De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Humpty Dumpty

Humpty Dumpty

dinsdag 6 juni 2017 21:59
Spread the love

Schotschrift gericht aan niemand.

Dit is wat me stoort aan de Verlichte geesten.

Hun opdringerigheid.

“A is superieur ten opzichte van B.”

Dit is een abstracte vorm van de propositie.

Het gaat er niet om of deze abstracte propositie juist of fout is. Zolang er geen concrete invulling is van A en B is het nogal zinloos om er een uitspraak over te doen.

Het gaat er om of deze abstracte propositie geldig is of niet.

De Verlichte geest kan hier “neen” op antwoorden.

Om een willekeurig voorbeeld te geven, als A en B personen zijn, dan is deze abstracte propositie niet geldig.

Hitler is superieur ten opzichte van Gandhi.

De vraag of deze propositie juist of fout is komt niet aan de orde.

De propositie is immers niet geldig

Ideeën zijn superieur, mensen niet.

De Verlichte geest kan er ook “ja” op antwoorden.

Om een willekeurig voorbeeld te geven, als A en B  ideeën, waardenstelsels, kennismethodes of samenlevingsvormen zijn, dan is de propositie geldig.

Het atheïsme is superieur ten opzichte van de islam.

Dat is een geldige propositie.

De vraag stelt zich dan of deze concrete propositie juist of fout is.

Ik weet het niet.

De Verlichte geest waarschijnlijk ook niet, maar hij heeft ongetwijfeld objectieve argumenten om zijn mening kracht bij te zetten.

We worden dus geconfronteerd met het feit dat de propositie “A is superieur ten opzichte van B” soms geldig is en soms niet. (Vergis u niet, dat is geen relativisme. Dat is een absolutisme.)

De geldigheid blijkt uit de concrete invulling van A en B.

Net zoals de juistheid. De juistheid blijkt uit de concrete invulling van A en B.

Bij nader inzien is er dus blijkbaar geen verschil tussen de geldigheid en de juistheid.

Ik blijf het vreemd vinden dat niemand er een flauw benul van heeft hoe die concrete invulling van A en B er uitziet zolang ik de woorden Hitler, Gandhi, atheïsme en islam niet gebruikt heb terwijl iedereen er blijkbaar van uitgaat dat zijn concrete invulling van Hitler, Gandhi, atheïsme en islam volledig correspondeert met mijn concrete invulling van die begrippen.

Wat is superieur?

Wat is een Verlichte geest?

“When I use a word,” Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, “it means just what I choose it to mean—neither more nor less.” “The question is,” said Alice, “whether you can make words mean so many different things.” “The question is,” said Humpty Dumpty, “which is to be master—that’s all.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!