De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

I still know what you did last summer/Brief aan de Vries en Verburg over medeplichtigheid aan deportaties vluchtelingen

I still know what you did last summer/Brief aan de Vries en Verburg over medeplichtigheid aan deportaties vluchtelingen

zaterdag 3 december 2016 06:37
Spread the love

I STILL KNOW WHAT YOU DIT LAST SUMMER/BRIEF AAN DE VRIESEN VERBURG/MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES VLUCHTELINGEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/de-vries-en-verburgi-still-know-what-you-did-last-summerbrief-aan-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportaties-vluchtelingen/

EN RECHTSZAAK TEGEN ACTIVISTEN, DIE DE MEDEPLICHTIGHEIDAAN DEPORTATIES VAN DE VRIES EN VERBURG AAN DE KAAK STELLEN

https://www.indymedia.nl/node/37221

AANDE VRIES EN VERBURG
Onderdeel van de Burgland Groep Onderwerp:Uw voltooide bouw van de gesloten gezinslocaties opKamp Zeist Reden:Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,dood en ellende.

Geacht Bestuur,

Ik ben u niet vergeten: 

I still know what you did last summer…..

https://en.wikipedia.org/wiki/I_Still_Know_What_You_Did_Last_Summer

 https://en.wikipedia.org/wiki/I_Know_What_You_Did_Last_Summer Alle gekheid op een stokje:Die verwijzing naar een vervolgfilm op  een spannende film [u moet erbeslist eens naar kijken, de moeite waard….], is om uduidelijk te maken, dat ook al hebt u de bouw van de gezinsgevangenisKamp Zeist voltooid, dat niet betekent, dat alles nu is vergeten.Vergeet u dat maar!

