De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ik ben Charlie niet/Veroordeling aanslag/Geen solidariteit met racistisch en Islamofoob Charlie Hebdo/Brief aan Emile Roemer/SP fractievoorzitter

Ik ben Charlie niet/Veroordeling aanslag/Geen solidariteit met racistisch en Islamofoob Charlie Hebdo/Brief aan Emile Roemer/SP fractievoorzitter

maandag 12 januari 2015 05:36
Spread the love

IK BEN CHARLIE NIET/VEROORDELING AANSLAG/GEENSOLIDARITEIT MET RACISTISCH EN ISLAMOFOOBCHARLIE HEBDO/BRIEF AAN EMILE ROEMER/FRACTIEVOORZITTER SP NAAR AANLEIDING VAN COLUMN ”ONZEVRIJHEID”
UW COLUMN ”ONZE VRIJHEID”
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/ik-ben-charlie-nietveroordeling-aanslaggeen-solidariteit-met-racistisch-en-islamofoob-charlie-hebdobrief-aan-emile-roemer-sp-fractievoorzitter/

Geachte heer Roemer,

Met u veroordeel ik de in uw column ”Onze Vrijheid” [1]genoemde criminele afrekening in hetkantoor van het blad, Charlie Hebdo, waarbij twaalfmensen om het leven zijn gekomen. [2]Als schending van het recht op leven is dit eenaanslag op fundamentele humanitaire waarden.
Ook wijst u terecht op het gevaar van politici [waarom zegt uniet gewoon, PVV leider Wilders] die van oorlog spreken [3]en de tragische gebeurtenissen in Parijs aangrijpen omhun discriminerende agenda kracht bij te zetten.
Tot zover met u eens.
Maar verder vind ik de inhoud van uw column meer dan beschamend.U hanteert met een verve, een betere zaak waardig, begrippenals ”vrijheid van meningsuiting” en een ”vrije en open democratie”,die hier in het geheel niet van toepassing zijn, omdat u zein verband brengt met een blad als Charlie Hebdo, dat om het inhard Nederlands te zeggen ”te vies is om met een tang aan tepakken”Daarover zometeen.
U begint uw colum sowieso al verkeerd:
Ik citeer
La liberté éclairant le monde (De vrijheid die de wereld verlicht). Zo omschreven de Fransen het Vrijheidsbeeld in New York, toen ze het beeld in 1886 aan de Verenigde Staten cadeau gaven.

Ik stond ervoor. In New York. Op de dag dat het nieuws over de brute aanslag in Parijs binnenkwam. Net als u heb ik stilgestaan bij de slachtoffers en bij hun nabestaanden. Samen met u voelde ik de diepe woede over de brute en laffe manier waarop deze fanatici onze samenleving hebben aangevallen.”

Nou laat ik die ”fanatici” even voor wat ze zijn. Ik ken verder de achtergrond

van de vermeende daders niet [ik weiger dader te zeggen, als iemand niet is veroordeeld] voor mij is doodslag, duidelijk met voorbedachten rade, al erg genoeg.

Waar het mij om gaat is dat u het bestaat, het ”Vrijheidsbeeld” in een adem

te noemen met werkelijke vrijheid.

Mag ik u in herinnering brengen, dat dit ”Vrijheidsbeeld” symbool staat

voor een land met vrijheid voor rijken en bevoorrechten, maar niet voor armen,

zwarten en Latino”s.

Waar nog steeds zwarte jongeren met regelmaat door de politie worden

doodgeschoten. [4]

Een land, dat naar eigen believen landen militair aanvalt

[Afghanistan, Irak, etc], ongestraft oorlogsmisdaden pleegt [5],

dodelijke drones dropt [6], waarvan veiligheidsdienst de CIA foltert [7]

en Zuid-Amerikaanse militaire dictaturen steunde.

Wat een vrijheid, wat een democratie!

Een smakeloze opmerking van u dus, over dat ”Vrijheidsbeeld.”

IK BEN CHARLIE NIET!

