De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Huizen en auto PVV’ers in Friesland beklad/Adhesiebetuiging

Huizen en auto PVV’ers in Friesland beklad/Adhesiebetuiging

zondag 1 maart 2015 15:42
Spread the love

HUIZEN EN AUTO VAN PVV’ERS IN FRIESLANDBEKLAD/ADHESIEBETUIGING
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/huizen-en-auto-pvvers-in-friesland-bekladadhesiebetuiging/

In de nacht van vrijdag op zaterdag 28 februari 2015 heeft ”Het Friese verzet” huizen en een auto van PVV kandidaat Statenleden [Verkiezingen voor de Provinciale Staten op18 maart 2015] beklad. [1]Ook is er op de weg voor een van de huizen gekalkt”Hier wonen moslimhaters” [2]
Zie de claim tekst [3]  op Indymedia [4]
”PVV niet welkom in Friesland!

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 maart 2015 is een nieuwe generatie van het Friese verzet opgestaan om een daad van verzet te plegen tegen de fascistische PVV van wilders.

Fryslan kent een lange traditie van anti-fascistisch verzet. De tijden zijn veranderd maar we zullen het racisme en fascisme blijven bestrijden daarom de acties bij de vier onervaren pvv kandidaten. Bij 1 van de huizen stond te lezen “hier wonen moslim haters” en zo moegen we de pvv ook wel kwalificeren.

De strijd gaat door, tot de PVV totaal verdwenen is uit Friesland.
Toen niet, nu niet nooit meer fascisme!”

Ik sta achter deze vreedzame actie en betuig van harte mijn adhesie.

Tenslotte is dit niet uit de lucht is komen vallen.

Al sinds 2006 vergiftigt de extreem-rechtse [5] PVV de Nederlandse 

samenleving met toenemende Islamofobie, discriminatie en

racisme tegenover ”niet westerse” allochtonen, vooral Marokkanen,

die stelselmatig als ”crimineel” en ”gewelddadig” worden afgeschilderd [6],

terwijl er over criminaliteit van autochtonen wordt gezwegen.

Vluchtelingen voor vervolging, oorlog en/of armoede worden

afgeschilderd als ”profiteurs” en ”gelukzoekers” en met zijn

haatzaaiende ”minder, minder” uitspraak [7] heeft PVV leider

Wilders algemene verontwaardiging opgewekt en de talloze aangiften

hebben tot zijn vervolging geleid. [8]

Alsof dat nog niet genoeg is, is de hetze verder opgvevoerd door

Tweede Kamerlid de Graaf, die een sluiting van alle Moskeeen wil [9]

en in de Tweede Kamer het volgende heeft opgemerkt

 ”‘De Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur worden

via integratie en de baarmoeder om zeep geholpen” [10]
Dat is pure nazitaal en noch door de Tweede Kamer,noch door de samenleving wordt hieraan een halt toegeroepen.
Daarom sta ik achter de actie van het ”Friese Verzet”, die laat zien,dat het afgelopen moet zijn met de stilzwijgende acceptatievan de PVV als een reguliere politieke partij.Want zo wordt racisme en Islamofobie salonfahiggemaakt, met alle gevolgen van dien.
Laten we niet vergeten, dat de PVV al eens als gedoogpartijheeft meegeregeerd in het kabinet Rutte-Verhagen. [11]
De PVV is geen ”reguliere” politieke partij, maarlevensgevaarlijk met zijn extreem-rechtse agenda [12]
Actie nu, voordat de PVV alledaags wordt. [13]
TOEN NIETNU NIETNOOIT
Zie hieronder mijn adhesiebetuiging

Astrid Essed
ZIE VOOR NOTENKLIK OP  DE ONDERSTREEPTE WOORDEN
http://www.astridessed.nl/huizen-en-auto-pvvers-in-friesland-bekladadhesiebetuiging/

INDYMEDIA.NLCLAIM MAIL VAN HET FRIESE VERZET
https://www.indymedia.nl/node/26755

ADHESIEBETUIGING MET BEKLADACTIE FRIESE VERZET

TEKST ADHESIEBETUIGING MET HET FRIESE VERZET

ADHESIEBETUIGING MET HET ”FRIESE VERZET”Hierbij betuig ik van harte mijn adhesie met de verzetsdaad in
de vorm van bekladding van huizen en auto’s van PVV’ers in Fryslan.
Want zo’n actie komt natuurlijk niet uit de lucht vallenPVV/EXTREEM-RECHTS EN HAATZAAIENDAl sinds 2006 heeft de PVV de racistische en Islamofobe aanval geopend op
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de samenleving,
de ”niet westerse” allochtonen, met name Marokkanen, vluchtelingen,
die zijn gevlucht voor vervolging, oorlog en/of armoede en met name
op moslims [meestal ook ”niet westers”] en de Islam.De PVV verklaart de ”Westerse cultuur” superieur boven niet
westerse culturen, spreekt over ”criminaliteit” onder niet westerse
allochtone jongeren, alsof er geen criminaliteit bij autochtonen voorkomt,
voorman Wilders noemt drie Surinaamse verdachten van de moord op een taxichauffeur ”drie beesten van Surinaamse afkomst” en criminaliseert
vluchtelingen door hen uit te maken voor ”profiteurs” en ”gelukszoekers’http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen…Hetze aanvallen waren onder andere de ”minder minder” uitspraak van
Wilders, waarvoor hij vervolgd wordt en de onversneden nazi taal
van fractielid de Graaf, die de sluiting van alle Moskeen eiste
en daar in de Tweede Kamer aan toe voegde, dat
”de
Nederlandse eigenheid via immigratie en de baarmoeder
om zeep worden geholpen”http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.htmlDit PVV gif is niet alleen in strijd met Nederlandse, Europese
en internationale beginselen van anti discriminatie
en gelijkheid, het zet aan tot geweld, zaait haat en zet bevolkingsgroepen
tegen elkaar op.BEKLADDINGEN FRONTALE AANVAL OP DE DEMOCRATIE?
GEDACHTEGOED PVV FRONTALE AANVAL OP DE DEMOCRATIEHet is bijna hilarisch, ware het niet zo ernstig.
PVV leider Wilders noemde de bekladingen in Fryslan
een aanval op de democratie.Omgekeerde wereld:De PVV met zijn gedachtegoed van stigmatisering, racisme
en Islamofobie is een frontale aanval op alle
humanitaire en democratische rechtsbeginselen.Want in een democratie is er plaats voor iedere bevolkingsgroep,
religieuze groep en etniciteit, op basis van vrijheid en gelijkheid.Wilders en zijn PVV treden deze beginselen met voeten.Deze week is nog de Februaristaking herdacht, dat
moedige verzet tegen de JodenvervolgingUit respect voor de stakers van toen, maar ook met
een blik naar de toekomst.
Als het aan Wilders en co ligt, krijgen
nieuwe vervolgingen weer een kans.Om dat niet te laten gebeuren, moeten we
blijven protesteren, op alle vreedzame manieren,
via vreedzame protestacties.Zodat racisme, Islamofobie en antisemitisme geen
kans meer krijgen.TOEN NIET
NU NIET
NOOIThttp://www.astridessed.nl/herdenking-februaristakingeerbetoon-aan-de-moe…http://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-scha…http://www.astridessed.nl/antillianenwetover-racisme-en-neerlands-schand…http://www.astridessed.nl/herdenking-februaristakingeerbetoon-aan-de-moe…http://www.astridessed.nl/pvv-wilders-en-het-gif-van-racisme/

Astrid Essed

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!