De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Idiotisering van de VRT in volle gang!

Idiotisering van de VRT in volle gang!

vrijdag 28 juni 2024 21:41
Spread the love

In het online VRT-nieuws van 23 juni 2024 lees ik: ” ‘Russificatie’ van Oost-Oekraïne in volle gang: “Ze proberen Oekraïense identiteit met de grond gelijk te maken”. Dat is een uitspraak van “Rusland-correspondent” Jarron Kamphorst. “Dat gaat van de verdeling van Russische paspoorten en nummerplaten, tot propagandistisch onderwijs waar Poetin als een bevrijder wordt voorgesteld.”

Dit is een groteske vertekening van wat er in de Donbassrepublieken gebeurt. Blijkbaar is de “correspondent” helemaal niet geïnformeerd en doet hij geen research. Dat de VRT – en andere online media, zoals MSN, Humo en Trouw – deze tendentieuze onzin publiceren is een veeg teken voor de kwaliteit van de online berichtgeving, die steeds meer verwordt tot cognitieve oorlogsvoering.

De taalpolitiek van Kiev wordt gestuurd door extreem-rechtse, geweld gebruikende nationalisten en fascisten, die het multiculturele karakter van Oekraïne willen tenietdoen. Hun racistische politiek is een van de oorzaken van de oorlog. Meteen na de putsch van februari 2014 verklaarde het nieuwe parlement de vigerende taalwetgeving vervallen. Die bepaalde dat in de delen van Oekraïne waar meer dan 10% van de bevolking aangaf Russisch als moedertaal te hebben, het Russisch als tweede ambtstaal gold. Er kwam een nieuwe taalwet, waarin Russisch de enige ambtstaal is in heel Oekraïne, en bovendien het Russisch werd teruggedrongen uit het openbare leven en uit het onderwijs.

Op 18 mei 2021 legde president Zelenski een wetsontwerp voor dat uitgesproken racistisch was, maar door het parlement werd goedgekeurd. Daarin wordt de bevolking van Oekraïne opgesplitst in een fractie die inheemse wortels heeft, en een fractie die dat niet heeft. Een soort tweedeling van autochtonen en allochtonen. In Oekraïne leefden al, vaak sinds eeuwen, allerlei minderheden: Russen, Witrussen, Joden, Polen, Hongaren, Armeniërs, Moldaviërs, Grieken enz. Die werden in één klap tot tweederangsburgers gedegradeerd. De “inheemse” Oekraïeners kregen allerlei privileges en staatsondersteuning, maar aan de niet-inheemse bevolking werd dat allemaal ontzegd.

 

 

Kiev discrimineert met financiële ondersteuning van de EU

 

Als gevolg van WOII (de aanhechting van Transkarpatië bij Oekraïne) had Oekraïne zo’n 150.000 Hongaarse burgers, die vaak een dubbele nationaliteit hadden. Zelenski kwam met een decreet dat burgers met een dubbele nationaliteit uitsloot van overheidsambten en hen verbood tot een politieke partij te behoren. De Hongaarse minister van buitenlandse zaken, Péter Szijjártó, bracht deze kwestie voor de VN-raad voor de mensenrechten in Genève en zei daar o.a.: “Oekraïne wil met EU-geld stappen ondernemen om nationale minderheden te doen verdwijnen. Dat is frustrerend, schept verontwaardiging en is schandalig.” De actie van het extreem-rechtse bewind in Kiev bepaalde ook de sluiting van de 99 scholen van de Hongaarse minderheid in Oekraïne.

In een volgende stap werden de “niet-inheemse” bevolkingsgroepen aangemaand om op te krassen. President Zelenski richtte zich in augustus 2021 tot de bevolking van de Donbass: “Als je op Oekraïens territorium leeft en voelt dat je bij Rusland hoort, als je zo voelt, dan moet je, uit bekommernis om je kinderen en kleinkinderen, een plek in Rusland zoeken. Dat is correct. Want zonder Oekraïne zal er op dit territorium geen beschaving bestaan. Oekraïne zal zich ontwikkelen, zal alles opbouwen, dat is duidelijk. De Donbass, op deze manier afgesneden, zal zich niet ontwikkelen. Geluk voor deze mensen zal er niet zijn.”