CHARLIE HEBDO/GEEN ”VRIJHEID VAN MENINGSUITING”

ISLAMOFOOB

RACISTISCH

VROUWVIJANDIG

In uw [terechte] verontwaardiging over de aanslag spreekt u van

het ”satirische” tijdschrift Charlie Hebdo.

Nu weet ik niet, wat u onder ”satire” verstaat, maar in mijn boek staat

satire niet gelijk met Islamofobie, vrouwvijandigheid en plat racisme.

En dat versta ik niet onder ”vrijheid van meningsuiting”, maar 

brute onderdrukking.

Met een dergelijk vuilnistijdschrift ben ik niet solidair,

dat bestrijd ik met alle legale middelen.

TE UWER INFORMATIE/CHARLIE HEBDO

GEEN VRIJHEID VAN MENINGSUITING, MAAR

ISLAMOFOBIE

Met de regelmaat van de klok worden door dat nu bejubelde

”Charlie Hebdo” Islamofobe cartoons afgebeeld en dat gaat niet

eens om een afbeelding van de Profeet Mohammed op zich,

maar de manier waarop hij wordt afgebeeld.

Ze waren er als de kippen bij om de Profeet

Mohammed af te beelden met een aangestoken bom

als tulband, namelijk een van die Deense Mohammed cartoons.[8]

Deze cartoon is op twee manieren beledigend.

Tegenover de Profeet Mohammed, de Boodschapper

van de Islam [en dus tegen alle moslims] en er werd in het verlengde

gesuggereerd, dat alle moslims terroristen zouden zijn.

En ze wisten van geen ophouden:

Met de regelmaat van de klok werden deze Islamofobe

cartoons gepubliceerd.

Er was een speciale ”Charia Hebdo”, waarvan de Profeet

Mohammed ”gastredacteur” was. [9]

Byzonder laf en minderwaardig, deze Islamofobe provocaties,

juist in een tijd van toenemende anti-Islamhetze.

Dat weet Charlie Hebdo ook en ze doen er bewust aan mee.

Dat is geen vrijheid van meningsuiting.

Dat is haatzaaierij.

TE UWER INFORMATIE/CHARLIE HEBDO

GEEN VRIJHEID VAN MENINGSUITING, MAAR

RACISME

ZWARTE POLITICA AFGEBEELD ALS ”AAP”

Meneer Roemer, bent u ervan op de hoogte, dat Charlie

Hebdo de Franse zwarte minister van Justitie heeft afgebeeld 

als AAP. [10]

Ja u leest het goed.

Als aap.

Anno 2015

Racisme in de klassieke zin.

En met een dergelijk blad zou ik solidair

moeten zijn.

Forget it.

Een andere cartoon, die door Boko Haram ontvoerde vrouwenmoeten voorstellen, is eveneens racistisch.De vrouwen worden als een karikatuur van zwarte mensenvoorgesteld, met dikke lippen, grote tanden en rare grimassen. [11]
Een schande, dat dit ”vrijheid van meningsuiting” is.Een schande, dat iemand uitroept ”Ik ben Charlie”

TE UWER INFORMATIE/CHARLIE HEBDO

GEEN VRIJHEID VAN MENINGSUITING, MAAR

RACISME

VROUWVIJANDIG
Het besmette Charlier Hebdo repertoire is nog niet ten einde:Als ondersteuning van het Boerka verbod in Frankrijk publiceerdeCharlie Hebdo een cartoon van een naakte vrouw met alsopschrift [even in het Engels] ”“Yes to wearing the burqa … on the inside!”Met dat ”inside” wordt bedoeld een zakdoek, die van achterenin het lichaam wordt ingebracht. [12]Walgelijk, vrouwvijandig, denigrerend tegenover moslims . 