          U raadt het al.Deze brief gaat, wederom, overuw medeplichtigheid aan ´´vliegvakanties´´, die geen vakantiejolijtinhouden, maar van  totaal andere aard.Namelijk de uitzetting van vluchtelingengezinnen naar oorlog, honger en andere miserie ……
 ´´Gefeliciteerd´´, dames en heren.
U hebt de bouw van de zogenaamde ´´Gesloten Gezinsvoorzieningen´´op het terrein van Kamp Zeist voltooid! ¨(1)Een euphemisme voor een ´´gezinsgevangenis´´
      Scrupules hebt u daarbij geenszins.Want uw projectontwikkelaar, de heer B Stuij, heeft verklaardop Building Holland in de Rai ´´´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal eenprocedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´ (2) En daarbij nog het afschuiven van uw verantwoordelijkheid´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdrachtvan de Overheid….´´ (3)
 Behalve het laffe, meewerken aan de miserie van vluchtelingen, gaik ervanuit, dat u voldoende algemene ontwikkeling en historischbesef hebt om te weten, dat het argument ´´wij zijn slechts uitvoerders´´,sinds de Neurenberger processen, niet meer opgaat. (4)
 Mensen zijn geen willoze werktuigen.Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid en de morele verplichting,eigen keuzes te maken en worden daar dan ook op aangesproken.
    En u bent genoeg op uw activiteiten aangesproken!Er zijn acties tegen uw bedrijf geweest (5), een digitale actie ter gelegenheidvan de Dag van de Mensenrechten (6) en ondergetekende heeft u tallozemalen aangeschreven (7), zelfs twee dagen voor Kerstmis en voor EN nauw zomervakantie….. (8)
Zonder resultaat.Je zou toch denken, dat een brief, geschreven twee dagen voor Kerstmis,enige indruk zou maken op een bedrijf als de uwe, dat zich eenchristelijk imago aanmeet (9). MIS POES!Want u bent gewoon doorgegaan met uw hand en spandiensten aan het deportatiebeleid van de Nederlandse Overheid!
    TEN OVERVLOEDE: GESLOTEN GEZINSLOCATIES/GEZINSGEVANGENISSEN
  Ik zet nogmaals uw wandaden op een rijtje.
Of beter gezegdUw medeplichtigheid aan wandaden.
    U hebt gebouwd ”gesloten gezinslocaties”, waarin verblijvenvluchtelingengezinnen zonder verblijfspapieren,in afwachting van hun [snelle] uitzetting naar hun land vanherkomst. (10) Een vrije situatie is dit natuurlijk allerminst, ondanks eenOverheids propagandafimpje, waarin wordt gesuggereerddat kinderen niet meer worden opgesloten, omdat ze de gebouwenin en uit kunnen lopen. (11]) De gebouwen wel ja, maar het terrein niet, dat wordt omgevendooreen hoge muur, schrikdraad en camera’s. (12)
   Met andere woorden:Een gevangenis , al is die dan belichaamddoor aardige ”huisjes”  En daar hebt u aan meegewerkt!SCHANDE!
  Ik zal u, nogmaals,  een inkijkje geven in het leven in zo’n geslotengezinslocatie, die door de Overheid ”kindvriendelijk”genoemd wordt. (13)Dat hebt u trouwens zelf toegegeven. (14)
    Ik laat aan het woord Mary, een bewoonster (als ze niet inmiddels isuitgezet, met dank aan activiteiten zoals van u)  ”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden?
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”…..……”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘ (15)
   Het is duidelijk, dat op zo’n manier psychische schade wordtaangebracht aan volwassenen en kinderen. (16)
   Maar het ergste is nog, dat het doel van deze gezinsgevangenissenis, deportatie [want dat is het] naar dezelfde oorlog, vervolging,onzekerheid waarvoor deze mensen gevlucht zijn!
  U bent, het kan niet vaak genoeg worden herhaald, middelsallerlei acties en brieven van ondergetekende (17)opgeroepen,niet meer mee te werken aan de heilloze opsluiting,met in zijn verlengde deportaties, van vluchtelingen.
  Toch hebt u volhard en bent u doorgegaan  op de ingeslagen weg.
Dat is een schandaal, zeker vooreen bedrijf, dat weliswaar vanuit zelfverklaardechristelijke principes in Afrika projecten leidt [18],maar in Nederland vrolijk heeft meegewerkt aan de schendingvan de rechten van vluchtelingen.
 U bent door en door hypocriet. EN vooral Medeplichtig aan vervolging, dood en ellende.
 WELGEFELICITEERD met uw bijdrage aan humanitaireellende!
  TENSLOTTE

Aanstaande maandag 5 december [denk daar maar aan als u”Sinterklaas” viert, hopelijk niet met het racistische karikatuur”Zwarte Piet”] [19], staan er mensen terecht, die middels het verspreidenvan posters, waarin ze uw misdadige praktijken aan de kaak stelden,op beschuldiging van ”smaad” [20]Mensen uit een stuk, met hun hart op de goede plaats, dieniet tegen onrecht kunnen en iedereen, ongeacht afkomst of status,een goede toekomst gunnen. [21]
En waarvan worden ze beschuldigd?Van het verspreiden van posters waarop staat:”“Bouwbedrijf De Vries en Verburg – uw duurzame partner in deportaties – Bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist” [22]
Daarmee zou uw ”eer en/of goede naam” zijn aangetast. [23]
Om het even populair uit te drukken:””What nonsense is that”U HEBT toch gezingsgevangenissen gebouwd, BENT toch ”trots” op uw werk en hebt toch toegegeven, achter deportaties te staan? [24]
Dan zou u juist trots op zo’n tekst moeten zijn!En op de resultaten van uw werk [25]

