De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Iedereen fetisjist.

donderdag 8 juli 2021 15:04
Spread the love

Mathias schreef: “Iedereen heeft ergens wel een zeker beeld van de perfecte man of vrouw en telkens je iemand leert kennen, ga je hem of haar daarmee vergelijken en al gauw krijgt die persoon, misschien onbewust, een stempeltje mee. Je vraagt je af in welke mate benadert dit creatuur mijn vooropgestelde model. Dit model is, gelukkig maar, voor de meeste mensen verschillend en loopt evenredig met je eigen persoonlijkheid. Stel dat je op een moment iemand leert kennen die volledig aan het profiel dat je opgemaakt hebt beantwoordt. Nobody is perfect, iedereen zit met gebreken maar bij de een vallen ze minder op dan bij de ander. Echter, de tand des tijds knaagt aan alles, ook aan camouflage en vroeg of laat worden die gebreken blootgesteld. Dan sta je voor de keuze: ofwel aanvaard je die gebreken ofwel zoek je iemand anders in de hoop dat die wel perfect is.”

Iedereen is wel een fetisj voor een ander. Je moet daar geen grote genderdiscussies over houden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!