EPILOOG

Ik ga ervan uit, dat u van een aantal van deze cartoons niet op dehoogte was, maar nu u dat wel bent, verwacht, nee eis ik van u,dat u uw woorden over ”vrijheid van meningsuiting” en ”persvrijheid”per direct terugneemt in een door u te schrijven column, die dezerectificeert.
Want een blad, dat een zwarte minister van Justitie uitmaakt voor ”aap”,verdient geen solidariteit en referentie aan persvrijheid.
Net zomin als het nazi blad ”Der Sturmer” stond voor vrijheidvan meningsuiting, staat Charlie Hebdo, die zwarten voor ”áap”uitmaakt, daarvoor.
Ik neem dit heel hoog op, want dat is puur racismed.Ik neem de Islamofobie en de denigrerende vrouwenafbeelding[over dat Boerkaverbod] heel hoog op.
Ik verwacht, nee, ik eis, dat u dat ook doet.
Zo niet, dan verdedigt u impliciet racismed, Islamofobie,vrouwvijandigheid.
In plaats, dat u een repressief voorstel doet voor het beschermenvan ”onze vrijheden” , dient u de vrijheid van minderhedente verdedigen, te worden gevrijwaard van racisme en Islamofobie.
Wilt u het ”extremisme” bestrijden?
Ijver er dan voor, om racisme als dat van Charlie Hebdo actiefte bestrijden.
Veroordeling van die moordpartij?Natuurlijk.
Maar geen solidariteit met een blad, dat anderen alsminderwaardig of terrorist neerzet.
Neem het juiste besluit en trek uw solidariteitmet ”Charlie” in.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
[1]

SPONZE VRIJHEIDEMILE ROEMER8 JANUARI 2015

https://www.sp.nl/column/emile-roemer/2015/onze-vrijheid

[2]

NOSAANSLAG PARIJS: OVERZICHTVAN DE GEBEURTENISSEN

http://nos.nl/artikel/2012155-aanslag-parijs-overzicht-van-de-gebeurtenissen.html

NRCWAT WETEN WE OVER DE AANSLAG OP CHARLIE HEBDO? EEN OVERZICHT
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/01/07/wat-weten-we-over-de-aanslag-op-charlie-hebdo-een-overzicht-in-bullets/

[3]
PVVWILDERS: HET IS OORLOG
DeWereldMorgen.beGeert Wilders        ? @geertwilderspvvVolgen

Wanneer dringt het eindelijk door bij Rutte en andere westerse regeringsleiders: het is oorlog.

13:54 – 7 januari 2015

http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/8094-wilders-het-is-oorlog.html

[4]
VOLKSKRANTDOODGESCHOTEN TIENER FERGUSON DOOR ZES KOGELSGERAAKT18 AUGUSTUS 2014

http://www.volkskrant.nl/buitenland/doodgeschoten-tiener-ferguson-door-zes-kogels-geraakt~a3720802/

[5]

IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/
AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11

[6]
HUMAN RIGHTS WATCHREPORTA WEDDING THAT BECAME A FUNERAL
US Drone attack on Marriage Procession in Yemen20 FEBRUARY 2014http://www.hrw.org/reports/2014/02/19/wedding-became-funeral-0
AMNESTY INTERNATIONALWILL I BE NEXT/US DRONE STRIKESIN PAKISTAN22 OCTOBER 2013 http://www.amnestyusa.org/research/reports/will-i-be-next-us-drone-strikes-in-pakistan
  AMNESTY INTERNATIONALUSA  MUST BE HELD TO ACCOUNT FOR DRONE KILLINGS IN PAKISTAN22 OCTOBER 2013 http://www.amnesty.org/en/news/usa-must-be-held-account-drone-killings-pakistan-2013-10-22
 NU.NLVS DOODDEN WILLEKEURIG BURGERS MET DRONES22 OCTOBER 2013 http://www.nu.nl/buitenland/3608015/vs-doodden-willekeurig-burgers-met-drones.html

[7]

