De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Huldiging politieke gevangenen WO2 te Schaarbeek

Huldiging politieke gevangenen WO2 te Schaarbeek

zondag 29 mei 2016 18:08
Spread the love

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangen en Rechthebbenden samen met enkele andere verenigingen organiseerde op 29/05/2016 de jaarlijkse herdenking van de politieke gevangen aan de Nationale Schietbaan (Tir National) te Schaarbeek.

De Verbroedering van de Vriendenkringen van oud-gevangenen is opgegaan in de Nationale Confederatie om de toekomst mee(r) te verzekeren en de jeugd blijvend aan te spreken zodat het nooit meer tot oorlogen komt, zoals in de toespraak werd beklemtoond. Zeker met de recente aanslagen moet daar zeker aan herinnerd worden.

Op de 70ste verjaardag van de Nationale Confederatie heeft Koning Filip er aan gehouden aanwezig te zijn op de herdenking om de inzet en dood van zovele duizenden teherdenken die voor de verdediging en de bevrijding van België zijn opgekomen, iets dat ten volle wordt geapprecieerd door de Nationale Confederatie en alle vertegenwoordigde verenigingen.

De huldiging, in aanwezigheid van koning Filip, begon met het lied van de partizanen en ze werden afgesloten met lied van de Moorsoldaten in Duitse versie solo gezongen. (zie video). Het lied Moorsoldaten is gecreëerd in 1933 toen Duitse democraten en communisten massaal naar gevangenissen en concentratiekampen werden gedeporteerd, ondermeer naar het Börgermoor bij Esterwegen, https://www.youtube.com/watch?v=DbrGhSzj8BU

Alle hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van de gevestigde lichamen waren aanwezig, Siegfried Bracke als voorzitter van het Parlement voorop. Een brief werd voorgelezen van een geëxecuteerde, grafnummer 85, met z’n laatste woorden de avond voor z’n executie.

Volgde de klassieke en gekende oproep van alle instanties en verenigingen, 36 in het totaal, een voor een, om een bloemenkrans neer te legen. Het overzicht, als album bij de foto’s, is leerrijk omdat van elke bloemenkrans een foto van het lint werd gemaakt. Zie de publicatie van deze 36 foto’s op DWM: http://community.dewereldmorgen.be/blog/janhertogen/2016/05/29/36-kransen-voor-de-huldiging-politieke-gevangenen-2016

Zelf kon ik de krans neerleggen voor de NN-gevangenen als lid van de pas gefuseerde vriendenkring Esterwegen en NN-gevangenen. Er was een krans vanwege de RTBF, de Schietbaan ligt nog op het terrein van de radio-en televisieomroepen, waarom geen krans van de VRT?

Verder is hierbij een verslag van 29 foto’s terug te vinden, de foto’s van de kransen (36) op http://community.dewereldmorgen.be/blog/janhertogen/2016/05/29/36-kransen-voor-de-huldiging-politieke-gevangenen-2016 en de video met lied Moorsoldaten: https://www.youtube.com/watch?v=DbrGhSzj8BU

Jan Hertogen
www.getuigen.be

take down
the paywall
steun ons nu!