De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Humanitaire hulp aan Pakistaanse bevolking dreigt stil te vallen

Humanitaire hulp aan Pakistaanse bevolking dreigt stil te vallen

donderdag 27 januari 2011 11:10
Spread the love

De crisis in Pakistan is ver van over: ze dreigt nog in omvang toe te nemen zegt Oxfam International zes maanden nadat het land onder water kwam te staan.

In haar rapport “Zes maanden onder water” (“Rescuing Pakistan’s future”) stelt de organisatie dat miljoenen mensen heel grote noden hebben en dat de toestand nog slechter kan worden. Hoewel miljoenen mensen humanitaire hulp kregen, was het bijzonder moeilijk om de hulpinspanningen af te stemmen op de behoeften.

Grote humanitaire ramp

De overstromingen in Pakistan vormen de grootste humanitaire ramp van de recente jaren: meer dan 18 miljoen mensen werden getroffen, aldus Oxfam. De nodige fondsen hiervoor inzamelen, verliep echter uiterst moeizaam. En de VN-oproep voor 2 miljard dollar is nog altijd maar voor 56% beantwoord.

Zes maanden na de ramp leven honderdduizenden mensen nog in kampen en duizenden wonen in tenten naast hun verwoeste huizen. Winterse vriestemperaturen veroorzaken griep en longaandoeningen; in de tweede week van januari alleen werden al 200.000 nieuwe zieken geregistreerd. In het zuiden zijn akkers en woongebieden nog steeds overstroomd met vervuild water en Oxfam vreest dat het aantal ondervoede mensen –dat vóór de overstromingen al vrij hoog lag – nog zal toenemen.

Neva Khan, Oxfam-verantwoordelijke in Pakistan, zei: “Miljoenen mensen hebben na al die maanden nog te kampen met overstroomd land, ze lijden kou in tijdelijke onderkomens en hebben de grootste moeite om aan voedsel te geraken. Momenteel biedt Oxfam hulp aan 1,9 miljoen mensen, dat is het grootste aantal ooit. Maar vergeleken bij het aantal mensen dat hulp zoekt, is het bitter weinig. De humanitaire gemeenschap heeft enorme inspanningen geleverd maar de omvang van deze ramp is dan ook gigantisch en tot nu toe werd slechts een heel klein beetje van de noden gelenigd.”

De schaal van de ramp:
– meer dan 18 miljoen mensen werden rechtstreeks getroffen. Volgens de VN-oproep hebben naar schatting 14 miljoen mensen humanitaire hulp nodig.
– 11 miljoen mensen zijn hun thuis kwijtgespeeld en 4 miljoen mensen hebben een tijdelijk onderdak nodig.
– de publieke voorzieningen zijn zwaar getroffen: wegen zijn ondergelopen en bruggen meegesleept door het water, meer dan 10.000 scholen en ziekenhuizen zijn volledig of deels verwoest.
– de herziene oproep van de VN bedraagt 2 miljard dollar maar dat bedrag is slechts voor 56% toegezegd.

Een sterker Pakistan

Oxfam vraagt aan de Pakistaanse overheid om de hulpfase te verlengen totdat aan de behoeften van de bevolking voldaan is. Vanaf 31 januari zou de overheid haar hulpprogramma op de meeste plaatsen al stopzetten, maar hierdoor kunnen grote groepen mensen die hulp nodig hebben in groot gevaar komen.

Oxfam dringt eveneens aan dat de overheid en de internationale gemeenschap de nodige lessen trekken uit deze ramp én de kans grijpen om een sterker Pakistan op te bouwen: door land ter beschikking te stellen aan landloze handarbeiders, voor meisjes betere toegang tot onderwijs te voorzien en meer te investeren in rampenpreventie op lokaal vlak. Vele landloze arbeiders zijn bevreesd om naar huis terug te keren omdat ze schulden hebben bij grondbezitters, vaak voor de gewassen die ze bij de overstromingen zijn kwijtgeraakt.

Voedselcrisis loert om de hoek

Khan vervolgt: “Het komt erop aan iets te ondernemen tegen armoede en ongelijkheid in het land. We moeten onze uiterste best doen om een secundaire voedselcrisis te voorkomen. De landbouw werd door de overstromingen zwaar getroffen want 2,2 miljoen ha gewassen gingen verloren.

De meeste boeren hebben het recente plantseizoen van november gemist, sommige omdat hun grond nog onder water stond; andere omdat ze niet tijdig zaden en verdere landbouwbenodigdheden ontvangen hebben. Het aprilseizoen zal allicht ook gemist worden tenzij de velden dringend in orde gebracht worden om aanplantingen te doen en als zaden en werktuigen verdeeld geraken bij de boeren.

“Een risicozone zoals Pakistan zou beter moeten voorbereid zijn op rampen om tijdig en efficiënt hulp te bieden,” zegt Oxfam. De organisatie heeft tevens kritiek op het feit dat de hulpverlening vooral mikte op de Khyber Pakthunkwaprovincie in het noorden terwijl de provincie Sindh links bleef liggen. Oxfam was vanaf het begin actief in Sindh maar vele hulporganisaties kwamen pas na 2 tot 3 maanden na de overstromingen hulp bieden.

De steun van Oxfam

1. De voorbije zes maanden heeft Oxfam hulp geboden aan bijna 1,9 miljoen mensen die door de ramp getroffen werden. De noodhulp bestond uit: drinkwater, aangepaste sanitaire voorzieningen waaronder hygiënekits en rioleringen, kits voor noodwoningen, beurzen en ondersteuning van hun bestaansmiddelen.
2. De organisatie steunt de bevolking in drie provincies van Pakistan: Phyber Pakhtunkwa, Punjab en Sindh.
3. Lees het volledige Oxfam-rapport – Six months into the floods

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!