Om op die rechtszaak tegen de strijders tegen het onrechtterug te komen [26]Niet zij, maar de Overheid en uw bedrijf, als medeplichtige,zouden in hun plaats terecht moeten staan.Voor ieder gezin, dat wordt gedeporteerd naar uitzichtloosheid,oorlog, vervolging.Voor de psychische schade, die ook door uw toedoenwordt berokkend. [27]
In mijn rechtbank zou u er niet goed vanaf komen.Knoop dat in uw orden!
Wees dus maar blij te leven in een Staat, waar de rechtenvan vluchtelingen met voeten worden getreden!
Uw Kwade praktijken hebt u reedsvoltooid. 
 Terwijl vluchtelingen worden gedeporteerd naaroorlog en uitzichtloosheid. Door uw medeverantwoordelijkheid.
 U kent het lied`´´Meneer de President´´van Boudewijn de Groot (28) ,die indrukwekkende protestsong tegen de oorlog in Vietnam. In die geest hoop ik, dat u straks van uw Sinterklaasfeest enlater, van Kerstmis, mag genieten.Weet u nog?Het feest over het Kind, dat nergens welkom was…. [29]
En denk dan niet teveel aan al die vluchtelingengezinnen, die worden gedeporteerdnaar oorlog, armoede en uitzichtloosheid.
Door uw medeplichtigheid aan onrecht.Door uw misdadige Befehl ist Befehl mentaliteit
 Nogmaals:I still know what you did last summer……

https://en.wikipedia.org/wiki/I_Still_Know_What_You_Did_Last_Summer

 https://en.wikipedia.org/wiki/I_Know_What_You_Did_Last_Summer     Welterusten, Bestuur met uw ”goede naam” , slaap zacht! (30)
 De Nederlandse Overheid en haar vluchtelingenbeulen handlangers (31)kunnen trots op u zijn!
  Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

P/S

  NOTEN
     (1)
  DIENST TERUGKEER EN VERTREKNIEUWBOUW GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGIN GEBRUIK GENOMEN6 JUNI 2016
   https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/actueel/2016/06/nieuwbouw-gesloten-gezinsvoorziening-in-gebruik-genomen.aspx?cp=66&cs=17113
    WOORDVOERDER DE VRIES EN VERBURG, DE HEERB STUIJ, PROJECTONTWIKKELAAR, OP BUILDINGHOLLAND IN DE RAI
 ´´Ik dacht, dat het voorbij was, we zijn allang klaar met dat project´We hebben daar niets meer mee. Wat de Overheid daarmee doet,dat is, Tsja…….´
   YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
    https://www.youtube.com/watch?v=gnGZBLRa_eE
     (2)
  ´We hebben een vluchtelingengevangenis gebouwd en daar zijn zijhet niet mee eens…..´´´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal eenprocedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdrachtvan de Overheid….´´  YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
    https://www.youtube.com/watch?v=gnGZBLRa_eE
     (3)
  ´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdrachtvan de Overheid….´´
  YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
    https://www.youtube.com/watch?v=gnGZBLRa_eE
     (4)
      PRINCIPLE IV    ””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.
   WIKIPEDIATHE NUREMBERG PRINCIPLES
   https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_principles
    (5)
    YOUTUBE.COM ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
    https://www.youtube.com/watch?v=gnGZBLRa_eE
   WWW.AAGU.NL
LAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIESEN VERBURG
      http://aagu.nl/2015/demo-De_Vries_Verburg.html
         INDYMEDIA.NLBLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EENDAG STIL
       https://www.indymedia.nl/node/30728
     INDYMEDIA.NLBEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURGIN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS
     https://www.indymedia.nl/node/31038
   (6)
        ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENISDE VRIES EN VERBURG
     http://www.aagu.nl/2015/online-actie-gezinsgevangenis-kampzeist.html
    (7)
   EERDERE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG

