De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ik ben BBB

Ik ben BBB

donderdag 16 juni 2011 19:10
Spread the love

Ja, ik beken, ik ben ook een BBB. Een bange, blanke Belg. Bang omdat ik steeds meer haat zie in deze samenleving. De voorbije maanden puilden internetfora vooral uit van haat tegenover de Walen. Vandaag gaat het weer -meer dan ooit- over allochtonen.

Ik ben weer eens gaan grasduinen op de website van Het Nieuwsblad. Onvoorstelbaar wat een scheldproza t.a.v. allochtonen. Het zijn allemaal weer criminelen. En net daardoor krijgen ze volgens (veel te) velen geen kansen op werk. Sommigen beginnen hun anti-allochtoonpleidooi met te stellen dat het de werkgever zelf is die moet kunnen beslissen wie hij wel of niet aanwerft. De juiste persoon op de juiste plaats dus. Op zich is daar niets mis mee. Het loopt pas echt verkeerd als werkgevers of anderen dit principe misbruiken om grote groepen bij voorbaat uit te sluiten. Omdat ze gekleurd zijn, van een ander ras en/of geloof, omdat ze alleen maar komen om alles overhoop te zetten. Of net lang genoeg werken om op ‘ziekenkas’ te kunnen gaan enzoverder.

Sommigen beroepen zich ook op een slechte ervaring met een allochtoon. Dat die er zijn, net als met het eigen volk, betwijfel ik niet. Het verschil -de discriminatie- zit in het feit dat, wanneer het gaat over een slechte Vlaamse werknemer, het een ambetanterik betreft die men best aan de deur zet. Bij een minder goede allochtone werknemer echter, bewijst hij/zij dat ze allemaal nietsnutten zijn die enkel goed zijn voor de criminaliteit. Voor alle duidelijkheid, al wat ik hierboven schrijf heb ik overgenomen uit allerlei reacties op internetfora. Het zijn dus niet mijn woorden, integendeel zelfs.

Maar dat die woorden, beschuldigingen en regelrechte haat ten aanzien van allochtonen -opnieuw??- zo groot is, dat maakt van mij een bange, blanke Belg. Want die haat kan zich morgen ook tegen u en mij keren. Omdat we pleiten voor een rechtvaardige en verdraagzame samenleving, bijvoorbeeld. Of omdat we het er niet mee eens zijn dat België moet worden gesplitst of dat onze sociale zekerheid  steeds verder wordt ondergraven. Omdat we het er niet mee eens zijn dat de indexkoppeling moet worden afgeschaft.

En ook hier even zeggen: als ik  het heb over ‘we’ doe ik dat omdat ik rotsvast geloof in het goede en verdraagzame wat in de meeste mensen wel aanwezig is. Daarom ook hoop ik echt wel, dat ik niet de enige bange blanke Belg ben.

take down
the paywall
steun ons nu!