Conform met dit uitgangspunt oefende Kiev druk uit op de bevolking van de Donbass: geen uitkeringen meer, geen bankverkeer, geen paspoorten. Alleen met Russische ondersteuning kon de bevolking overleven. Russische paspoorten waren uiteraard heel welkom. En ook niet zo bijzonder. Een groot aantal mensen uit de Donbass had immers werk in Rusland, en dus een Russisch paspoort, en ook andere landen verleenden paspoorten aan inwoners van Oekraïne, bijvoorbeeld Polen en Hongarije. Ondertussen bestreed Kiev de voor hun rechten opkomende Donbassregio’s met militair geweld: bombardementen, beschietingen, sluipschutters… Het aantal doden dat daarbij viel wordt op 14000 geschat.

 

 

Nepjournalistiek

 

 

De pseudo-journalist Kamphorst komt met een citaat van een niet nader genoemde persoon, die kritiek heeft op het feit dat in het onderwijs (kennelijk in de Donbass, ook dat wordt niet gepreciseerd) het “vertrouwde onderwijs” vervangen zou zijn door “het Russische systeem”: “Dan hebben we het over kinderen van 5 tot 17 jaar oud. Je moet je voorstellen hoe dat is voor hen. Het zijn Oekraïense kinderen die hun land bezet en vernietigd zien worden door de Russen, en dan moeten ze de Russische vlag hijsen en naar de man kijken die dat allemaal veroorzaakt. Dat is best wel cru, om het op zijn zachtst uit te drukken.”

Dit is pure propaganda van Kiev. De Donbassrepublieken hebben zich zelfstandig gemaakt en werken samen met Rusland. Dat het onderwijs daarbij aansluit is logisch. En dat Rusland als bevrijder optrad en optreedt, klopt. De Russische “Bijzondere militaire operatie” kwam er op het ogenblik dat Kievs beschietingen van en bombardementen op de afgescheurde republieken enorm begonnen te pieken, wat een zware aanval en een groot bloedbad, inclusief represailles liet vooruitzien. (In Kiev werd al gepraat over kampen voor verdachte personen.) Poetins militair initiatief was dus hoogstnodig en heel welkom voor de Donbassrepublieken. Rusland is voor hen niet de vernietiger van hun land, maar de redder. Zij hadden trouwens zelf om de steun van Rusland gevraagd.

De “Oekraïense identiteit” waar onze nepjournalist over spreekt, is een bedenksel van Kiev dat met zware dwang wordt opgelegd, en allesbehalve democratisch is. Dat is de journalistieke blubber die Kamphorst brengt ook niet: hij praat blijkbaar alleen met mensen die zijn visie delen, en maakt geen melding van andere standpunten.

Modder werpen naar Poetin

Dit soort mediavervuiling zien we aan alle kanten. Soms zit ze in kleine tussengeschoven zinnetjes (“Is Poetin wel te vertrouwen?”), soms neemt ze de vorm aan van grofweg zwartmaken. Nog bij MSN bijvoorbeeld: “De Franse criminologe en politicologe Hélène Blanc blikt terug op het voorstel van Poetin voor een staakt-het-vuren en analyseert zijn gedrag.” In een gesprek met het Franse medium La Dépêche stelt de politicologe dat het door Poetin voorgestelde vredesakkoord “geen onderhandeling is, maar een dictaat”. 

Volgens de geïnterviewde dame onderhandelt de Russische president nooit. “Vladimir Poetin heeft nog nooit in zijn leven onderhandeld. Het maakt geen deel uit van zijn cultuur of gewoonten. Hij heeft altijd zijn wil opgelegd in weerwil van de wet en hij trekt zich niets aan van nationaal of internationaal recht. Met dit soort aankondigingen hoopt hij ook de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de NAVO, waar hij bang voor is, te beïnvloeden.”

“Zoals ik hem ken zal hij woedend geweest zijn toen hij niet was uitgenodigd op de vredestop in Zwitserland”, aldus de experte nog. “Want Poetin wil laten zien dat hij nog steeds de baas is.”