DE VRIES EN VERBURG/I  KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER/MEDEPLICHTIGHEID AAN DEPORTATIES, OORLOG,ARMOEDE, DOODASTRID ESSED20 AUGUSTUS 2016
http://www.astridessed.nl/de-vries-en-verburgi-know-what-you-did-last-summermedeplichtigheid-aan-deportaties-oorlog-armoede-dood/
  GESLOTEN GEZINSVOORZIENING/EUPHEMISME VOORVLUCHTELINGENGEVANGENIS/BRIEF AAN VAKANTIEVIERENDDE VRIES EN VERBURGASTRID ESSED11 JULI 2016
  http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinsvoorzieningeuphemisme-voor-vluchtelingengevangenisbrief-aan-vakantievierend-de-vries-en-verburg/
    NIEUWJAAR 2016/BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG/OPRFOEP TOT STOP BOUW GEZINSGEVANGENIS KAMPZEISTASTRID ESSED4 JANUARI 2016
  http://www.astridessed.nl/nieuwjaar-2016brief-aan-de-vries-en-verburgoproep-tot-stop-bouw-gezinsgevangenis-kamp-zeist/
    INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEFAAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTENGEZINSLOCATIESASTRID ESSED10 DECEMBER 2015
    http://astridessed.weebly.com/blog/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties
      http://www.astridessed.nl/internationale-dag-van-de-mensenrechtenbrief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-gesloten-gezinslocaties/
       BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUWVAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEISTASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2015
   http://astridessed.weebly.com/blog/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist
       http://www.astridessed.nl/brief-aan-de-vries-en-verburg-over-de-bouw-van-gesloten-gezinslocaties-op-kamp-zeist/
        GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG28 AUGUSTUS 2015
    http://astridessed.weebly.com/blog/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg
        http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinslocaties-kamp-zeistbrief-aan-b-stuijplanontwikkelaar-de-vries-en-verburg/
    (8)
   ”Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,dus krijgt ze haar Kind in een stal.Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdachtmet Kerstmis.Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koninghet Kind dreigt te doden. Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is. In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarinhet Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurdnaar gevaar en ellende.Met fatale gevolgen.Na te hebben verbleven in bewoningen, die door liedenals u waren gebouwd.”
   KERSTMIS 2015/BRIEF AAN BOUWBEDRIJF DE VRIES ENVERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIESASTRID ESSED23 DECEMBER 2015
   http://www.astridessed.nl/kerstmis-2015brief-aan-bouwbedrijf-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportaties/

GESLOTEN GEZINSVOORZIENING/EUPHEMISME VOORGEZINSGEVANGENIS/BRIEF AAN VAKANTIEVIEREND DEVRIES EN VERBURGASTRID ESSED11 JULI 2016
http://www.astridessed.nl/gesloten-gezinsvoorzieningeuphemisme-voor-vluchtelingengevangenisbrief-aan-vakantievierend-de-vries-en-verburg/

DE VRIES EN VERBURG/I  KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER/MEDEPLICHTIGHEID AAN DEPORTATIES, OORLOG,ARMOEDE, DOODASTRID ESSED20 AUGUSTUS 2016
http://www.astridessed.nl/de-vries-en-verburgi-know-what-you-did-last-summermedeplichtigheid-aan-deportaties-oorlog-armoede-dood/

