De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hun zogenaamde strijdvlag

Hun zogenaamde strijdvlag

vrijdag 30 juli 2021 02:03
Spread the love

Van “Jan Blommaert (zaliger) (en z’n gedachten) “

Omtrent:

Hun zogenaamde strijdvlag

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!