebedshuis in Antwerpen dat zich toeschrijft aan de Islam. 

Daar werd een lezing gegeven door een jonge bekeerling die beweerde dat godsvrees verkregen werd door het respecteren van de geleerden en dat onze liefde voor de Profeet wordt getoond door de manier waarop we de geleerden behandelden.

Maar elhamdulillaah heeft iemand die lezing onderbroken en de persoon terecht gewezen …

Ik ben maar zelden in zo’n duister gebedshuis binnen gegaan.”

________________________________________________

Wel ik ben het beu om de dwang en de discriminatie van de soennieten en de sjiieten en hun doctrines te moeten ondergaan. 

Geef ons aub de Islam terug. 

Laat de geleerden ophouden met de Islam te gijzelen. 

Laat ons samen terugkeren naar het echte moslim zijn. 

Laat ons alleen God aanbidden en Zijn Hulp vragen. 

https://www.youtube.com/watch?v=xEMHKO5MC6c

Laat ons ophouden met in het openbaar gematigde soennieten te zijn maar die achter de schermen homoseksuelen willen doden, afvalligen willen terecht stellen, mensen die het niet eens zijn willen kruisigen of hun ledematen willen afhakken en ze laten doodbloeden. 

Laat ons ophouden met te vinden dat steniging verplicht is voor gehuwde overspeligen. 

Want God heeft daartoe geen enkel bevel gegeven. 

En laat ons ophouden met de Profeet als een wetgever te zien want hij is het niet en de geleerden nog veel minder.

Laat ons de diversiteit binnen de moslimgemeenschap als een verrijking zien.

Laat ons samen weer moslims worden. Waarom is er maar 1 visie mogelijk?

Laat ons er tenminste eens over van gedachten wisselen en elkaars mening respecteren ook al worden we het niet eens. 

God zal ons op een Dag over onze meningsverschillen inlichten.

Moge God onze kennis alvast doen toenemen en ons samen naar Zijn Licht leiden. Ameen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!