    (9)
”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.
BURGLAND CHARITAS
VISIE EN MISSIE
 http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie
  (10)
  RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
           http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html
     (11)
   RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
           http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html
   (12)
  SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
      http://aagu.nl/2015/ Schrikdraad-bewegingsdetectie- kindvriendelijk.html
     (13)
  RIJKSOVERHEIDTIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENINGGEOPEND2 OCTOBER 2014
           http://www.rijksoverheid.nl/ nieuws/2014/10/02/tijdelijke- kindvriendelijke- gezinsvoorziening-geopend.html
    (14)
  ´We hebben een vluchtelingengevangenis gebouwd en daar zijn zijhet niet mee eens…..´´
   YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
    https://www.youtube.com/watch?v=gnGZBLRa_eE
    (15)
    21 NOVEMBER 2015/SPEECH OVER LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE
    http://aagu.nl/2015/speech-over-het-leven-in-een-gezinslocatie.html
    (16)
   ´´Vaak zijn deze kinderen in Nederland geboren en kennen ze het land waaruit hun ouders zijn gevlucht niet, zij zijn deels opgegroeid binnen de Nederlandse samenleving. Als gezinnen worden opgepakt na een inval, dan is dat een zeer beangstigende en ingrijpende ervaring en potentieel traumatiserend voor alle gezinsleden.´´
  GEEN KIND AAN DE KANTEXPERTS AAN HET WOORDINTERVIEW AARD VAN NORDEN
   https://geenkindaandekant.wordpress.com/experts-aan-het-woord/interview-aart-van-norden/
   CVANDAAG.NLMARY ZAT IN EEN GEZINSLOCATIE´´WE SLIEPEN IN ONZE KLEREN´´
  https://cvandaag.nl/gezinslocatie/
     (17)
    ZIE NOTEN 5 T/M 8
     (18)
    De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep ”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.
 BURGLAND CHARITASVISIE EN MISSIE
      http://www.burglandcharitas. nl/wie-zijn-wij/visie-en- missie

[19]

ZWARTE PIET, RACISTISCHE KARIKATUUR

http://www.astridessed.nl/?s= Zwarte+Piet

[20]

5 DECEMBER: VOORTZETTING RECHTSZAAK TEGEN AAGU ACTIVISTEN WEGENS ”SMAADSCHRIFT”

https://www.indymedia.nl/node/ 37221

http://www.aagu.nl/2016/update.html

[21]

AAGU [ANARCHISTISCHE ANTI DEPORTATIEGROEP UTERECHT]

http://www.aagu.nl/

http://www.aagu.nl/2016/update.html

[22]

5 DECEMBER: VOORTZETTING RECHTSZAAK TEGEN AAGU ACTIVISTEN WEGENS ”SMAADSCHRIFT”

https://www.indymedia.nl/node/ 37221

[23]

5 DECEMBER: VOORTZETTING RECHTSZAAK TEGEN AAGU ACTIVISTEN WEGENS ”SMAADSCHRIFT”

https://www.indymedia.nl/node/ 37221

[24]

´We hebben een vluchtelingengevangenis gebouwd en daar zijn zijhet niet mee eens…..´´´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal eenprocedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdrachtvan de Overheid….´´  YOUTUBE.COMACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGENOP BUILDING HOLLAND
    https://www.youtube.com/watch? v=gnGZBLRa_eE

[25]

DE VRIES EN VERBURG/WEES TROTS OP UW WERK……

”Afgelopen week bleek uit antwoorden op kamervragen dat in de loop van dit jaar inmiddels ongeveer 80 kinderen gevangen zijn gezet in deze nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. In een adem door beweert staatssecretaris Dijkhoff dat de gezinsgevangenis “mede vanuit het belang van het kind” is gebouwd, omdat zonder gevangenschap “gezinnen met kinderen zich aan het toezicht onttrokken en onderdoken”. Hoe kinderen deze gevangenschap, en/of de stressvolle periodes in de zogenaamde ‘gezinslocaties’, zelf ervaren blijkt bijvoorbeeld uit de verhalen die ‘Geen Kind aan de Kant’ verzamelde.”