“Ik denk dat hij in zijn eigen wereld leeft, die hij voor zichzelf heeft uitgevonden”, zo gaat Blanc verder. “Hij heeft een verhaal verzonnen dat niets te maken heeft met het echte verhaal. Hij zegt vandaag de dag nog steeds dat de oorlog niet zijn schuld is. Voor hem zijn het de NAVO en het Westen die, met de medeplichtigheid van Kiev, verantwoordelijk zijn voor deze oorlog. Dit is de omkering van de bewijslast die we sinds het begin van deze oorlog zien”.

Dit leugenverhaal gaat voorbij aan het feit dat Poetin persoonlijk onderhandelde over de akkoorden van Kiev en dat hij daarin een zeer gematigd standpunt innam en de territoriale integriteit van Oekraïne accepteerde (tegen de zich afscheurende Donbassrepublieken in), en dat het de Westerse onderhandelaars waren die vals speelden, zoals we inmiddels weten uit de uitlatingen van Poroshenko, Merkel en Hollande. Net zoals het Westen vals speelde met de belofte de NAVO niet naar het Oosten uit te breiden, en dat vervolgens toch deed.

Dat Poetin bij zijn basisprincipe blijft, namelijk dat Oekraïne niet tot de NAVO mag toetreden en zijn wapens en troepen gelimiteerd moeten zijn omwille van de veiligheid van Rusland, is logisch, begrijpelijk en terecht. Met baas spelen heeft dat niets te maken, wel met onderhandelen vanuit duidelijke uitgangspunten. Die trouwens voor ieder denkend mens begrijpelijk zijn.  Het leugenverhaal gaat ook voorbij aan het feit dat Poetin zijn militaire operatie zorgvuldig juridisch onderbouwd heeft, met verwijzing naar het VN-statuut, en dat hij zijn ingreep ook vergeleken heeft met wat de VS en hun NAVO gedaan hebben in Joegoslavië. In tegenstelling tot wat Madame Blanc beweert, is wat Poetin zei en deed juridisch bestudeerd en weloverwogen.

Cognitieve oorlogsvoering

Er is natuurlijk niets op tegen – integendeel! – dat de media kritiek geven op politici, ook op staatshoofden, maar die moet dan wel goed gefundeerd zijn en relevant en niet in een enkele richting mikken. Dat Biden corrupt is en zich al misdroeg in Oekraïne toen hij voor president Obama werkte, en dat Merkel en Hollande vals speelden tijdens onderhandelingen is belangrijk, maar de verzinsels over de valse, gekke, psychopathische, dictatoriale, agressieve, expansie najagende en in een droomwereld levende Russische president zijn dat , voor wie iets van de wereld wil begrijpen, helemaal niet. Ze passen wel perfect in de huidige strategie van de oorlogsvoering, waarin de propaganda, gebaseerd op leugens, verzwijgingen en fake news centraal staan. Oorlogsvoering is nu allereerst “cognitieve oorlogsvoering”, het manipuleren van het bewustzijn van de bevolking om de eigen oorlogsdoelstellingen te ondersteunen.

In dit geval gaat het erom de oorlog en de voortzetting ervan te legitimeren door het grote publiek ervan te overtuigen dat onderhandelen met een “valserik” en “psychopaat” als Poetin onmogelijk is. Dat zijn standpunten heel redelijk zijn en hij correct onderhandelt, mag in geen geval gezegd worden.

Bronnen:

Het relaas van de taalpolitiek en het racisme van Kiev is gebaseerd op het goed gedocumenteerde boek van Thomas Mayer, Wahrheitssuche im Ukraine-Krieg, Um was es wirklich geht, Raubling 2023. Het citaat uit de televisietoespraak van Zelenski komt uit het werk van de journalist ter plaatse Ulrich Heyden, Der längste Krieg in Europa seit 1945, Augenzeugenberichte aus dem Donbass, Hamburg 2022, p. 123.

Over het wangedrag en de corruptie van Joe Biden in Oekraïne toen hij voor Obama werkte:

 

https://www.dewereldmorgen.be/community/hoe-corrupt-is-joe-biden/

De besproken artikels:

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!