SENATE SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCECOMMITTEE STUDY OF THE CENTRAL INTELLIGENCEAGENCY´S DETENTION AND INTERROGATIONPROGRAM
http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf
NRC´´MARTELRAPPORT´´ CIA VERWACHT, MET DAARIN´´EXPLICIETE DETAILS´´9 DECEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/09/martelrapport-cia-verwacht-expliciete-details-over-harde-technieken/
NRCCIA MISLEIDDE PUBLIEK EN POLITIEK OVEREFFECTIVITEIT ´´MARTELPROGRAMMA´´9 DECEMBER 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/09/cia-misleidde-publiek-en-politiek-over-ineffectieve-martelprogramma/
BUSH, FOLTERTERRORIST. OBAMA, DRONE TERRORISTPETER STORM
9 DECEMBER 2014http://www.ravotr.nl/2014/12/09/bush-folterterrorist-obama-drone-terrorist/
[8]
WIKIPEDIACHARLIE HEBDOMOHAMMED CARTOONS
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo#Mohammedcartoons

[9]

THE GUARDIANMUHAMMAD CARTOONS: FRENCH MAGAZINE TO PUBLISHILLUSTRATED PROPHET BIOGRAPHY30 DECEMBER 2012
http://www.theguardian.com/world/2012/dec/30/muhammad-cartoons-magazine-biography-prophet

[10]
IK BEN GEEN CHARLIE HEBDOE!10 JANUARI 2015
VOOR CARTOON/DRUK OP HET WOORD”AAP” IN HET ARTIKEL
http://thegrapepub.com/?p=1352

[11]
HALLALBOOKTOUCHEZ PAS A NOS ALLOCS/LA NOUVELLE UNE ISLAMOPHOBEDE CHARLIE HENDO

http://www.halalbook.fr/actufiche-18-3681.html?%C2%AB%C2%A0TOUCHEZ-PAS-A-NOS-ALLOCS%C2%A0%C2%BB-la-nouvelle-Une-Islamophobe-de-Charlie-Hebdo&var_mode=calcul

[12]
SLATE.COMCHARLIE HEBDO’S MOST CONTROVERSIAL RELIGIOUSCOVERS, EXPLAINED

http://www.slate.com/blogs/browbeat/2015/01/07/charlie_hebdo_covers_religious_satire_cartoons_translated_and_explained.html

TEKST ”ONZE VRIJHEID”

La liberté éclairant le monde (De vrijheid die de wereld verlicht). Zo omschreven de Fransen het Vrijheidsbeeld in New York, toen ze het beeld in 1886 aan de Verenigde Staten cadeau gaven.

Ik stond ervoor. In New York. Op de dag dat het nieuws over de brute aanslag in Parijs binnenkwam. Net als u heb ik stilgestaan bij de slachtoffers en bij hun nabestaanden. Samen met u voelde ik de diepe woede over de brute en laffe manier waarop deze fanatici onze samenleving hebben aangevallen.

De aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo is een directe aanval op de persvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de democratie. Het raakt de kern van onze vrije samenleving waarin we discussies niet met wapens beslechten maar met woorden.

Er zijn politici die nu spreken over ‘oorlog’. Zij grijpen deze aanslag aan om hun discriminerende opvattingen kracht bij te zetten. Het is een perverse reflex die de tegenstellingen in ons land en in Europa alleen maar groter maakt. Eén van de omgekomen politieagenten in Parijs was nota bene moslim. Hij gaf zijn leven voor onze vrijheid.

De SP wil in een debat met premier Rutte duidelijk proberen te krijgen wat de aanslag betekent voor Nederland. Wat kunnen we nog meer doen om dit extremisme te bestrijden? Hoe kunnen we onze vrijheden beschermen? Hoe kunnen we het werk van onze veiligheidsdiensten verbeteren en wat kunnen we in binnen- en buitenland doen om de voedingsbodem voor extremisme weg te nemen?

De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid zijn steunpilaren onder onze vrije en open democratie. Daar moeten we voor blijven opkomen. Dat doe je niet door andere vrijheden (zoals de vrijheid van godsdienst) te beknotten maar juist door pal te staan voor álle vrijheden die onze samenleving maken tot wat hij is.

Wij willen – en zullen – nooit buigen voor geweld.

Emile Roemer

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!