http://www.aagu.nl/

GEEN KIND AAN DE KANTVERHALEN VAN KINDEREN

https://geenkindaandekant.wordpress.com/verhalen-van-kinderen/

Aanhoudende zorgen over vreemdelingenbewaring in de Gesloten Gezinsvoorziening

Met de afschaffing van grensdetentie werd in Zeist een nieuwe Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) geopend waar gezinnen met minderjarige kinderen kunnen worden opgesloten voorafgaand aan hun uitzetting. Defence for Children krijgt de laatste maanden veel signalen binnen waaruit blijkt dat dit in toenemende mate aan de orde is. Waar het sinds september 2013 beleid was dat een gezin zich eerder aan het toezicht moest hebben onttrokken alvorens het in bewaring kon worden gesteld, is het sinds oktober vorig jaar voldoende als de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vermoedt dat het gezin zich mogelijk aan het toezicht zou willen onttrekken. Dit criterium is niet objectief. Bovendien heeft de DT&V in het kader van een pilot nu zelf de volledige bevoegdheid om bewaringsmaatregelen op te leggen, zonder tussenkomst van een Hulpofficier van Justitie. In veel gevallen waarbij kinderen met hun ouders in bewaring worden gesteld, blijkt dat de DT&V niet goed heeft gekeken naar de belangen van de betrokken kinderen, ondanks dat de Dienst hier op grond van het beleid en rechterlijke uitspraken toe verplicht is. 

Defence for Children maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling en stelt dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan deze schending van kinderrechten. Meerdere rechters zijn dat met ons eens. Al eerder berichtte Defence for Children dat rechters van oordeel waren dat het belang van het kind ten onrechte ontbrak in de beslissing een gezin op te sluiten. ”

DEFENCE FOR CHILDRENCAMPAGNE VOOR AFSCHAFFING VREEMDELINGENDETENTIE KINDEREN23 APRIL 2015

https://www.defenceforchildren.nl/p/21/4278

[26]

5 DECEMBER: VOORTZETTING RECHTSZAAK TEGEN AAGU ACTIVISTEN WEGENS ”SMAADSCHRIFT”

https://www.indymedia.nl/node/ 37221

[27]

´´Vaak zijn deze kinderen in Nederland geboren en kennen ze het land waaruit hun ouders zijn gevlucht niet, zij zijn deels opgegroeid binnen de Nederlandse samenleving. Als gezinnen worden opgepakt na een inval, dan is dat een zeer beangstigende en ingrijpende ervaring en potentieel traumatiserend voor alle gezinsleden.´´  GEEN KIND AAN DE KANTEXPERTS AAN HET WOORDINTERVIEW AARD VAN NORDEN
   https://geenkindaandekant.wordpress.com/experts-aan-het-woord/interview-aart-van-norden/   
CVANDAAG.NLMARY ZAT IN EEN GEZINSLOCATIE´´WE SLIEPEN IN ONZE KLEREN´´
  https://cvandaag.nl/gezinslocatie/

    (28)
    WWW.YOUTUBE.COM BOUDEWIJN DE GROOTMENEER DE PRESIDENT
    https://www.youtube.com/watch?v=zxYXLcy6WP8
   (29)

”Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,dus krijgt ze haar Kind in een stal.Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdachtmet Kerstmis.Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koninghet Kind dreigt te doden. Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is. In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarinhet Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurdnaar gevaar en ellende.Met fatale gevolgen.Na te hebben verbleven in bewoningen, die door liedenals u waren gebouwd.”
   KERSTMIS 2015/BRIEF AAN BOUWBEDRIJF DE VRIES ENVERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIESASTRID ESSED23 DECEMBER 2015
   http://www.astridessed.nl/kerstmis-2015brief-aan-bouwbedrijf-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportaties/

CVANDAAG.NLMARY ZAT IN EEN GEZINSLOCATIE´´WE SLIEPEN IN ONZE KLEREN´´
  https://cvandaag.nl/gezinslocatie/

  (30)
  WWW.YOUTUBE.COM BOUDEWIJN DE GROOTMENEER DE PRESIDENT
    https://www.youtube.com/watch?v=zxYXLcy6WP8

[31]

NACHT VAN DE VLUCHTELING 2016/DEMASQUE SCHENDERSVLUCHTELINGENRECHTEN OF GOEDE SIERASTRID ESSED23 JUNI 2016
   http://www.astridessed.nl/nacht-van-de-vluchteling-2016demasque-schenders-vluchtelingenrechten-of-goede-sier/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!